Corbion boekte een omzet van € 492,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2020, een toename van 4,3% als gevolg van autonome omzetgroei (4,0%) en positi

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 07/08/2020 07:03
Corbion boekte een omzet van € 492,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2020, een toename van 4,3% als gevolg van autonome omzetgroei (4,0%) en positieve valuta-effecten. De autonome groei van de netto-omzet bij de kernactiviteiten was 5,3%. De aangepaste EBITDA nam autonoom toe met 16,9% tot € 83,8 miljoen dankzij verbeteringen in alle bedrijfssegmenten.
“De Covid-19-pandemie had een enorme impact in het eerste halfjaar van 2020. Ik ben daarom bijzonder trots op de toewijding en uitmuntende werkuitvoering van onze teams en de dankzij hen gerealiseerde omzet- en winstgroei in het eerste halfjaar, terwijl al onze fabrieken ondanks een onzekere en uitdagende tijd in bedrijf bleven. Onze prioriteiten waren en zijn nog steeds duidelijk: bescherming van de gezondheid en veiligheid van onze mensen, het ondersteunen van de bedrijfscontinuïteit voor onze klanten en de implementatie van onze in maart geïntroduceerde strategie Advance 2025. Bij Sustainable Food Solutions zagen we in maart dat onze klanten behalve hun voorraadniveaus verhoogden ook zoveel mogelijk de bevoorrading trachtten veilig te stellen. Aangezien de leveringsketens in de weken daarna stand hielden, gingen onze klanten in het tweede kwartaal ertoe over hun voorraden terug te brengen naar de niveaus van voor de crisis. In Lactic Acid & Specialties ondervonden we licht negatieve impact van Covid-19 in markten zoals biopolymeren. Daarnaast lieten andere markten zoals PLA en het elektronicasegment goede groei zien. De joint venture Total Corbion PLA ontwikkelt zich steeds beter en droeg in het eerste halfjaar al positief bij op basis van nettowinst”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste halfjaar 2020*

De autonome groei van de netto-omzet was 4,0%; de autonome groei van de kernactiviteiten was 5,3%
De aangepaste EBITDA was € 83,8 miljoen (H1 2019: € 71,4 miljoen), een autonome stijging van 16,9%
De aangepaste EBITDA-marge was 17,0% (H1 2019: 15,1%); de aangepaste EBITDA-marge van de kernactiviteiten was 17,3% (H1 2019: 15,4%)
Correcties op EBITDA-niveau ten bedrage van € -5,8 miljoen
Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 45,7 miljoen (H1 2019: 46,4 miljoen)
De vrije kasstroom was € -12,7 miljoen (H1 2019: € -29,3 miljoen)
De nettoschuld/EBITDA-ratio per einde eerste halfjaar was 2,0x (ultimo 2019: 2,0x)
€ miljoen Totale onderneming Corbion H1 2020 H1 2019 Totale groei Autonome groei
Netto-omzet 492,2 471,9 4,3% 4,0%
Aangepaste EBITDA 83,8 71,4 17,4% 16,9%
Aangepaste EBITDA-marge 17,0% 15,1%
Bedrijfsresultaat 45,7 46,4 -1,5% -1,3%
ROCE 13,6% 10,8%

Management review H1 2020
Netto-omzet
De netto-omzet in het eerste halfjaar van 2020 nam met 4,3% toe tot € 492,2 miljoen (H1 2019:
€ 471,9 miljoen). Deze toename was de som van autonome groei (4,0%), een positieve impact van valuta’s (0,4%) en een lichte netto-impact van acquisities/desinvesteringen (-0,1%), namelijk de acquisitie van Granotec do Brazil en de uitfasering van de co-packing blending-activiteiten. De
autonome groei van de netto-omzet van de business unit Sustainable Food Solutions (3,5% in H1 2020) was toe te schrijven aan prijs/mix-verbeteringen en volumegroei. In de business unit Lactic Acid & Specialties nam de omzet (autonoom) toe met 7,8% vergeleken met het eerste halfjaar van 2019. Tegenover een positieve volumegroei van 13,6% stond een negatief prijs/mixeffect van -5,1%. De autonome groei van de netto-omzet van de business unit Incubator was
36,7%; negatieve prijs/mix-ontwikkelingen werden ruimschoots gecompenseerd door
volumegroei. De autonome groei van de netto-omzet van de niet-kernactiviteiten was -2,5%.
Hoewel lastig te bepalen, schatten we dat COVID-19 een licht negatieve impact van €1-2 miljoen had op de netto-omzet bij de kernactiviteiten in H1 2020.
Netto-omzet
Totale groei Valuta’s Totale groei bij constante valuta’s Acquisities/
(desinvesteringen) Autonoom Prijs/mix Volume
H1 2020 vs H1 2019
Kern 6,9% 0,0% 6,9% 1,6% 5,3% -1,5% 6,9%
- Sustainable Food Solutions 5,7% -0,2% 5,9% 2,4% 3,5% 1,0% 2,5%
- Lactic Acid & Specialties 9,2% 1,4% 7,8% 0,0% 7,8% -5,1% 13,6%
- Incubator 10,2% -26,5% 36,7% 0,0% 36,7% -22,7% 76,9%
Niet-kern -7,8% 2,4% -10,2% -7,7% -2,5% -0,6% -1,9%
Totaal 4,3% 0,4% 3,9% -0,1% 4,0% -1,3% 5,4%
Kw2 2020 vs Kw2 2019
Kern -0,5% -1,2% 0,7% 0,6% 0,1% 1,1% -1,0%
- Sustainable Food Solutions -1,2% -1,4% 0,2% 1,0% -0,8% 3,0% -3,7%
- Lactic Acid & Specialties 1,4% 0,6% 0,8% 0,0% 0,8% -1,7% 2,5%
- Incubator -11,4% -28,6% 17,2% 0,0% 17,2% -24,7% 55,6%
Niet-kern -14,1% 1,9% -16,0% -8,4% -7,6% 0,5% -8,1%
Totaal -2,9% -0,7% -2,2% -1,0% -1,2% 1,0% -2,2%

EBITDA
De aangepaste EBITDA nam met 17,4% toe tot € 83,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2020.
Deze toename was de som van een autonome groei van 16,9%, een gering positief valuta-effect van 1,1% en een netto desinvesteringseffect van -0,6%. De aangepaste EBITDA-marge nam toe van 15,1% tot 17,0%. De aangepaste EBITDA-marge van de kernactiviteiten nam toe van 15,4% tot 17,3% dankzij verbeteringen in de business segmenten Lactic Acid & Specialties en Incubator.
€ miljoen H1 2020 H1 2019 Kw2 2020 Kw2 2019 Groei H1
Netto-omzet
Kern 414,4 387,5 199,2 200,3 6,9%
- Sustainable Food Solutions 267,6 253,1 131,4 133,0 5,7%
- Lactic Acid & Specialties 141,4 129,5 64,7 63,8 9,2%
- Incubator 5,4 4,9 3,1 3,5 10,2%
Niet-kern 77,8 84,4 36,7 42,7 -7,8%
Totaal netto-omzet 492,2 471,9 235,9 243,0 4,3%
Aangepaste EBITDA
Kern 71,5 59,5 33,5 30,6 20,2%
- Sustainable Food Solutions 47,0 44,2 22,5 23,1 6,3%
- Lactic Acid & Specialties 33,5 29,5 14,3 14,0 13,6%
- Incubator (9,0) (14,2) (3,3) (6,5) -36,6%
Niet-kern 12,3 11,9 5,9 5,9 3,4%
Totaal aangepaste EBITDA 83,8 71,4 39,4 36,5 17,4%
Correcties (5,8) 3,4 (4,7) 4,3
Totaal EBITDA 78,0 74,8 34,7 40,8 4,3%
Afschrijving/amortisatie/bijzondere waardevermindering
(im)materiële vaste activa (32,3) (28,4) (16,4) (14,5) 13,7%
Totaal bedrijfsresultaat 45,7 46,4 18,3 26,3 -1,5%
Aangepaste EBITDA-marge
Kern 17,3% 15,4% 16,8% 15,3%
- Sustainable Food Solutions 17,6% 17,5% 17,1% 17,4%
- Lactic Acid & Specialties 23,7% 22,8% 22,1% 21,9%
- Incubator -166,7% -289,8% -106,5% -185,7%
Niet-kern 15,8% 14,1% 16,1% 13,8%
Totaal aangepaste EBITDA-marge 17,0% 15,1% 16,7% 15,0%
Totaal aangepaste EBITDA exclusief
acquisities/desinvesteringen bij constante valuta’s 83,4 71,4 39,9 36,5 16,9%

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardevermindering
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen van (im)materiële vaste activa beliepen € 32,3 miljoen tegenover € 28,4 miljoen in H1 2019. We hebben als gevolg van de Covid-19-pandemie geen triggers voor bijzondere waardeverminderingen geïdentificeerd.

Bedrijfsresultaat
Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met € 9,9 miljoen naar € 52,9 miljoen in H1 2020 (H1 2019: € 43,0 miljoen).
Correcties
In het eerste halfjaar van 2020 werden voor een totaal van € 10,0 miljoen correcties geboekt, bestaande uit de volgende componenten:
• een verlies van € 4,5 miljoen in verband met een voorziening voor een
belastingvordering na een belastingonderzoek in de VS,
• een verlies van € 4,2 miljoen in verband met een afwaardering van voorraad in onze algenbusiness,
• een verlies van € 1,4 miljoen samenhangend met een bijzondere waardevermindering van activa als voorbereiding op de nieuwe melkzuurfabriek in Thailand,
• een verlies van € 1,4 miljoen in verband met herstructureringskosten,
• een verlies van € 0,2 miljoen in verband met verontreinigde voorraad in de VS,
• positieve belastingeffecten op bovenstaande posten ten bedrage van € 1,7 miljoen.

Financiële baten en lasten
De financiële lasten namen per saldo met € 6,9 miljoen toe tot € 13,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van niet-geldelijke valuta-effecten samenhangend met de significante devaluatie van de Braziliaanse real tegenover de euro in het eerste halfjaar van 2020 (veroorzaakt door onze in real luidende intercompany-leningen aan Braziliaanse entiteiten die wij in volle eigendom hebben).

Winstbelasting
De winstbelasting op onze bedrijfsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2020 bedroeg € 12,5 miljoen tegenover een belastinglast van € 11,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2020 viel de effectieve belastingdruk (33,8%) hoger uit dan de verwachte belastingdruk op basis van de wettelijke belastingtarieven, voornamelijk als gevolg van de
opname van een voorziening vanwege een belastingonderzoek in de VS. De gecorrigeerde effectieve belastingdruk zou 21,6% zijn geweest. In 2020 verwachten we een effectieve belastingdruk van ongeveer 25%-30%.

Overzicht financiële positie
Het geïnvesteerd vermogen nam in vergelijking met ultimo 2019 af met € 29,8 miljoen tot € 826,7 miljoen. De belangrijkste mutaties waren:

€ miljoen
Investeringen in (im)materiële vaste activa 33,2
Mutaties leasecontracten 2,0
Afschrijving / amortisatie / bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa -32,3
Mutatie in operationeel werkkapitaal 28,3
Mutatie in voorzieningen, overig werkkapitaal en financiële activa / overlopende
posten -13,6
Mutaties in verband met joint ventures 4,7
Belastingposities -5,7
Wisselkoersverschillen -46,4
Belangrijke investeringsprojecten in 2020 betreffen investeringen in uitbreiding van de melkzuurcapaciteit in Thailand, in onze Algae Ingredients fabriek in Orindiúva en in ons nieuwe ERP-platform van SAP.
Het operationele werkkapitaal nam met € 20,2 miljoen toe. Deze toename is de som van een operationele toename met € 28,3 miljoen en valuta-effecten van € 8,1 miljoen.
Het eigen vermogen nam met € 41,3 miljoen af tot € 487,8 miljoen. De belangrijkste mutaties waren:
• het positieve resultaat na belasting van € 24,7 miljoen,
• een afname van € 33,0 miljoen in verband met het dividend over boekjaar 2019,
• negatieve wisselkoersverschillen ten bedrage van € 31,8 miljoen als gevolg van de translatie van eigen vermogen luidend in andere valuta’s dan de euro,
• een negatieve mutatie van € 9,6 miljoen in de hedgereserve,
• een positieve mutatie van € 2,9 miljoen als gevolg van de herwaardering van
toegezegdpensioenregelingen,
• een netto mutatie van € 0,5 miljoen samenhangend met op aandelen gebaseerde
beloningen,
• positieve belastingeffecten van € 5,0 miljoen.

Per 30 juni 2020 was de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen 1:0,4 (eind 2019: 1:0,5).
Kasstroom/financiering
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten nam vergeleken met H1 2019 met € 7,8 miljoen af tot € 28,1 miljoen. Dit is het saldo van de hogere operationele kasstroom vóór mutaties in werkkapitaal van € 10,2 miljoen, een negatieve impact van de mutatie in werkkapitaal en voorzieningen van € 20,3
miljoen, en lagere belastingen en betaalde rente ten bedrage van € 2,3 miljoen.

De kasstroom ten behoeve van investeringsactiviteiten nam vergeleken met H1 2019 met € 24,4 miljoen af tot € 40,8 miljoen; deze afname hangt samen met de acquisitie van Granotec do Brazil in het eerste halfjaar van 2019. De investeringen namen met € 11,1 miljoen toe tot € 40,8 miljoen.
De netto schuldpositie per einde H1 2020 was € 316,3 miljoen, een toename van € 13,0 miljoen vergeleken met ultimo 2019, voornamelijk als gevolg van investeringen en de toename van het werkkapitaal vergeleken met 2019, deels gecompenseerd door de positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór werkkapitaal en voorzieningen.
Eind H1 2020 was de nettoschuld/EBITDA-ratio 2,0x (eind 2019: 2,0x). De rentedekking in het eerste halfjaar was 21,8x (eind 2019: 22,2x). Corbion blijft daarmee ruimschoots binnen de grenzen van haar financieringsconvenanten.

Financiële guidance 2020-2025*
Financiële doelen 2020-2025 (voor kernactiviteiten)
• Jaarlijkse autonome groei van de netto-omzet van 4-7%
• EBITDA-marge >17% in 2025 en volgende jaren (2019: 15,1%)
Onderliggende aannamen
• Autonome groei van de netto-omzet van Sustainable Food Solutions van ~3%
• Autonome groei van de netto-omzet van Lactic Acid & Specialties van ~7%
• Op algen gebaseerde Omega-3 DHA business: EBITDA-breakeven in 2022
• EBITDA-investeringen in verband met andere Incubator-initiatieven: tot ~0,5-1,5% van de totale omzet van Corbion
• Investeringen: doorlopende investeringen van € 60-70 miljoen per jaar. Bijkomende gemiddelde investeringen in 2020-2022: € 55 miljoen per jaar t.b.v. de nieuwe melkzuurfabriek in Thailand
• Nettoschuld/EBITDA: doel is 2,0x gedurende de cyclus. Zal naar schatting pieken op ~2,5x in de periode gedurende welke de nieuwe melkzuurfabriek wordt gebouwd (2020-2023)
* Capital Markets Day, maart 2020

Vooruitzichten 2020
Hoewel de ergste volatiliteit in onze omzet sinds kort voorbij lijkt, de omzetpatronen iets voorspelbaarder zijn geworden, en Q3 een positieve start kende, zijn er nog altijd aanzienlijke onzekerheden als gevolg van de Covid-19-pandemie. Het is moeilijk in te schatten wat de tweederonde-effecten zullen zijn op het algemene economische klimaat en het consumentengedrag. Vooral
de impact van Covid-19 op bedrijfsontwikkelingsprojecten in 2021 en volgende jaren is momenteel nog steeds onzeker.
We handhaven onze doelstelling voor de autonome groei van de netto-omzet van onze kernactiviteiten: in een bandbreedte van 4-7%. Onze aangepaste EBITDA-marge zal dit jaar naar verwachting boven 15% uitkomen (was: stabiel tegenover 2019 op ongeveer 15%) als gevolg van een solide bedrijfsperformance en (deels tijdelijk) gunstige kostenontwikkelingen. We zetten onze investeringsprogramma’s voort en schatten het bedrag van de investeringen in 2020 op € 80-90miljoen.

Gang van zaken per segment
Sustainable Food Solutions
€ miljoen H1 2020 H1 2019 Kw2 2020 Kw2 2019
Netto-omzet 267,6 253,1 131,4 133,0
Autonome groei 3,5% -0,8%
EBITDA 46,3 48,3 22,0 27,8
Aangepaste EBITDA 47,0 44,2 22,5 23,1
Aangepaste EBITDA-marge 17,6% 17,5% 17,1% 17,4%
De netto-omzet van Sustainable Food Solutions nam autonoom met 3,5% toe in het eerste halfjaar van 2020. In het tweede kwartaal was de autonome groei van de netto-omzet -0,8%.
Preservation presteerde goed in het eerste halfjaar. Ofschoon onze klanten in de Amerikaanse vleesverwerkingssector te maken hadden met tijdelijke sluitingen, zijn onze volumes daardoor over het algemeen niet geraakt. De trend naar natuurlijke conserveringsmiddelen wint steeds meer terrein. We hebben de eerste octrooien op fruitgisten verworven, een natuurlijke manier
om producten te herformuleren en voedselverspilling te verminderen.
Functional Systems liet een gemengd beeld zien in het eerste halfjaar: het eerste kwartaal was sterk, het tweede zwak. Over het geheel genomen, resulteerde dat niettemin in solide groei in
het eerste halfjaar. In het eerste kwartaal zagen we een bijzonder sterke groei van broodoplossingen, omdat klanten zich wilden verzekeren van voldoende voorraad om in te kunnen spelen op de grotere vraag van consumenten naar voorverpakt brood. Met de stabilisering van de leveringsketens begonnen onze klanten hun voorraden eind april en in de maand mei af te bouwen. In juni keerde het normale verkooppatroon terug.
Single Ingredients liet in het eerste halfjaar een daling zien als gevolg van door Corbion genomen beslissingen met betrekking tot productallocatie.
De aangepaste EBITDA-marge bleef nagenoeg stabiel op 17,6%.

Lactic Acid & Specialties
€ miljoen H1 2020 H1 2019 Kw2 2020 Kw2 2019
Netto-omzet 141,4 129,5 64,7 63,8
Autonome groei 7,8% 0,8%
EBITDA 33,2 29,1 14,0 13,7
Aangepaste EBITDA 33,5 29,5 14,3 14,0
Aangepaste EBITDA-marge 23,7% 22,8% 22,1% 21,9%
De netto-omzet van Lactic Acid & Specialties nam autonoom met 7,8% toe in het eerste halfjaar van 2020. Dit was toe te schrijven aan sterke groei van het PLA-segment en andere melkzuurderivaten. Zoals verwacht, was de autonome groei van de netto-omzet aanzienlijk zwakker in het tweede kwartaal dan in het eerste kwartaal, omdat we de productie in Thailand voor enkele weken stillegden vanwege de installatie van extra capaciteit voor de productie van
melkzuur. Alle belangrijke productcategorieën (melkzuur, lactaatesters, lactaten) boekten groei in zowel het eerste halfjaar als het tweede kwartaal, behalve biopolymeren. Biopolymeren zagen de verkoop van orthopedische producten significant dalen, omdat electieve ingrepen in ziekenhuizen worden uitgesteld als gevolg van Covid-19 en de bedrijfsontwikkelingen tijdelijk stilliggen. De marge verbeterde van 22,8% naar 23,7% doordat de vaste kosten en andere kosten
(bijvoorbeeld reiskosten) lager uitvielen.

De joint venture Total Corbion PLA boekte substantiële voortgang met het proces van opschalen.
In de eerste helft van het jaar was sprake van een aanhoudend sterke markt. Dit resulteerde in een sterke verbetering van het resultaat uit joint ventures en associates.

Incubator
€ miljoen H1 2020 H1 2019 Kw2 2020 Kw2 2019
Netto-omzet 5,4 4,9 3,1 3,5
Autonome groei 36,7% 17,2%
EBITDA (10,5) (14,1) (4,0) (6,5)
Aangepaste EBITDA (9,0) (14,2) (3,3) (6,5)
Aangepaste EBITDA-marge -166,7% -289,8% -106,5% -185,7%
De netto-omzet van Incubator nam autonoom met 36,7% toe in het eerste halfjaar van 2020 dankzij de significante groei van AlgaPrime DHA. We zijn begonnen de prijs meer in lijn te brengen met de huidige visolieprijzen (H1 2020: prijs/mix -22,7%) en dat heeft nu al een enorm positief effect op de volumes (volumes H1 2020: +76,9%). Projecten gericht op productieverbeteringen en de ontwikkeling/implementatie van nieuwe stammen, teneinde de
kostprijs van AlgaPrime DHA te verlagen, boeken zeer goede voortgang. Het aantal nieuwe klanten blijft achter bij de verwachting als gevolg van Covid-19; door reisbeperkingen liggen de noodzakelijke productietests momenteel stil. Het lagere EBITDA-verlies hangt voornamelijk samen met een significante verlaging van de vaste kosten.

Niet-kernactiviteiten
€ miljoen H1 2020 H1 2019 Kw2 2020 Kw2 2019
Netto-omzet 77,8 84,4 36,7 42,7
Autonome groei -2,5% -7,6%
EBITDA 9,0 11,5 2,7 5,8
Aangepaste EBITDA 12,3 11,9 5,9 5,9
Aangepaste EBITDA-marge 15,8% 14,1% 16,1% 13,8%
De grootste component van onze niet-kernactiviteiten zijn de emulgatoren, die een zeer lichte daling lieten zien in het eerste halfjaar. Vriesdeeg werd zwaar getroffen door de gedaalde detailhandelsverkopen in winkels, vooral in het tweede kwartaal. We naderen het einde van de uitfasering van de co-packing blending-activiteiten. Verder hebben we de algenolie-activiteit
Thrive beëindigd. We hebben het proces gestart om de vriesdeegbusiness actief te desinvesteren en hebben eveneens het proces gestart om ons uit het FDCA-project terug te trekken.

Algemeen
Externe accountant
Er is geen accountantscontrole toegepast op de cijfers in onderhavig halfjaarbericht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na de balansdatum hebben geen materiële gebeurtenissen plaatsgevonden.
Transacties tussen verbonden partijen Corbion heeft met een aantal van haar dochterondernemingen en joint ventures regelingen getroffen in de loop van de normale bedrijfsuitoefening. Deze regelingen betreffen servicetransacties en financieringsovereenkomsten. Daarnaast beschouwt Corbion transacties
met managers op sleutelposities als transacties tussen verbonden partijen. Per de balansdatum zijn de transacties tussen verbonden partijen niet significant gewijzigd ten opzichte van die, welke beschreven zijn in het Engelstalige jaarverslag over 2019 van Corbion.

Risico’s en onzekerheden
Corbion beschikt over een systeem voor risicobeheersing. Het jaarverslag over 2019 geeft een uitvoerige beschrijving van dit systeem en zet de belangrijkste risico’s uiteen waaraan Corbionblootstaat, inclusief mitigatiemaatregelen, per de sluiting van het boekjaar 2019. In de optiek van Corbion hebben de aard en potentiële impact van deze risico’s geen materiële verandering ondergaan in het eerste halfjaar van 2020. Zie onderstaande tabel voor het nieuwe, met Covid19 samenhangende risico.

Risico Gevolg en potentiële impact
Mitigatieacties
Covid-19 Verstoring leveringsketen
(inkomend en uitgaand)
Kasstroomproblemen
Economische neergang
Late betalingen door klanten
Productieverstoring
We beheren continu onze leveringsketen, inkomend en uitgaand, en nemen passende maatregelen om risico’s te verkleinen. We hebben de voorraadniveaus van strategische grondstoffen verhoogd en waar mogelijk gezorgd voor leveringsalternatieven uit meerdere bronnen.

Onze nettoschuld/EBITDA-ratio per einde tweede kwartaal
was 2,0x, ruim onder de grenzen van onze financieringsconvenanten. Vanuit herfinancieringsperspectief is onze financiering gewaarborgd. Uit voorzorg hebben we onze kassaldi verhoogd door onze revolverende kredietfaciliteit
gedeeltelijk op te nemen. Kasstroomproblemen kunnen zich voordoen wanneer klanten niet of te laat betalen; of door teruglopende business als gevolg van de economische neergang; of als gevolg van productieverstoringen binnen
Corbion (zie hieronder).
Over het algemeen zijn Food en Pharma relatief minder gevoelig voor een economische neergang, hoewel de langetermijngevolgen van de Covid-19-crisis voor toekomstig consumentengedrag onbekend zijn. We monitoren de zakelijke
ontwikkelingen en het betaalgedrag van klanten nu intensiever, zodat we tijdig maatregelen kunnen treffen in geval van verslechterende trends.
PAGE 11 of 24
PERSBERICHT
Registered, Amsterdam no. 33006580
Vanwege onze positie als belangrijke leverancier in de Fooden Pharma-leveringsketens zijn onze fabrieken in de meeste landen aangemerkt als ‘essentieel’. Daardoor kunnen onze mensen en onderaannemers naar de fabriek gaan en hun werk continueren en kunnen wij onze klanten op de best mogelijke
wijze van dienst zijn. We hebben alle denkbare voorzorgsmaatregelen getroffen om het besmettingsrisico op de werkvloer te beperken, en zorgen voor redundantie bij de planning van de ploegendiensten.
Mogelijk zijn er ook risico’s, waarvan Corbion zich niet bewust is of die de onderneming momenteel immaterieel acht maar in een later stadium een materiële impact zouden kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten van Corbion. De risicobeheersingssystemen van Corbion zijn zo ingericht dat zulke risico’s tijdig worden onderkend.

Verklaring Raad van Bestuur
Onder verwijzing naar Artikel 5:25d sub 2c van de Wet op het financieel toezicht verklaart de Raad van Bestuur dat, naar zijn beste weten:
• onderhavig verslag over het eerste halfjaar van 2020, dat is opgesteld in
overeenstemming met IAS 34 (Interim Financial Reporting), zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw en redelijk beeld geeft van de activa, passiva, financiële positie en winst van Corbion nv en geconsolideerde dochterondernemingen opgenomen in de consolidatie als geheel, en
• onderhavig halfjaarverslag een redelijk beeld van de informatie geeft die vereist is krachtens Artikel 5:25d sub 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht.

Amsterdam, 7 augustus 2020
Raad van Bestuur
Olivier Rigaud, Chief Executive Officer
Eddy van Rhede van der Kloot, Chief Financial Officer

Consolidated income statement
General
millions of euros 2020 2019
Net sales 492.2 471.9
Costs of raw materials and consumables -238.9 -230.7
Production costs -83.5 -79.2
Warehousing and distribution costs -34.8 -29.9
Gross profit 135.0 132.1
Selling expenses -32.0 -33.3
Research and development costs -18.2 -21.6
General and administrative expenses -39.1 -38.8
Other proceeds 8.0
Operating result 45.7 46.4
Financial income 1.7 1.7
Financial charges -14.9 -8.0
Results from joint ventures and associates 4.7 -2.7
Result before taxes 37.2 37.4
Taxes -12.5 -11.2
Result after taxes 24.7 26.2
Per common share in euros
Basic earnings 0.42 0.45
Diluted earnings 0.42 0.44

Consolidated statement of comprehensive income
General
millions of euros 2020 2019
Result after taxes 24.7 26.2
Other comprehensive results to be recycled:
Translation reserve -31.8 8.7
Hedge reserve -9.6 3.5
Taxes relating to other comprehensive results to be recycled 5.0 -0.7
Total other comprehensive results to be recycled -36.4 11.5
Other comprehensive results not to be recycled:
Defined benefit arrangements 2.9
Total other comprehensive results not to be recycled 2.9
Total comprehensive result after taxes -8.8 37.7

Consolidated statement of financial position
before profit appropriation, millions of euros As at 30-06-2020 As at 31-12-2019
Assets
Property, plant, and equipment 346.6 368.2
Right-of-use assets 59.3 64.8
Intangible fixed assets 167.2 172.9
Investments in joint ventures and associates 21.1 16.6
Long term employee benefits 22.7 18.2
Other non-current financial assets 67.0 67.2
Deferred tax assets 11.0 10.7
Total non-current assets 694.9 718.6
Inventories 163.1 163.2
Trade receivables 120.6 124.2
Other receivables 30.2 37.3
Income tax receivables 2.7 2.1
Cash and cash equivalents 76.4 45.7
Assets held for sale 10.0
Total current assets 403.0 372.5
Total assets 1,097.9 1,091.1
Equity and liabilities
Equity 487.8 529.1
Borrowings 110.5 113.0
Lease liabilities 51.8 55.9
Long term employee benefits 7.3 7.9
Deferred tax liabilities 17.7 13.4
Other non-current liabilities 22.6 24.1
Total non-current liabilities 209.9 214.3
Borrowings 220.1 169.8
Lease liabilities 10.3 10.3
Provisions 5.9 6.2
Income tax payables 7.9 4.3
Trade payables 70.4 94.3
Other current liabilities 84.6 62.8
Liabilities directly associated with assets held for sale 1.0
Total current liabilities 400.2 347.7
Total liabilities 1,097.9 1,091.1

Consolidated statement of changes in equity
before profit appropriation, millions of euros
Share
capital
Share
premium
reserve
Other
reserves
Retained
earnings Total
As at 1 January 2019 14.8 55.2 71.0 379.2 520.2
Result after taxes 26.2 26.2
Other comprehensive result after tax 11.5 11.5
Transfers to/from Other reserves -0.4 0.4
Total comprehensive result after tax 11.1 26.6 37.7
Cash dividend -32.9 -32.9
Share-based remuneration transfers -1.8 0.9 -0.9
Share-based remuneration charged to result 2.4 2.4
Total transactions with shareholders 0.6 -32.0 -31.4
As at 30 June 2019 14.8 55.2 82.7 373.8 526.5
As at 1 January 2020 14.8 55.2 92.1 367.0 529.1
Result after taxes 24.7 24.7
Other comprehensive result after tax -36.4 2.9 -33.5
Transfers to/from Other reserves 0.2 -0.2
Total comprehensive result after tax -36.2 27.4 -8.8
Cash dividend -33.0 -33.0
Share-based remuneration transfers -2.4 1.3 -1.1
Share-based remuneration charged to result 1.6 1.6
Total transactions with shareholders -0.8 -31.7 -32.5
As at 30 June 2019 14.8 55.2 55.1 362.7 487.8

Consolidated statement of cash flows
General
millions of euros 2020 2019
Cash flow from operating activities
Operating result 45.7 46.4
Adjusted for:
? Depreciation/amortization of fixed assets 30.9 28.4
? Impairment of fixed assets 1.4
? Result from divestments of fixed assets 0.1
? Result from past service gain due to change in indexation CSM UK pension scheme -8.0
? Share-based remuneration 1.5 2.4
Cash flow from operating activities before movements in working capital and provisions 79.5 69.3
Movement in provisions -3.8 -1.7
Movements in operating working capital:
? Trade receivables -0.7 -6.4
? Inventories -7.4 -11.0
? Trade payables -20.2 -2.1
Movement in other working capital -13.7 -4.3
Cash flow from business operations 33.7 43.8
Interest received 0.5
Interest paid -5.3 -4.7
Tax paid on profit -0.3 -3.7
Cash flow from operating activities 28.1 35.9
Cash flow from investment activities
Acquisition of group companies -28.5
Investment joint ventures and associates -0.9
Investment other financial assets -6.1
Capital expenditure on (in)tangible fixed assets -40.8 -29.7
Cash flow from investment activities -40.8 -65.2
Cash flow from financing activities
Proceeds from interest-bearing debts 55.0 61.0
Repayment of interest-bearing debts -3.8 -4.7
Repayment of lease liabilities -5.2 -4.5
Paid-out dividend -32.9
Cash flow from financing activities 46.0 18.9
Net cash flow 33.3 -10.4
Effects of exchange rate differences on cash and cash equivalents -2.6 -0.2
Increase/decrease cash and cash equivalents 30.7 -10.6
Cash and cash equivalents at start of financial year 45.7 47.1
Cash and cash equivalents at close of financial year 76.4 36.5

Accounting information
General
Principles for the valuation of assets and liabilities and determination of the result
Corbion is the global market leader in lactic acid and lactic acid derivatives, and a leading company in emulsifiers,
functional enzyme blends, minerals, vitamins, and algae ingredients. The company delivers high-performance
sustainable ingredient solutions made from renewable resources and applied in global markets such as food, home &
personal care, animal nutrition, pharmaceuticals, medical devices, and bioplastics. Its products add differentiating
functionality to a wide variety of consumer products worldwide.
Events after balance sheet date
There has been no subsequent event from 30 June 2020 to the date of issue that affect the Half year condensed
Financial statements Q2 2020.
Held for sale
The Frozen Dough business is managed for exit. A search is underway for a buyer and in the next 12 months, Corbion
intends to sell the business. No impairment loss was recognized upon reclassification as held for sale as the fair value
less costs to sell is expected to be higher than the carrying amount.
This condensed interim financial information for the half-year ended 30 June 2020 complies with IFRS and has been
prepared in accordance with IAS 34, 'Interim financial reporting'. The interim condensed financial report should be read
in conjunction with the annual financial statements for the year ended 31 December 2019. In preparing these
condensed interim financial statements the main estimates and judgements made by the Board of Management when
applying Corbion's accounting policies, were similar to those applied to the annual financial statements for the year
ended 31 December 2019.
The figures in this half-year report have not been audited or reviewed by an external auditor.
New and amended standards adopted by the group
A number of new or amended standards became applicable for the current reporting period. The group
did not have to change its accounting policies or make retrospective adjustments as a result of adopting

see & read more on
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/b74682f8-43e9-4bda-94e4-aae5ed083eb5

tijd 09.08
De Midcap 783,06 -4,35 -0,55% Corbion EUR 35,20 +1,45 vol. 47.000

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
10 aug. EUR 34,25 35.499 406 EUR 34,30 60.493* 484 17.35.07
* in de 5 spookminuten ca. 25.000 sts omzet.
11 aug. EUR 34,35 66.543 790 EUR 34,25 84.132 850 17.35.03
12 aug. EUR 34,80 147.234 839 EUR 34,80 193.061 925 17.35.28
zie U het normale gemiddeld plots oplopen!?
13 aug. EUR 34,95 252.247 1.443 EUR 34,95 284.839 1.540 17.35.28
14 aug. EUR 34,80 175.127 703 EUR 34,75 202.840 783 17.35.25

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
17 aug. EUR 35,00 30.439 321 EUR 34,90 53.769 397 17.35.10
18 aug. EUR 34,80 27.940 343 EUR 34,40 71.950 458 17.35.23
Om 17.35 22 uur EUR 34,65 zo'n smerige handel is er en deze partijen gaan vrij uit, omdat er geen nummers aan de digitale aandelen zitten. DAAROM willen de toezichthouders ook niet meewerken aan herinvoering van nummers. Waarom wel bij bitcoins!?? Zag U ook de grote omzet in de 5 spookminuten van ca. 44.000 sts!?
19 aug. EUR 34,55 57.710 666 EUR 34,55 88.433 782 17.35.12
20 aug. EUR 34,10 26.623 276 EUR 34,05 60.002 359 17.35.19
21 aug. EUR 34,35 52.638 255 EUR 34,35 75.327 356 17.35.25Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL