Alternatieven voor plastic

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 18/10/2020 15:51
Tot 2015 zou zo’n 8,3 miljard ton plastic zijn geproduceerd. Zo’n 6,3 miljard ton is ook alweer weggegooid. Daarvan is 9 procent gerecycled en 12 procent verbrand. De rest ligt nog op vuilnishopen of is in de natuur beland. Op zijn zachtst gezegd niet ideaal. Maar wat dan? Stoppen met plastic? Maar kunnen we nog wel zonder? En zo nee, wat kunnen we dan doen om gebruik en afval te beperken?

Kunnen we nog zonder plastic?
Om maar met de deur in huis te vallen: het is niet waarschijnlijk dat plastics ooit vervangen zullen worden door een ander, gelijksoortig materiaal. Kunststoffen gaan lang mee en zijn mooi, sterk, bestand tegen corrosie, niet duur en vragen weinig onderhoud. Plastic maakt auto’s en huizen energiezuiniger en voorkomt voedselbederf. Zonder plastic is er zelfs geen stroom: voor het isoleren van elektriciteitskabels is namelijk geen alternatief materiaal voorhanden.

Plastic impact verminderen
Plastic is dus een blijvertje. Letterlijk én figuurlijk. Als we – buiten opruimen – wel wat willen doen aan het grondstoffengebruik en de milieuvervuiling door plastic, dan zijn er grofweg 3 mogelijkheden:

minder plastic gebruiken en maken
biologisch afbreekbaar en/of biobased plastic maken
plastic inzamelen en recyclen
Aan alle drie zitten voor- en nadelen. En alle drie vragen ze een innige samenwerking tussen industrie, consumenten en overheid.

1 Minder plastic gebruiken en maken: allemaal op plasticdieet
Het terugdringen van plastic producten voor eenmalig gebruik Consumenten kunnen bijvoorbeeld kiezen geen plastic tasjes meer aan te schaffen, of geen producten die onnodig verpakt zijn in plastic. Supermarkten raken daar steeds beter op ingericht en bieden bijvoorbeeld herbruikbare groentezakjes als alternatief.

Ook het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol in het verminderen van plastic afval. Zo kunnen zij technieken ontwikkelen die zorgen dat gerecycled plastic weer in hoogwaardige producten kan worden toegepast of zelf de recyclebaarheid van hun producten verbeteren. Zij kunnen alternatieve materialen zoeken en onnodig materiaal in de productieketen en in het eindproduct zoveel mogelijk vermijden.

Maar de kosten voor de productie van plastic zijn laag en er bestaan dus weinig economische prikkels om materiaal te recyclen of om daarin te investeren. Daarom heeft ook de overheid een belangrijke rol in het verminderen van plastic afval door het invoeren van statiegeld of door bepaalde producten helemaal te verbieden. Daarnaast kunnen overheden internationaal samenwerken om grensoverschrijdend afval te voorkomen.

2 Bioplastic fantastic
Bioplastic zou het antwoord moeten zijn op de problemen met fossiel plastic.

Er zijn biologisch afbreekbare plastics, die op natuurlijke wijze afgebroken kunnen worden en dus vooral het afvalprobleem helpen verminderen, en biobased plastics: plastics die van hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt en dus het aardoliegebruik inperken. Door materiaal- of kostenbesparing bij het gebruik of bij de verwerking van het afval hoeven bioplastics zelfs niet (veel) duurder te zijn dan gewone plastics.

Biobased plastics worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals ethanol (Bio-PET, Bio-PE), barnsteenzuur (PBS) en melkzuur (PLA), cellulose (cellofaan) en castorolie (CA en Bio-PA). Biobased plastics zijn lang niet allemaal biologisch afbreekbaar. Maar verder zijn ze behoorlijk groen. Zo hebben ze in veel gevallen een kleinere CO2-footprint dan gewoon plastic. Het plastic kan ook gemaakt worden van afval en reststromen van de landbouw en voedselproductie. Ook een duurzame co-productie van biobrandstoffen, biobased plastics en voedsel is mogelijk.

Biologisch afbreekbare plastics kunnen biobased zijn (zetmeelplastic, PLA), maar ook van aardolie (PBAT en PCL). Maar ze voldoen allemaal aan de Europese norm voor industriële compostering (EN 13432). Ze vallen daarbij uiteen in water, kooldioxide en biomassa. Maar let op: de micro-organismen die voor de afbraak zorgen hebben een hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid nodig. Op een droge straat of in een koude omgeving zoals een oceaan duurt het afbreken van het plastic vele malen langer, met alle gevolgen van dien.

zie & lees verder op
https://www.biomaatschappij.nl/plastic-hergebruik-alternatieven/Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL