Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2019

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

25/03/2020 15:49
De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 25 maart 2020 de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2019 vastgesteld. Daarnaast heeft de Ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2019 van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De Ledenraad heeft verder ingestemd met de prestatietoeslag en de toekenning van de ledenobligaties bovenop de garantieprijs die de leden-melkveehouders voor de in 2019 geleverde melk hebben ontvangen. Tot slot heeft de Ledenraad ingestemd met het voorstel van het bestuur om van het resultaat over 2019 een bedrag van EUR 160 miljoen (2018: EUR 76 miljoen) toe te voegen aan de algemene reserve van de coöperatie.

Prestatietoeslag

Op 1 september 2019 betaalde FrieslandCampina een interim-uitkering van EUR 0,65 per 100 kilo melk uit aan de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Dit was 75 procent van de proforma-prestatietoeslag over het eerste halfjaar (EUR 0,33 per 100 kilo melk over het gehele jaar). De finale afrekening vindt plaats op 26 maart 2020. Dat gebeurt op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina en de door de melkveehouder in 2019 geleverde hoeveelheid melk. De prestatietoeslag over 2019 bedroeg EUR 1,07 per 100 kilo melk. De leden-melkveehouders ontvangen van de prestatietoeslag dus nog EUR 0,74 per 100 kilo melk.

De ledenraad van FrieslandCampina wordt gevormd door 210 districtsbestuurders (tien uit elk van de 21 districten). Vanwege de maatregelen van FrieslandCampina en de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vond de vergadering plaats via een webinar.

Zie voor meer informatie onze jaarverslagen.
ga naar https://www.frieslandcampina.com/nl/downloads/financiele-verslagen/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL