14 methoden om eikenprocessierups te bestrijden

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 24/06/2020 07:13
Eikenprocessierups kun je bestrijden met biologische methoden, maar nadeel is dat je dan ook andere vlindersoorten doodt. Om die rupsen te beschermen heeft de Vlindestichting beheerkaarten ontwikkeld. Er zijn ook andere methoden om eikenprocessierups te bestrijden.

Er zijn veel methoden om de overlastgevende eikenprocessierups te bestrijden. Je kunt gebruik maken biologische methoden zoals een suspensie van de bacterie Bacillus thuringiensis of de inzet van insectenparasitaire aaltjes Steinernema feltiae. Beide methodes werken, maar doden ook andere, vaak beschermde vlindersoorten. Toepassing die methoden. op plaatsen waar beschermde soorten vlinders voorkomen, is zelfs strafbaar in het kader van de Flora - en Faunawet.

Beheerkaarten
Om wegbeheerders of gemeenten te helpen heeft de Vlinderstichting, op verzoek van de provincie Gelderland een beheerkaart gemaakt voor alle gemeenten in die provincie, meldt NatureToday. Zo kunnen de beheerders beter rekening houden met beschermde soorten.

Artikel NatureToday
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/14-methoden-om-eikenprocessierups-te-bestrijden.htm


In die gevallen zul je andere methoden moeten inzetten. De Vlinderstichting schrijft zelf voorstander te zijn van het stimuleren van de natuurlijk vijanden van de eikenprocessierups op allerlei manieren. Dat doe je door een natuurvriendelijker bermbeheer of het ophangen van nestkasten voor mezen of vleermuizen.

Informatiebladen

Het is bekend dat eikenprocessierupsen een voorkeur hebben voor losstaande bomen zonder veel ondergroei. Door te zorgen voor een wat hogere vegetatie, door minder vaak te maaien, zijn de bomen minder aantrekkelijk voor de soort om zich voort te planten.

Er zijn veel meer methoden om de overlast van de eikenprocessierups tegen te gaan. Je kunt nesten wegzuigen, nesten fixeren of werken met feromoonvallen bijvoorbeeld. Voor de keuze van de juiste bestrijding is er een Leidraad beheersing Eikenprocessierups beschikbaar, die vorig jaar geactualiseerd is. En het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft onlangs informatiebladen beschikbaar gesteld waarin 14 verschillende methoden worden beschreven. Elk informatieblad vermeldt bronnen een geeft aanvullende informatie.

Informatiebladen Beheersing Eikenprocessierups
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/14-methoden-om-eikenprocessierups-te-bestrijden.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL