Beknopt verslag van de AVA van KLM, waar W.Kok haast gewipt werd als Commissaris.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 06/07/2007 08:35
Om 14.00 uur opende de Voorzitter, de heer Cees Storm de Algemene Verg. van Aandeelhouders KLM. Hij deed dat op een goede manier en kon tegen 17.00 uur een rustige vergadering, die even fout dreigde te lopen, door het wippen van W.Kok als commissaris. Maar de stemmen van de Staat der Nederlanden ruim 5%, brachten voor Kok de oplossing/doorslag.
Er waren 32 aandeelhouders aanwezig en nog meer belangstellenden, vermoedelijk personeel van de KLM, OR e.a.. Samen was ruim 98% aangemeld er waren elke niet gekomen, totaal aanwezig 61.564.195 aandelen/stemmen, waarvan de AIR France er 57 miljoen had.
De gebruikelijke stukken werden doorgenomen door de voorzitter. Daarna kreeg de scheidende CEO de heer van Wijk het woord en nam aan de hand van de sheets het boekjaar door. Het was het beste jaar uit de historie van KLM en de combinatie. Omzet KLM Gr. nam met 7% toe tot EUR 7.698 miljoen.o.a. door 'n sterke toename van Passagiersomzet en vracht en E&M resultaten onder druk door scherpe concurrentie.
Het bedrijfsres. nam toe met 14% naar EUR 616 miljoen, ondanks een stijging van de brandstofkosten van EUR 402 miljoen, maar de KLM heeft een goede hand van het indekken daarvan. Meer synergie-voordelen uit de samenwerking. (zie in het 1e jaar 115 miljoen, 2e jaar 350 miljoen en nu 525 miljoen en we streven voor het boekjaar 2010/11 naar 1.000 miljoen).
Verdere toename Passagiers Yield met 4,4%, continue verlaging van de kosten per eenheid en een positieve bijdrage Joint Venture KLM-Northwest Airlines.
De Kaspositie en de korte termijn investeringen verbeterd EUR 1,724 miljard en die was begin het boekjaar EUR 1,518 miljard.
2006/7 "een jaar in persspectief"!
Air France- KLM een continue coördinatieproces
- van Coördinatie naar Coördinatie
- Guiding principle: One group- Two Airlines- Three Businesses
- aanpassing organisatiestructuur
Optimalisatie Passage netwerk
- introductie van 7 blokken systeem
-nieuwe bestemmingen (o.a. Chengdu, Lima)
- nieuwe producten & diensten voor de klant.
Cargo voert Joint Venture gesprekken met China Southern Airlines
Gezamelijk reserveringssysteem
KLM Engineering&Maintenance en Air France Industries
- European MRO Airline of the year
Gezamenlijk plan Maatschappelijk verantwoord Ondernemen.
- AFKL will set the CSR standards in the airline industry
- KLM wint Reputation Award 2007
Air France en KLM bestellen samen nieuwe vlot
- B777-300, B737-Next Generation.
Uitbesteding Facility Services en Tax Free Services
Het nettoresultaat kwam uit op EUR 516 miljoen en dat was EUR 276, een stijging van 87% dus.
Het reserveringssysteem wordt na 30 jaar dienst vervangen, in 1 gezamenlijk systeem.
De combinatie A.F en KLM
- inkomsten factor 1,3
- aangepaste marges 2,0
- bedrijfsresultaat 3,4
De identiteit van de KLM van 3 jaar naar 8 jaar verlengd.
Ook is de Dreamline besteld/ in gebruik genomen en die gebruikt30/40% minder brandstof.
Daarna kwamen de vragen en ook de felicitaties voor de onderscheiding van de heer van Wijk aan de orde. Er kwamen geen bijzondere zaken naar buiten. Onze vertegenwoordiger feliciteerde de heer van Wijk ook met zijn onderscheiding, maar is dat wel juist zei hij.
Meestal krijg je een onderscheiding als je je werk voor 100% hebt afgerond, maar hier zitten nog ca 2% van de oude KLM aandeelhouders, dus is het eigenlijk nog te vroeg voor een onderscheiding, maar toch gefeliciteerd.
Daarna kwam een mogelijke "exit"oude KLMers aan de orde, maar de Air France heeft geen 95% van het totaal en dat is het probleem, maar wij zullen bekijken/overleggen welke mogelijkheid er toch in kan zitten.
Ons vertegenwoordig stelde een "vijandige bieding op de zelfde condities voor"!
Alles zou bekeken worden en daar zal er wel een BAVA over komen.
Er waren stemmingen en toen agenda punt 8 kwam over de herbenoeming van de heer W. Kok, kwam er vanuit de zaal een tegen kandidaat , de Heer Cees van der Lely naar voor en doordat de Staat der Nederland voor Kok stemde, ging de verrassing niet door. Ook het vastgestelde dividend van slechts 48 cent pa. was dik onder de "maat", wij (red. XEA. hadden daar zeker 52/3 cent voor willen zien, de verhouding omwisseling was in het verleden ook 10 oude voor 11 nieuw A.F. aandelen, dus krijgen de Air France KLM aandeelhouders 10% meer, zei onze vertegenwoordiger. Daar kon de voorzitter begrip voor opbrengen, maar niet voor een verhoging naar enkele euro's die er van de winst van EUR 11,03 best vanaf hadden gekund.
Op onze vraag hoeveel K stukken KLM zitten er nog in een bekende "sigarendoos", was het antwoord ca. 20.000 sts en ADR stukken ca. 475.000 sts.
Daar bezitten wij er enkele van, een van onze teamleden verzameld deze K en ADR stukken.
De benoeming van de accountants ging er vlot door, 2 , want de franse wet schrijft dat voor en kon de vergadering om 17 uur worden afgesloten en nu maar wachten welke bieding er gaat komen.


Aanvulling op 1 vraag, de looptijd van de warrants Ait France KLM is volgens onze info tot 7 november 2007Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL