Corbion, Interim Management Statement Q3 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 02/11/2020 06:59
Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2020 een omzet van € 741,2 miljoen, een toename van 1,7% als gevolg van een autonome groei van de netto-omzet met 4,4%, deels geneutraliseerd door valuta-effecten. De autonome groei van de netto-omzet bij de kernactiviteiten was 5,8%. De aangepaste EBITDA nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 17,3% tot € 128,4 miljoen dankzij verbeteringen in alle bedrijfssegmenten.

“Na een volatiel en lastig te navigeren eerste halfjaar liet het derde kwartaal een afnemende invloed van de COVID-19 pandemie zien. Het derde kwartaal liet een sterke organische groei zien in onze kernactiviteiten. Ik ben daarom trots op de goede prestaties van onze mensen die onder voortdurende uitdagende omstandigheden hun werk doen. Sustainable Food Solutions groeit autonoom sterker dan de markt nu de vraag naar onze natuurlijke conserveringsoplossingen verder aantrekt. Lactic Acid & Specialties presteert nog altijd goed in alle segmenten met uitzondering van medische biopolymeren, die de negatieve impact ondervonden van uitgestelde electieve chirurgische ingrepen. Bij Incubator zijn we voorzichtig optimistisch na herziening van onze marktbenadering met betrekking tot het algen gebaseerd product omega-3 voor de aquacultuursector. We zijn inmiddels overgegaan tot het opschalen van onze nieuw geïnstalleerde melkzuurcapaciteit in Thailand na in juni het debottlenecking-project te hebben afgerond. Bovendien breiden we ons melkzuurinvesteringsprogramma verder uit door nog meer knelpunten weg te nemen. Ook hebben we onlangs het voornemen bekendgemaakt dat we via de joint venture Total Corbion PLA een nieuwe PLA-fabriek gaan bouwen in Frankrijk, aangezien PLA zich erg positief blijft ontwikkelen”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden 2020

De netto-omzet nam met 1,7% toe; de autonome groei was 4,4% (5,8% bij de kernactiviteiten)
De aangepaste EBITDA was € 128,4 miljoen, een autonome toename van 17,3%
De aangepaste EBITDA-marge was 17,3% (17,6% voor de kernactiviteiten)
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 89,4 miljoen, een autonome toename van 28,8%
€ miljoen Totale onderneming Corbion Cumulatief 2020 Cumulatief 2019 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 741,2 728,9 1,7% 4,4%
Aangepaste EBITDA 128,4 112,1 14,5% 17,3%
Aangepaste EBITDA-marge 17,3% 15,4%
Bedrijfsresultaat 89,4 71,4 25,2% 28,8%

Gang van zaken per segment
Kernactiviteiten
De netto-omzet bij de kernactiviteiten, waarvan Sustainable Food Solutions, Lactic Acid & Specialties en Incubator deel uitmaken, nam in de eerste negen maanden met 4,2% toe; dit is de som van een autonome groei van de netto-omzet met 5,8%, de acquisitie van Granotec in 2019 (+1,0%) en valuta-effecten (-2,6%). De aangepaste EBITDA-marge nam toe van 15,5% tot 17,6%,
deels dankzij tijdelijk lagere kosten als gevolg van Covid-19. In het derde kwartaal daalde de netto-omzet van de kernactiviteiten met 0,8%; dit was de balans van een positieve autonome groei van de netto-omzet met 6,4% en valuta-effecten (-7,2%) als gevolg van een waardedaling van de US dollar en de Braziliaanse real tegenover de euro. De aangepaste EBITDA-marge nam in
het derde kwartaal toe van 15,8% tot 18,2%.

Sustainable Food Solutions
In de eerste negen maanden steeg de netto-omzet van Sustainable Food Solutions autonoom met 5,0%. Preservation liet tot dusverre dit jaar bijzonder sterke groei zien, met een versnelling in het derde kwartaal, aangezien de vraag in de sector voor verwerkte vleesproducten wordt versterkt door de aanhoudende verschuiving naar natuurlijke conserveringsoplossingen en door de impact van Covid-19. De omzet van Functional Systems groeide licht in zowel de eerste negen maanden als het derde kwartaal na een uitermate volatiel eerste halfjaar. Single Ingredients, dat over de eerste negen maanden stabiel was, liet in het eerste halfjaar een daling zien als gevolg van intern genomen beslissingen met betrekking tot melkzuurallocatie, maar herstelde in het derde kwartaal dankzij hogere productievolumes.

Lactic Acid & Specialties
De netto-omzet van Lactic Acid & Specialties nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 7,1%. Alle productsegmenten realiseerden groei met uitzondering van medische biopolymeren. Biopolymeren staan onder druk omdat electieve chirurgische ingrepen wereldwijd worden uitgesteld. We zien nog altijd goede groei bij de lactaten van farmaceutische kwaliteit en ook bij de lactaatesters dankzij de toenemende vraag in de halfgeleider- en agromarkt. Het derde kwartaal liet een vergelijkbaar patroon zien als in H1, met uitzondering van de melkzuurverkopen aan de joint venture Total Corbion PLA als gevolg van kwartaalfasering. Total Corbion PLA blijft boven verwachting presteren, getuige de onlangs aangekondigde bouw van een tweede PLAfabriek in Europa.

Incubator
De netto-omzet van Incubator nam in de eerste negen maanden autonoom toe met 6,5%, voornamelijk dankzij hogere volumes van het op algen gebaseerde product omega-3 voor de aquacultuursector, hoewel dit deels werd geneutraliseerd door lagere prijzen, in lijn met de strategie om de prijs van het product meer in overeenstemming te brengen met de huidige visolieprijzen. De autonome daling van de netto-omzet in het derde kwartaal is voornamelijk toe te schrijven aan een verschuiving van een significante kwartaallevering van het derde naar het vierde kwartaal. We verwachten dat het vierde kwartaal het sterkste kwartaal van het jaar

PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
wordt. Onze herziene benadering van de markt sinds het begin van dit jaar heeft geresulteerd in een eerste positieve respons van onze klanten.

Niet-kernactiviteiten
De netto-omzet van de niet-kernactiviteiten daalde in de eerste negen maanden autonoom met 1,9%, voornamelijk als gevolg van licht lagere verkopen van emulgatoren.

Vooruitzichten 2020
De onzekerheid over het verloop van Q4 is groter dan normaal gegeven de zich nog steeds ontwikkelende 2e COVID-19 golf. We liggen echter goed op koers om onze doelstellingen te halen in 2020. We handhaven we onze guidance voor 2020. We verwachten een autonome groei van de netto-omzet bij de kernactiviteiten van 4-7% (ongewijzigd). De aangepaste EBITDA-marge van de kernactiviteiten zal in 2020 naar verwachting boven 15% (ongewijzigd) uitkomen. Gezien de uitbreiding van ons melkzuurinvesteringsprogramma verhogen we echter onze raming van de totale investeringen in 2020 tot € 90-100 miljoen (was: € 80-90 miljoen).

Financiële resultaten
Netto-omzet
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities/ (desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume Cumulatief 2020 vs Cumulatief 2019
Kern 4,2% -2,6% 6,8% 1,0% 5,8% -0,8% 6,7%
- Sustainable Food Solutions 3,6% -3,0% 6,6% 1,6% 5,0% 0,7% 4,3%
- Lactic Acid & Specialties 6,6% -0,5% 7,1% 0,0% 7,1% -3,0% 10,4%
- Incubator -18,3% -24,8% 6,5% 0,0% 6,5% -11,7% 20,6%
Niet-kern -10,1% -0,1% -10,0% -8,1% -1,9% 0,2% -2,1%
Totaal 1,7% -2,1% 3,8% -0,6% 4,4% -0,7% 5,2%
Kw3 2020 vs Kw3 2019
Kern -0,8% -7,2% 6,4% 0,0% 6,4% 0,2% 6,2%
- Sustainable Food Solutions -0,2% -8,1% 7,9% 0,0% 7,9% 0,2% 7,7%
- Lactic Acid & Specialties 1,6% -4,1% 5,7% 0,0% 5,7% 0,9% 4,8%
- Incubator -41,7% -23,3% -18,4% 0,0% -18,4% -4,8% -14,3%
Niet-kern -14,4% -4,8% -9,6% -8,9% -0,7% 1,7% -2,3%
Totaal -3,1% -6,8% 3,7% -1,5% 5,2% 0,4% 4,7%

€ miljoen Cumulatief 2020 Cumulatief 2019 Kw3 2020 Kw3 2019 Groei cumulatief
Netto-omzet
Kern 626,0 600,8 211,6 213,3 4,2%
- Sustainable Food Solutions 405,7 391,5 138,1 138,4 3,6%
- Lactic Acid & Specialties 211,4 198,4 70,0 68,9 6,6%
- Incubator 8,9 10,9 3,5 6,0 -18,3%
Niet-kern 115,2 128,1 37,4 43,7 -10,1%
Totaal netto-omzet 741,2 728,9 249,0 257,0 1,7%
Aangepaste EBITDA
Kern 110,0 93,2 38,5 33,7 18,0%
- Sustainable Food Solutions 73,3 66,8 26,3 22,6 9,7%
- Lactic Acid & Specialties 49,9 44,6 16,4 15,1 11,9%
- Incubator (13,2) (18,2) (4,2) (4,0) -27,5%
Niet-kern 18,4 18,9 6,1 7,0 -2,6%
Totaal aangepaste EBITDA 128,4 112,1 44,6 40,7 14,5%
Aangepaste EBITDA-marge
Kern 17,6% 15,5% 18,2% 15,8%
- Sustainable Food Solutions 18,1% 17,1% 19,0% 16,3%
- Lactic Acid & Specialties 23,6% 22,5% 23,4% 21,9%
- Incubator -148,3% -167,0% -120,0% -66,7%
Niet-kern 16,0% 14,8% 16,3% 16,0%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 17,3% 15,4% 17,9% 15,8%

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU
Marktmisbruik Verordening.

For our English readers Corbion results

Corbion reported sales of € 741.2 million in the first nine months of 2020, an increase of 1.7% due to organic net sales growth of 4.4% partly offset by currency effects. Organic net sales growth in core activities was 5.8%. Adjusted EBITDA in the first nine months increased organically by 17.3% to € 128.4 million due to improvements in all business segments.


“After navigating through a volatile first half of the year, the net impact of the COVID-19-pandemic in the third quarter is diminishing. The third quarter showed strong organic growth in our Core activities. I am therefore proud of this strong delivery by our people, working under continued challenging circumstances. Sustainable Food Solutions is showing organic growth above market growth as we continue to gain traction with our natural preservation solutions. Lactic Acid & Specialties continues to perform well in all segments with the notable exception of the medical biopolymers, which is adversely impacted by postponements of elective surgeries. In Incubator we are cautiously optimistic about the impact of our revised market approach on our algae-based omega-3 business. We are in the process of scaling up our newly installed lactic acid capacity in Thailand after completing the debottlenecking project in June. Additionally, we are expanding our debottlenecking investments to facilitate growth in the lactic acid markets. We recently announced the intention to build a new PLA plant in France by the Total Corbion PLA joint venture as PLA continues to develop very positively”, commented Olivier Rigaud, CEO.

Key financial highlights first nine months of 2020

Net sales growth YTD was 1.7%; organic growth was 4.4% (5.8% for core activities)
Adjusted EBITDA YTD was € 128.4 million, an organic increase of 17.3%
Adjusted EBITDA margin YTD was 17.3% (17.6% for core activities)
Operating result YTD was € 89.4 million, an organic increase of 28.8%
€ million Corbion Total Company YTD 2020 YTD 2019 Total growth Organic growth
Net sales 741.2 728.9 1.7% 4.4%
Adjusted EBITDA 128.4 112.1 14.5% 17.3%
Adjusted EBITDA margin 17.3% 15.4%
Operating result 89.4 71.4 25.2% 28.8%

see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a0d2a699-f729-45ca-8617-f4682ca060e1

tijd 11.16
Corbion EUR 40,35 +1,25 vol. 36.179

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
2 nov. EUR 41,85 141.909 1.745 EUR 41,85 202.955 1.922 17.35.56
3 nov. EUR 43,45 290.992* 1.063 EUR 43,35 339.713* 1.223 17.35.09
* inclusief 212.955 Offbook Out of the Market
4 nov. EUR 42,75 152.785 1.740 EUR 42,65 199.645 1.878 17.35.24
5 nov. EUR 43,65 74.095 846 EUR 43,45 189.510 998 17,35 10
in de 5 spookminuten ca. 115.ooo sts omzet. Daar was een grote koper aanwezig.
Ook geeft de verkoop van de grond in Breda aan, dat er met de bezem gewerkt wordt, alles moet "netjes" zijn voor de "KLANT" in eigen huis!
6 nov. EUR 43,10 57.147 725 EUR 43,00 77.110 837 17.35.08Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL