ALDI ondersteunt melkveehouders FrieslandCampina bij extra inzet biodiversiteit

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 14/09/2022 06:50
ALDI en FrieslandCampina delen de ambitie om verduurzaming binnen de zuivelketen te bevorderen. Samen met 43 Nederlandse leden-melkveehouders is daarom het project ‘Kruidenrijk Grasland’ gestart. Binnen dit project wordt 80 hectare weideland ingezaaid met een mix van diverse soorten grassen en kruiden. Kruidenrijke graslanden zijn aantrekkelijk voor veel soorten insecten en weidevogels en dragen op die manier bij aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Het project Kruidenrijk Grasland past goed bij de duurzaamheidsambities van ALDI en FrieslandCampina. “Een groot deel van ons zuivel- en kaasassortiment is On the way to PlanetProof-gecertificeerd. We kijken nu naar nog meer mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming van de zuivelketen”, aldus Wouter Lefevere, Managing Director Category Management bij ALDI in Nederland. “Een mooi, nieuw initiatief is de aanleg van extra kruidenrijk grasland in samenwerking met de melkveehouders van FrieslandCampina. We ondersteunen hen 5 jaar lang om enkele hectares van hun grond in te zaaien met een mix van diverse gras- en kruidensoorten. In totaal zal 80 hectare kruidenrijk grasland ontstaan. Dat is gelijk aan het totale oppervlak van alle ALDI-filialen en distributiecentra in Nederland.”

Dustin Woodward, Managing Director FrieslandCampina Nederland: ”Wij zijn blij dat onze partner ALDI investeert in de ondersteuning van onze leden-melkveehouders om de biodiversiteit op het platteland verder te verbeteren. Samenwerkingen zoals deze, waarbij producent, retailer én boer gezamenlijk investeren in een duurzame toekomst, maken het verschil. We kijken uit naar de resultaten, en hopen dat deze samenwerking ook andere partijen zal inspireren om samen met ons te werken aan meer biodiversiteit en een duurzamere zuivelketen.”

Over het project Kruidenrijk Grasland
Het project heeft een looptijd van 5 jaar. In de aanloop naar het project heeft ALDI gesprekken gehouden met Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Melkveehouders hebben zich via melkweb, de ledenwebsite van FrieslandCampina, aangemeld voor deelname aan het project. Bij de selectie van de deelnemers heeft een goede spreiding over Nederland een rol gespeeld. Deelnemende melkveehouders ontvangen een vergoeding van ALDI voor de aanleg en inspanning. De weilanden worden in augustus en september ingezaaid met grassen en kruiden.

Betere natuur, bevorderen biodiversiteit
Bij FrieslandCampina willen we bijdragen aan duurzamere en gezondere voeding voor iedereen. Het is daarbij belangrijk voor ons en de natuur dat we deze produceren in balans met de natuur. Dit is iets waar wij momenteel hard aan werken.

lees meer op
https://www.frieslandcampina.com/nl/duurzaamheid/betere-natuur/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL