Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrant door Gilead

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/11/2019 06:58
Mechelen, België; 6 november 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van een warrant door Gilead.

Op 1 november 2019 heeft Galapagos NV (de "Vennootschap" of "Galapagos") aangekondigd dat Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een verbonden vennootschap van Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) ("Gilead") een bericht van uitoefening heeft bezorgd aan Galapagos om de Initiële Warrant A uit te oefenen.

De Initiële Warrant A, die door Galapagos' aandeelhouders op 22 oktober 2019 werd goedgekeurd, geeft Gilead het recht om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aantal aandelen in eigendom van Gilead en haar verbonden vennootschappen te brengen tot 25,1% van de daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aandelen onmiddellijk na de uitgifte van de aandelen die moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de Initiële Warrant A. De Initiële Warrant A heeft een duurtijd van één jaar vanaf 22 oktober 2019.

Als gevolg van de uitoefening van de Initiële Warrant A, heeft Gilead ingeschreven op 2.617.791 aandelen tegen €140,59 per aandeel, voor een totaalbedrag van €368.035.236,69. De nieuwe aandelen werden uitgegeven op 6 november 2019.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans €349.274.259,52 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 64.571.622, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de "noemer"); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bestaat uit (i) 5.636.297 warrants onder verschillende uitstaande warrantplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 5.636.297 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die warrants, en (ii) twee warrants uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot, respectievelijk, 25,1% en 29,9%, van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van de relevante warrant. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL