Corbion boekte een autonome groei van de netto-omzet van 9,5%. De totale netto-omzet in het eerste kwartaal van 2021 bedroeg € 251,5 miljoen. De aange

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 30/04/2021 07:00
“Ik ben zeer ingenomen met de sterke start in 2021. Daarmee zetten we het positieve momentum voort dat we al in het eerste jaar van onze strategie Advance 2025 wisten te creëren. Sustainable Food Solutions zag een aanhoudend sterke vraag, zeker ook gezien de uitdagende vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 dat profiteerde van de uitbraak van de Covid-19-pandemie. De groei bij Lactic Acid & Specialties was vanwege fasering gematigd in het eerste kwartaal van 2021, voornamelijk vanwege fasering; wij verwachten significant sterkere groei in de komende kwartalen. Incubator zag de groei ten opzichte van vorig jaar versnellen vanwege betere resultaten in de aquacultuursector. Daardoor liggen wij voor de omega-3 activiteiten op break-evenkoers in 2022. De joint venture Total Corbion PLA liet opnieuw snelle expansie zien, met wederom dubbele groeicijfers. We boeken goede voortgang met onze strategische investeringen waaronder capaciteitsuitbreidingen, ontwikkeling van expertise op diverse functionele gebieden. Wij verwachten dat de vooruitzichten voor de autonome omzetgroei in alle drie de units sterk blijven dit jaar. Wij verwachten nu autonome omzetgroei van onze kernactiviteiten in 2021 van 7-10%, boven onze meerjarige guidance”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2021

De groei van de netto-omzet was -1,9%; de autonome groei was 9,5% (10,7% bij kernactiviteiten)
De aangepaste EBITDA bedroeg € 43,9 miljoen, een autonome toename van 14,0%
De aangepaste EBITDA-marge was 17,5% (17,4% voor kernactiviteiten)
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 58,8 miljoen
Eenmalige impact op resultaat na belasting van € 29,7 miljoen door de verkoop van een stuk grond in de gemeente Breda en onze vriesdeegactiviteiten in de VS

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2021
• De groei van de netto-omzet was -1,9%; de autonome groei was 9,5% (10,7% bij
kernactiviteiten)
• De aangepaste EBITDA bedroeg € 43,9 miljoen, een autonome toename van 14,0%
• De aangepaste EBITDA-marge was 17,5% (17,4% voor kernactiviteiten)
• Het bedrijfsresultaat bedroeg € 58,8 miljoen
• Eenmalige impact op resultaat na belasting van € 29,7 miljoen door de verkoop van
een stuk grond in de gemeente Breda en onze vriesdeegactiviteiten in de VS
€ miljoen Kw1 2021 Kw1 2020 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 251,5 256,3 -1,9% 9,5%
Aangepaste EBITDA 43,9 44,4 -1,1% 14,0%
Aangepaste EBITDA-marge 17,5% 17,3%
Bedrijfsresultaat 58,8 27,4 114,6% 132,2%

Gang van zaken per segment
Kernactiviteiten
De netto-omzet van de kernactiviteiten, waartoe Sustainable Food Solutions, Lactic Acid & Specialties en Incubator behoren, nam met 1,6% toe dankzij een autonome groei van de nettoomzet met 10,7%, deels geneutraliseerd door negatieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDAmarge bleef relatief stabiel op 17,4%. (eerste kwartaal 2020: 17,7%) Sustainable Food Solutions
De netto-omzet van Sustainable Food Solutions nam autonoom toe met 12,4%.

Functional
Systems zag aanhoudende groei ondanks het feit dat het eerste kwartaal van 2020 positief beïnvloed werd door een sterke vraag in de tweede helft van maart dat jaar als gevolg van de Covid-19-pandemie en klanten die voorraad wilden veiligstellen. Bij Preservation lieten alle
productcategorieën en regio’s aanhoudende groei zien, wat toe te schrijven is aan de onverminderd grote vraag naar natuurlijke conserveringsoplossingen, gesteund door regelgeving
betreffende de vervanging van nitriet en de verlaging van het zoutgehalte. Ook onze relatief hoge blootstelling aan de foodretailsector was een steun voor onze groei. Single Ingredients liet eveneens groei zien, mede doordat de omzet van dit segment in de eerste helft van 2020 daalde als gevolg van productallocatiebeslissingen. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 18,1% naar 16,7% als gevolg van onze investeringen in organisatorische capaciteit in R&D, technische ondersteuning, verkoop, en laboratorium personeel.

Lactic Acid & Specialties
De netto-omzet van Lactic Acid & Specialties nam autonoom toe met 1,9%. Deze toename was voornamelijk toe te schrijven aan de sterke groei van melkzuur, meer in het bijzonder de melkzuurleveringen aan de joint venture Total Corbion PLA. De verkopen van esters (oplosmiddelen) daalden vergeleken met het sterke eerste kwartaal van 2020 vanwege onregelmatige orderpatronen, deels gerelateerd aan herziene regelgeving voor landbouwchemicaliën, en kwartaalfasering bij elektronica/halfgeleiders. De verkopen van
medische biopolymeren daalden ten opzichte van vorig jaar als gevolg van uitgestelde electieve ingrepen (samenhangend met Covid-19), een trend die in het tweede kwartaal van 2020 begon en nog altijd aanhoudt. Wij boeken goede voortgang met de bouw van de nieuwe melkzuurfabriek met een capaciteit van 125kT en op basis van ons nieuwe circulaire (gipsvrije) productieproces. De aangepaste EBITDA-marge van Lactic Acid & Specialties was met 24,6% relatief stabiel (eerste kwartaal 2020: 25,0%) ondanks een aanzienlijke toename van het aantal medewerkers vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, veelal als voorbereiding op de productie-uitbreiding.

Incubator
De netto-omzet van Incubator nam autonoom toe met 200,0%, het gevolg van hogere verkopen van AlgaPrime DHA (omega-3) nu de aquacultuursector meer openstaat voor het gebruik van duurzame voedingsingrediënten, maar ook dankzij het toegenomen bewustzijn onder consumenten. Behalve in de zalmmarkt zien we nu ook toenemende belangstelling in markten zoals garnalen- en huisdiervoer. De Joint Development Agreement tussen Nestlé en Corbion voor
de ontwikkeling van eiwitten op basis van algen is beëindigd, aangezien Nestlé het onderzoek naar de mogelijke toepassing van microalgenbiomassa in producten stil heeft gelegd. Het EBITDA-verlies van Incubator nam af tot € -3,4 miljoen tegenover € -5,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2020.

Niet-kernactiviteiten
De netto-omzet van de niet-kernactiviteiten nam autonoom toe met 3,2%. Dit was toe te schrijven aan een hogere afzet van emulgatoren. De vriesdeegactiviteiten zijn in het eerste kwartaal van 2021 verkocht. De co-packing blending-activiteiten, die een lagere marge hebben, zijn uitgefaseerd. De aangepaste EBITDA-marge van de niet-kernactiviteiten nam toe van 15,6% tot 17,6%.

Joint venture Total Corbion PLA
De omzet van de joint venture Total Corbion PLA nam met 19,8% toe in het eerste kwartaal van 2021. De EBITDA-marge steeg van 30,4% naar 42,9%. Total Corbion PLA joint venture is begonnen met de front-end engineering fase voor de nieuwe 100.000 ton per jaar Poly Lactic Acid (PLA) fabriek in Grandpuits, Frankrijk.

Vooruitzichten 2021
Hoewel er nog altijd aanzienlijke onzekerheden zijn samenhangend met de Covid-19-pandemie, verwachten wij thans voor onze kernactiviteiten een autonome omzetgroei van 7-10% (was: aan de bovenkant van de richtbandbreedte van 4-7%) dankzij verbeterde bedrijfsvooruitzichten voor alle drie business units.

Wij verwachten voor onze kernactiviteiten een aangepaste EBITDA-marge die boven 15%
uitkomt (ongewijzigd). Een aantal factoren zullen naar verwachting onze marge in toenemende mate negatief beïnvloeden in de loop van het jaar. De organisatie wordt in 2021 verder uitgebreid, waarbij wij in verschillende functionele disciplines zullen investeren ter ondersteuning van onze groei. Anticiperend op minder COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen gaan wij uit van stijgende reiskosten in de tweede helft van het jaar. Inputkosten (grondstoffen, verpakkingsmaterialen, logistiek) zijn aan het stijgen. Wij ondernemen actie om deze stijgende inputkosten te adresseren.
Naar schatting belopen de totale investeringen in 2021 een bedrag van € 165-180 miljoen, in lijn met onze strategie Advance 2025 (ongewijzigd).

Financiële resultaten
Netto-omzet
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities/ (desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume
Kw1 2021 vs Kw1 2020
Kern 1,6% -9,1% 10,7% 0,0% 10,7% 2,2% 8,3%
- Sustainable Food Solutions 2,0% -10,4% 12,4% 0,0% 12,4% 5,1% 7,0%
- Lactic Acid & Specialties -2,9% -4,8% 1,9% 0,0% 1,9% -4,8% 7,1%
- Incubator 126,1% -73,9% 200,0% 0,0% 200,0% 17,4% 155,6%
Niet-kern -20,0% -8,8% -11,2% -14,4% 3,2% 3,7% -0,5%
Totaal -1,9% -9,1% 7,2% -2,3% 9,5% 3,6% 5,7%
€ miljoen Kw1 2021 Kw1 2020 Groei Kw1
Netto-omzet
Kern 218,6 215,2 1,6%
- Sustainable Food Solutions 138,9 136,2 2,0%
- Lactic Acid & Specialties 74,5 76,7 -2,9%
- Incubator 5,2 2,3 126,1%
Niet-kern 32,9 41,1 -20,0%
Totaal netto-omzet 251,5 256,3 -1,9%
Aangepaste EBITDA
Kern 38,1 38,0 0,3%
- Sustainable Food Solutions 23,2 24,5 -5,3%
- Lactic Acid & Specialties 18,3 19,2 -4,7%
- Incubator (3,4) (5,7) 40,4%
Niet-kern 5,8 6,4 -9,4%
Totaal aangepaste EBITDA 43,9 44,4 -1,1%
Aangepaste EBITDA-marge
Kern 17,4% 17,7%
- Sustainable Food Solutions 16,7% 18,0%
- Lactic Acid & Specialties 24,6% 25,0%

- Incubator -65,4% -247,8%
Niet-kern 17,6% 15,6%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 17,5% 17,3%
Joint venture Total Corbion PLA
€ miljoen * Kw1 2021 Kw1 2020
Netto-omzet 37,1 30,9
EBITDA 15,9 9,4
EBITDA-marge 42,9% 30,4%

* Resultaten op basis van 100%. Corbion is voor 50% eigenaar van Total Corbion PLA. Verwerkt op basis van nettovermogenswaarde (‘equity-methode’).
Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

zie meer op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c240170f-b00b-425b-aaf5-0a79a815a896

Corbion reported organic net sales growth of 9.5%. Total net sales were € 251.5 million in the first quarter of 2021. Adjusted EBITDA increased organically by 14.0% to € 43.9 million due to improvements in all business segments. We increase our full year organic growth outlook.


“I am very pleased with the strong start that we have made to 2021, continuing the positive momentum that we developed in the first year of our Advance 2025 strategy. We have seen continued strong demand in Sustainable Food Solutions, despite Q1 2020 having been positively impacted by the onset of the COVID-19 pandemic. Growth in Lactic Acid & Specialties was modest in Q1 2021, mostly due to phasing; we expect significantly stronger growth in the coming quarters. Growth in Incubator accelerated from last year due to better traction in the aquaculture sector, putting us on track for break-even for the omega-3 activities by 2022. The Total Corbion PLA joint venture continued on its rapid expansion path, again featuring double digit growth. We are making good progress on our strategic initiatives such as capacity expansions and organizational capability building. We expect the organic sales growth outlook for all three units to remain strong for the year. We now anticipate organic sales growth for our core activities in 2021 in the 7-10% range, above our multi-year guidance”, commented Olivier Rigaud, CEO.

Key financial highlights first quarter of 2021

Net sales growth was -1.9%; organic growth was 9.5% (10.7% for core activities)
Adjusted EBITDA was € 43.9 million, an organic increase of 14.0%
Adjusted EBITDA margin was 17.5% (17.4% for core activities)
Operating result was € 58.8 million
One-off result after taxes impact of € 29.7 million due to sale of plot of land in the municipality of Breda (NL) and our frozen dough activities (US)
see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/5333d6e2-c717-4994-9ba6-266ca480a93a

tijd 09.02
Corbion EUR 50,55 +2,15 vol. 10.000


Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
3 mei EUR 49,28 41.005 892 EUR 49,32 57.005 975 17.35.19
Om 17.34.02 uur EUR 49.96
4 mei EUR 47,86 47.069 990 EUR 47,78 72.402 1.115 17.35.00
Smerig handel, kijk eens naar het aantal orders, om 17.31.03 uur EUR 46,62
Zo werkt 't te Amsterdam. De toezichthouders zijn al thuis of hebben de knop al uit gezet.
5 mei EUR 48,76 40.193 993 EUR 48,90 76.451 1.112 17.35.02
6 mei EUR 48,62 27.004 794 EUR 48.72 45.484 892 17.35.16
7 mei EUR 48,92 24.180 677 EUR 48,94 54.099 811 17.35.15

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
10 mei EUR 49,22 35.261 955 EUR 49,14 51.049 1.074 17.35.12
11 mei EUR 48,44 50.454 1.281* EUR 48,42 74.734* 1.383 17.35.20
12 mei EUR 47,40 72.361 1.283* EUR 47,24 109.525* 1.408 17.35.12
* spelletjes spel over dag, toezicht is er nauwelijks en veel uit het centrale depot vandaan.
13 mei EUR 47,46 51.707 1.013 EUR 47.58 73.071 1.120 17.35.27
14 mei EUR 47,84 24.734 660 EUR 47,88 38.715 753 17.35.08

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
17 mei EUR 48,50 34.531 920 EUR 48.38 55.614 1.028 17.35.19
Is dit handel?
Tijden en prijzen d.d. 17 mei 2021
Tijd Prijs Volume
17:29:57 48,50 4
17:29:57 48,50 11
17:29:57 48,50 7
17:29:57 48,50 7
17:29:57 48,50 9
18 mei EUR 48,12 46.649 782 EUR 47.90 83.207 1.023 17.35.20 Even na 17.35.00 uur in 10 seconden 10 ct er af. Zo werkt het te Amsterdam.
19 mei EUR 47,54 33.408 747 EUR 47,54 47.852 833 17.35.15
20 mei EUR 48,70 41.258 912 EUR 48,80 71.166 1.019 17.35.29
Om 17.33.46 uur EUR 49,36
21 mei EUR 49,12 43.283 840 EUR 49,06* 75.344 938 17.35.06
* ex. div. 56ct, betaalbaar 1 juni 2021
om 17.32.35 uur EUR 50,35Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL