Avantium awarded €1.78 million in total from EU grants for the development of electrochemical processes and CO2-based polymers en Nederlandse versie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 27/05/2021 11:03
AMSTERDAM, 27 May 2021, 07:00 CET – Avantium N.V, a leading technology company in renewable chemistry, announces that that it has been awarded €1.78 million in total by the EU Horizon 2020 program for its participation in the CATCO2NVERS1, CO2SMOS2 and VIVALDI3 consortia, to be paid out by the EU in 4 tranches over a period of four years. All three consortium programmes aim to reduce greenhouse gas emissions (GHG) from industry by developing innovative and integrated technologies based on electrochemical, enzymatic, and thermochemical processes. Avantium’s Volta Technology, a carbon
capture and utilisation technology, fits well with this ambition.
Avantium’s Volta Technology is a cutting-edge electrocatalytic platform that converts carbon dioxide (CO2) into chemical building blocks and high-value products. These include (cosmetic) ingredients, such as formic acid, glyoxylic acid, and glycolic acid, and fuels. In close collaboration with the
Industrial Sustainable Chemistry research team at the University of Amsterdam, Avantium is also working on developing CO2-based polymers, materials that are traditionally made from fossil resources. With its Volta Technology, Avantium not only unlocks CO2 as a new carbon source for the chemical industry, but also uses CO2 that would otherwise be released into the atmosphere, allowing
industry to reduce CO2 emissions. Avantium is currently working on scaling up the Volta Technology in pre-pilot units that will be demonstrated at industrial sites in 2021.
The participation in the three research consortia CATCO2NVERS, CO2SMOS and VIVALDI allows Avantium to further improve the overall efficiency of its electrochemical processes and strengthen the leading position of Volta Technology in the field of electrochemical CO2 conversion. In addition
to Avantium, the CATCO2NVERS, CO2SMOS and VIVALDI consortia consist of leading academic and industrial organisations across Europe. Within these three programmes, Avantium will work on improving the downstream process steps for the production of formic acid from CO2, converting formic acid and oxalic acid to high value products, such as glyoxylic acid and CO2-based monomers,
and developing electrode materials.
Erica Ording, team leader of Avantium’s Volta team, comments: “We are pleased with the EU support for the development of electrochemical processes and CO2-based polymers. The three grant programmes form an important step towards the commercialisation of carbon negative ingredients and materials. This closely aligns with Avantium’s mission to bring everyday chemicals and materials
to market without using fossil resources and to transition to a fully circular economy”.

1 The CATCO2NVERS consortium consists of Funditec, Stichting Wageningen Research, CARTIF Technology Center, CSIC,
University of Twente, Perseo Biotechnology, Hysytech, Nova-Institute, Artificial Nature, Sustainable Innovations Europe,
Alchemia-Nova, Ava Biochem, Evyap, Johnson Matthey and Avantium.
2 The members of the CO2SMOS consortium are CARTIF Technology Center, Bio Base Europe Pilot Plant, CSIC, Novamont,
Funditec, CERTH, Sintef, Rina Consulting, RWTH Aachen University, University of Twente, CO2 Value Europe, Hera Holding,
University of Amsterdam, Nadir and Avantium.
3 The VIVALDI consortium comprises Universitat Autònoma de Barcelona, University of Natural Resources and Life Sciences,
Vienna, Luleå University of Technology, VITO, Helmholtz Centre for Environmental Research, LEITAT, Processium, University of
Vic, CO2 Value Europe, ISLE Utilities, Nutrition Sciences, SunPine, Sociedad Anónima Damm, Bioagra, Novamont and Avantium.

Avantium ontvangt in totaal €1,78 miljoen aan
EU-subsidies voor de ontwikkeling van
elektrochemische processen en polymeren op
basis van CO2
AMSTERDAM, 27 mei 2021, 07:00 CET – Avantium N.V., een toonaangevend
technologiebedrijf in hernieuwbare chemie, maakt bekend dat het in totaal €1,78 miljoen
heeft ontvangen van het EU Horizon 2020 programma voor haar deelname aan de
CATCO2NVERS1, CO2SMOS2 en VIVALDI3 consortia, dat wordt uitbetaald door de EU in vier
tranches over een periode van vier jaar. De drie consortiumprogramma's hebben tot doel
de uitstoot van broeikasgassen door de industrie te verminderen door innovatieve en
geïntegreerde technologieën te ontwikkelen op basis van elektrochemische,
enzymatische en thermochemische processen. Avantium's Volta Technologie, een
technologie voor het afvangen en benutten van koolstofdioxide (CO2), past goed in deze
ambitie.
Avantium's Volta Technologie is een geavanceerd elektrokatalytisch platform dat CO2 omzet in
chemische bouwstenen en hoogwaardige producten. Hieronder vallen (cosmetische) ingrediënten,
zoals mierenzuur, glyoxylzuur en glycolzuur, en brandstoffen. In nauwe samenwerking met het
onderzoeksteam Industrial Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam werkt
Avantium ook aan de ontwikkeling van op CO2 gebaseerde polymeren, een materiaal dat meestal
uit fossiele grondstoffen wordt gemaakt. Met haar Volta Technologie ontsluit Avantium niet alleen
CO2 als een nieuwe koolstofbron voor de chemische industrie, maar gebruikt het ook CO2 die anders
in de atmosfeer zou vrijkomen, waardoor de industrie de CO2-uitstoot kan verminderen. Avantium
werkt momenteel aan het opschalen van de Volta Technologie in pre-pilot units die in 2021 op
industriële locaties gedemonstreerd zullen worden.
De deelname aan de drie onderzoeksconsortia CATCO2NVERS, CO2SMOS en VIVALDI stelt Avantium
in staat de algehele efficiëntie van haar elektrochemische processen verder te verbeteren en
versterkt de leidende positie van Volta Technologie op het gebied van elektrochemische CO2
conversie. Naast Avantium bestaan de CATCO2NVERS, CO2SMOS en VIVALDI consortia uit
vooraanstaande academische en industriële organisaties in heel Europa. Binnen deze drie
programma's zal Avantium werken aan de verbetering van de downstream-processtappen voor de
productie van mierenzuur uit CO2, de omzetting van mierenzuur en oxaalzuur in hoogwaardige
producten, zoals glyoxylzuur en op CO2 gebaseerde monomeren, en de ontwikkeling van elektrodematerialen.
Erica Ording, teamleider van het Volta-team van Avantium, licht toe: "We zijn blij met de EU-steun
voor de ontwikkeling van elektrochemische processen en op CO2 gebaseerde polymeren. De drie

1 Het CATCO2NVERS consortium bestaat uit Funditec, Stichting Wageningen Research, CARTIF Technology Center, CSIC,
Universiteit Twente, Perseo Biotechnology, Hysytech, Nova-Institute, Artificial Nature, Sustainable Innovations Europe,
Alchemia-Nova, Ava Biochem, Evyap, Johnson Matthey en Avantium.
2 De leden van het CO2SMOS consortium zijn CARTIF Technology Center, Bio Base Europe Pilot Plant, CSIC, Novamont,
Funditec, CERTH, Sintef, Rina Consulting, RWTH Aachen University, Universiteit Twente, CO2 Value Europe, Hera Holding,
Universiteit van Amsterdam, Nadir en Avantium.
3 Het VIVALDI consortium bestaat uit Universitat Autònoma de Barcelona, University of Natural Resources and Life Sciences,
Vienna, Luleå University of Technology, VITO, Helmholtz Centre for Environmental Research, LEITAT, Processium, University of
Vic, CO2 Value Europe, ISLE Utilities, Nutrition Sciences, SunPine, Sociedad Anónima Damm, Bioagra, Novamont en Avantium.

tijd 11.05
Avantium EUR 4,955 +17,5ct vol. 82.462Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL