Corbion Strategy Update: Creating Sustainable Growth + Ned. bericht

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Beleggingsadvies 09/11/2017 07:11
During its Capital Markets Day for analysts and investors in Amsterdam today, Corbion management will present its Strategy Update for the period 2018-2021: Creating Sustainable Growth. Corbion has built a solid foundation for the company in the past years with its Disciplined Value Creation strategy. The new strategy aims to deliver higher organic sales growth* of between 3 and 6 percent annually.

Tjerk de Ruiter, CEO of Corbion, comments: "Since 2014 we have made great strides in strengthening Corbion, building one coherent company, and creating value in a disciplined way. We are now ready for the next phase of increased organic top-line growth and continued value creation for our stakeholders. We aim to be the leading innovator for sustainable ingredient solutions by offering conscious choices, uniquely tailored to create customer value. Our ambitious sustainability goals are aligned with the United Nations Sustainable Development Goals to create maximum positive impact."

Growth initiatives

In Ingredient Solutions**, Corbion has prioritized the following growth initiatives. In Bakery, we will expand in Latin America, while in the US we will target faster growing segments such as sweet goods and the foodservice channel. In Meat, Corbion will extend the current antimicrobial/preservation product portfolio to a wider offering of ingredient solutions. In Biochemicals, we will continue with the portfolio approach based on lactic acid, boosted by new innovations such as the resorbable polymer applications in Biomedical.

In Innovation Platforms**, Corbion's portfolio contains several initiatives that are on the brink of contributing meaningful sales levels in PLA (in joint venture with Total) and DHA (in joint venture with Bunge). In addition, other organic acids such as FDCA and biobased succinic acid will remain part of our strategic innovation program.

To support these growth initiatives, Corbion will invest more in R&D. The R&D expenses as % of sales will increase from 3% to 4%, while at the same time the organization will be adapted to accommodate the solutions model, with increased focus on customer needs, co-creation and sales support.

* Defined as IFRS reported sales + proportionately consolidated sales from joint ventures in Innovation Platforms
** To better reflect the activities in each segment, Biobased Ingredients is now Ingredient Solutions, while Biobased Innovations is now Innovation Platforms

Financial guidance 2018-2021

Ingredient Solutions: Net sales growth of 2-4% per annum (1-3% in Food, 3-10% in Biochemicals), while maintaining EBITDA margin >19% and ROCE > 20% per annum throughout the period. Recurring capex is expected to be on average € 40 million per annum.
Innovation Platforms: To better reflect the underlying performance, in addition to reporting IFRS figures, disclosure of proportionately consolidated joint venture figures will be provided for net sales and EBITDA. Net sales growth (including proportionately consolidated joint ventures) 10-30% per annum. EBITDA (including proportionately consolidated joint ventures) approaching break-even in 2021, while the maximum loss is not expected to exceed € -35 million per annum for the years 2018 and 2019. Recurring capex (including proportionate share in JV capex) of € 20-30 million per annum.
Progressive regular dividend policy: Ambition to pay out annually a stable to gradually increasing absolute dividend amount per share.

Strategie update Corbion: Creating Sustainable Growth


Tijdens de Capital Markets Day voor analisten en beleggers, die Corbion vandaag in Amsterdam houdt, zal het management van Corbion een strategie update presenteren voor de periode 2018-2021: Creating Sustainable Growth. In de afgelopen jaren heeft Corbion met haar Disciplined Value Creation strategie een solide fundament gelegd voor de onderneming. Met de nieuwe strategie streeft Corbion ernaar een hogere autonome omzetgroei* van 3 tot 6 procent op jaarbasis te realiseren.

Tjerk de Ruiter, CEO van Corbion: "Sinds 2014 hebben we grote vorderingen gemaakt met het bouwen van een sterk Corbion. We hebben vorm gegeven aan één coherente onderneming en gedisciplineerd waarde gecreëerd. Nu zijn we klaar voor de volgende fase, met verhoging van de autonome omzetgroei en aanhoudende waarde creatie voor onze stakeholders. Als innovator willen we vooroplopen met duurzame ingrediëntoplossingen, waarbij we bewuste keuzes bieden die specifiek zijn afgestemd op het creëren van waarde voor de klant. Onze ambitieuze duurzaamheidsdoelen zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, zodat we een maximale positieve impact kunnen bewerkstelligen."

Groei-initiatieven
Binnen Ingredient Solutions** geeft Corbion prioriteit aan de volgende groei-initiatieven: Bakery gaat uitbreiden in Latijns-Amerika en zal zich in de VS richten op sneller groeiende segmenten, zoals de markt voor zoete bakkerijwaren en het foodservicekanaal. Binnen Meat gaat Corbion het huidige portfolio met antimicrobiële/conserveringsingrediënten uitbreiden naar een breder aanbod van ingrediëntoplossingen. In Biochemicals continueren we de portfoliobenadering op basis van melkzuur, gedreven door nieuwe innovaties zoals de resorbeerbare polymeertoepassingen in Biomedical.

Binnen Innovation Platforms** is sprake van verschillende initiatieven die op het punt staan een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de omzet in PLA (joint venture met Total) en DHA (joint venture met Bunge). Daarnaast blijven andere organische zuren zoals FDCA en biobarnsteenzuur onderdeel van ons strategisch innovatieprogramma.

Ter ondersteuning van deze groei-initiatieven gaat Corbion meer investeren in R&D. De R&D-uitgaven als percentage van de omzet zullen oplopen van 3% tot 4%. Tegelijkertijd wordt de organisatie aangepast aan het oplossingenmodel, met extra focus op klantwensen, co-creatie en verkoopondersteuning.

* Gedefinieerd als de volgens IFRS gerapporteerde omzet + de naar rato geconsolideerde omzet van joint ventures binnen Innovation Platforms
** Om meer recht te doen aan de activiteiten in elk segment, is Biobased Ingredients omgedoopt tot Ingredient Solutions en Biobased Innovations tot Innovation Platforms

Financiële guidance 2018-2021

Ingredient Solutions: netto-omzetgroei van 2-4% op jaarbasis (1-3% voor Food, 3-10% voor Biochemicals), met handhaving van EBITDA-marge >19% en een ROCE >20% per jaar in deze periode. Doorlopende investeringen zullen naar verwachting gemiddeld € 40 miljoen per jaar bedragen.
Innovation Platforms: om een beter beeld te geven van de onderliggende performance, worden behalve de omzet en EBITDA volgens IFRS ook de naar rato geconsolideerde omzet en EBITDA van joint ventures gerapporteerd. Netto-omzetgroei (inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures) 10-30%. EBITDA (inclusief de naar rato geconsolideerde joint ventures) nadert break-even in 2021, terwijl het maximale verlies voor de jaren 2018 en 2019 € 35 miljoen per jaar naar verwachting niet zal overstijgen. Doorlopende investeringen (inclusief investeringen in joint ventures, naar rato) van € 20-30 miljoen.
Progressief regulier dividend: het is ons streven om jaarlijks een stabiel tot geleidelijk oplopend absoluut dividendbedrag per aandeel uit te keren.

tijd 09.13
Corbion EUR 28,90 +54ct vol. 16.500

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
6 nov. EUR 28,44 163.132 905 EUR 28,40 188.982 970 17.35.21
Bij Corbion ging om, een
6315273 06/11/2017 10:41:13 CET 28,61 53.379,00 OffBook Out of market
6315282 06/11/2017 10:49:55 CET 28,53 15.000,00 OffBook Out of market
Bepaalde aantallen zorgden vandaag voor omzet.
7 nov. EUR 28.265 66.627 826 EUR 28,29 81.189 886 17.35.11
887 07/11/2017 17:38:19 CET 28,29 1.934,00 Trading at last
8 nov. 28.325 83.573 765 EUR 28,36 113.473 847 17.35.04
9 nov. EUR 28.05 126.262 1.015 EUR 28,055 140.869 1.061 17.35.15
Om 17.34.00 EUR 28,155 en om 17.34.58 EUR 28,12 OPVALLEND!
10 nov. EUR 27,805 105.008 1.132 EUR 27,835 115.647 1.195 17.35.07

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
13 nov. EUR 27,41 119.642 968 EUR 27,435 136.696 1.043 17.35.14
14 nov. EUR 27,565 104.103 1.049 EUR 27,545 113.740 1.126 17.35.00
Enkele seconden voor 17.35.00 was de prijs 27.595 zo gevoelig en onberekenbaar is dit systeem met HFT.
15 nov. EUR 27.115 113.585 862 EUR 27,06 128.828 920 17.35.00
Om 17.34.50 EUR 27.09 zo werkt 't. Waarom nu 2 dagen op 17.35.00 gesloten?
Morgen moet dit fonds onder de EUR 27,-- en daarna wordt er hoger aangelapt.
16 nov. EUR 27.235 82.463 850 EUR 27,215 97.366 909 17.35.23
17 nov. EUR 27,045 69.058 617 EUR 27,075 79.904 674 17.35.28

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
20 nov. EUR 27.15 129.644 1.175 EUR 27,18 139.965 1.233 17.35.07
Enkele seconden voor 17.35.00 nog EUR 27,21
21 nov. EUR 27,415 69.670 884 EUR 27,425 93.483 984 17.35.27
Om 17.31.45 EUR 27,645
Om 17.34.26 $EUR 27.35
22 nov. EUR 27,155 69.489 813 EUR 27.19 87.007 899 17.35.35
om 17.34.01 EUR 27,30
Om 17.34,58 EUR 27,27Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL