Stikstofreductie en natuurverbetering: de maatregelen voor stikstofaanpak op een rij

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 16/10/2020 07:06
In de stikstofwet staat dat in 2030 de stikstofuitstoot 26 procent lager moet zijn dan nu. De aanpak richt zich op natuurherstel. Landbouw, verkeer, bouw en industrie leveren een bijdrage.

Het wetsvoorstel heet 'Stikstofreductie en natuurverbetering'. Met het wetsvoorstel legt het kabinet wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot van stikstof daalt.

Wetsvoorstel
Voor natuurherstel komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar. Voor het omlaag brengen van de stikstofuitstoot komt twee miljard euro beschikbaar. Het kabinet wil dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit. Landbouw, verkeer, bouw en industrie zullen hun stikstofuitstoot omlaag moeten brengen.
.Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
.Kamerbrief over wetsvoorstel
.Vragen & antwoorden over wetsvoorstel

Stikstofproblematiek
Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie Remkes, heeft een rapport uitgebracht genaamd ‘Niet alles kan overal’ . Dit rapport gaat over een structurele aanpak van stikstof op de lange termijn. Het kabinet heeft in het wetsvoorstel een aantal zaken overgenomen, zoals dat de aanpak van stikstof gericht is op natuurherstel en dat de aanpak juridisch houdbaar is. Dit is belangrijk, want de Raad van State heeft het voorgaande stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), afgekeurd.

Het kabinet neemt niet alle adviezen over. De commissie Remkes adviseert 50 procent reductie in de stikstofuitstoot om voldoende effect te hebben op de natuur. Volgens het kabinet is 50 procent niet haalbaar vanwege de economische, maatschappelijke en financiële gevolgen. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2030 26 procent lager ligt dan nu.
.Rapport ‘Niet alles kan overal’
.Kabinetsreactie op ‘Niet alles kan overal’
.Vragen & antwoorden over de stikstofproblematiek

Meetmethode
Boeren stelden de meetmethode van het kabinet om stikstof te meten ter discussie. Het Adviescollege 'Meten en berekenen Stikstof' heeft het rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’ opgesteld. Daarin hebben ze onderzocht of de rekenmethode voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Dit blijkt het geval. Wel gaat de overheid het aantal metingen verder verfijnen. Ze gaan bijvoorbeeld bekijken of ze satellietmetingen kunnen gebruiken.
.Rapport ‘Meer meten, robuuster rekenen’
.Kabinetsreactie op 'Meer meten, robuuster rekenen’
.Vragen & antwoorden over de meetmethode

Natuurherstel
Het kabinet heeft twee onderzoeken uit laten voeren naar de mogelijkheid tot herstel van kwetsbare natuurgebieden. Uit deze twee onderzoeken - uitgevoerd door Witteveen+Bos en Arcadis - blijkt dat herstel mogelijk is. De vraag is alleen tegen welke prijs en of dat in verhouding is. Daarover gaat het Rijk in gesprek met de Europese Commissie.
.Rapport over natuurherstel (Witteveen+Bos)
.Rapport over natuurherstel (Arcadis)
.Kabinetsreactie op natuurherstel
.Vragen & antwoorden over natuurherstel

Meststoffen
De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft bekeken of emissiearme stallen de stikstofuitstoot kunnen verlagen. De resultaten staan in het rapport ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’ Hier kwam uit dat emissiearme stallen niet voldoende zijn. Dat ligt soms aan de techniek zelf, soms aan verkeerd gebruik van de techniek. Daarom wil het kabinet investeren in innovatie en onderzoek. Dit moet ertoe leiden dat de stallen minder stikstof uitstoten. Het kabinet gaat veehouders ondersteunen bij het aanpassen van hun stallen.
.Rapport ‘Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen’
.Kabinetsreactie op 'Stikstofverliezen uit mest in stallen en mestopslagen'
.Vragen&antwoorden over meststoffen

Bouw
Het kabinet vindt het belangrijk dat de bouw door kan gaan. Daarom heeft het kabinet een vrijstelling opgesteld voor bouwactiviteiten waarin de uitstoot tijdelijk en beperkt is.
. Vragen en antwoorden over de bouw
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Stikstofreductie-en-natuurverbetering-de-maatregelen-voor-stikstofaanpak-op-een-rij.htm

Dossier Stikstof

Aanpak stikstof RijksoverheidBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL