Hoe staat het met waterstof voor de glastuinbouw?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 23/11/2021 09:03
In Drenthe zijn er plannen voor een waterstoffabriek. Dit kan in de toekomst mogelijkheden bieden voor de glastuinbouw om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Glastuinbouwers zouden de restwarmte van deze waterstoffabriek kunnen gebruiken. Een andere optie is pure waterstof stoken. Deze technologieën zijn echter kostbaar en nog in ontwikkeling.
Om aan de CO2 behoefte van planten te kunnen voldoen kunnen tuinders bovendien bijdragen aan duurzame ontwikkeling door CO2 af te vangen bij bedrijven in de omgeving. De productie van waterstof is op dit moment relatief kostbaar en de technologie is in ontwikkeling. Daarom kan nog wel even duren voor het echt zover is. ‘Hydrogen Valley’ in Noord-Nederland heeft echter veel budget beschikbaar voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen. Zo zijn er plannen voor het ontwikkelen van een waterstoffabriek. Hier zou de glastuinbouw op kunnen aanhaken.

Energietransitie
Milieukunde studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) hebben onderzocht welke ideeën een bijdrage kunnen leveren om het kassengebied Erica/Klazienaveen duurzaam te ontwikkelen. Zo komt er bij de productie van waterstof restwarmte vrij die glastuinders kunnen afnemen. Daarbij kunnen tuinders kijken of ze deze wartme kunnen bufferen. Omdat bij de verbranding van waterstof geen CO2 vrijkomt kunnen de tuinders CO2 afvangen bij omliggende bedrijven en deze gebruiken bij de groei van hun planten. OCAP Nederland heeft ervaring met het realiseren van CO2 afvang voor glastuinbouw.


BRON
Waterstoffabriek nieuwe kans glastuinbouw Emmen
NieuweOogst.nl, AgriPers, Wageningen (5 maart 2021)


2021
Electriciteitsnet
In het vakblad Onder Glas is te lezen dat het volgens Rein Tichelaar van Zantingh nog minimaal tien tot vijftien jaar duurt voordat de glastuinder waterstof kan gebruiken als brandstof. Dezelfde conclusie trekt Piet Buysman in het artikel Waterstof kan voor ons interessant zijn, maar tijd nog niet rijp’ op basis van een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof voor zijn bedrijf.

Er is namelijk onvoldoende groene stroom beschikbaar omdat ook andere zaken, te denken valt aan electrische auto’s en warmtepompen, extra stroom vragen. Vanwege de toenemende vraag naar stroom moet het electriciteitsnet aangepast worden. Hier gaat tijd overheen.


BRON
‘Switch naar waterstof reële, maar tijdrovende optie’ - Vakblad Onder Glas
2021
Aanpassingen voor de tuinder
Om waterstof te kunnen verbranden moet de tuinder zijn gasketel aanpassen. De hoeveelheid aanpassingen verschilt per type brander. Dit kan zeker bij oude branders een forste investering zijn die voor rekening komt van het bedrijf zelf.

Buysman onderzocht of hij met een windmolen electriciteit kon opwekken om zo zelf waterstof te produceren. Helaas was de investering hiervoor te groot voor zijn bedrijf. “Het plaatsen van de windmolen en een productiefaciliteit voor waterstof, het aanpassen van de gasketel en de aanpassingen van de infrastructuur vergden een investering van twee tot drie miljoen euro”.

Infrastructuur
Verder zijn er aanpassingen nodig aan de infrastructuur om waterstof bij de teler te krijgen. De Gasunie is bezig met het aanleggen van een zogenaamde waterstofbackbone. Dit is een netwerk van leidingen dat de vraag naar en aanbod van Co2-vrije waterstof verbindt. Vanaf 2025 komt dit landelijke netwerk in gedeeltes beschikbaar, voornamelijk door het hergebruik van bestaande aardgasleidingen. Om waterstof via leidingen naar de kas te krijgen zullen bedrijven moeten clusteren. Dat betekend dat gezamelijke ketelhuizen moeten worden gebouwd. Vanuit daar kunnen individuele leidingen naar de kassen gaan, aldus Tichelaar.


zie & lees meer op
https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/hoe-staat-het-met-waterstof-voor-de-glastuinbouwBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL