Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 12/05/2020 08:57
. Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen tot besluit
Fagron maakt vandaag bekend dat de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 11 mei 2020, alle voorstellen tot besluit heeft goedgekeurd.

De jaarlijkse algemene vergadering heeft onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2019 en tot vaststelling van een brutodividend over 2019 van € 0,08 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2019. De aandeelhouders hebben tevens de coöptatie van de heer Robert ten Hoedt als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 20 december 2019 bekrachtigd om het mandaat van de heer Marc Janssens te voltooien. De vergadering heeft tevens besloten om Alychlo NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke, Michael Schenck BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michael Schenck, en de heer Robert ten Hoedt te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar.

Het brutodividend van Fagron bedraagt € 0,08 per aandeel (couponnummer 12). Dit is een nettodividend van € 0,056 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 30% bedraagt.

De dividendkalender is als volgt:
14 mei Notering ex-dividend
15 mei Record-date
18 mei Betaalbaarstelling dividend
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL