Veehouderij met klimaatvriendelijke koe

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 02/01/2020 09:19
Koeien stoten veel broeikasgassen zoals methaan uit. Fokken, voeraanpassingen en gerichte mestafvoer kunnen bijdragen aan een halvering van de uitstoot door koeien. Maar duurzame veehouderij vraagt om meer verandering.

Dat wordt benadruk door Theun Vellinga, specialist landbouw-systemen, dierlijke productiesystemen en klimaatverandering. Het online magazine Wageningen Climate Solutions belicht in een artikel zijn kijk op de kwestie.

Technische oplossingen
De Nederlandse veehouderij is vergeleken met andere landen al erg klimaatefficiënt in het produceren van melk. Wereldwijd komt er bij het verkrijgen van een kilo melk gemiddeld 2400 gram CO?-equivalenten vrij, terwijl dat in Nederland maar 1150 gram is, zo staat vermeld. Toch moet dat aantal op z’n minst dalen naar 1020 gram CO?-equivalenten in 2030 om aan de klimaatafspraken te voldoen. Technische oplossingen kunnen de huidige uitstoot van koeien halveren, aldus Vellinga in het artikel.

Aanpassingen in het rantsoen zou al effect kunnen hebben op de uitstoot en ook door middel van fokken zouden we koeien kunnen verkrijgen die minder uitstoten. In het gescheiden opvangen van mest en urine lijkt ook veel klimaatwinst te behalen, al vergt uitsluitsel hierover nog wel meer onderzoek. Maar, benadrukt Vellinga, alleen dergelijke technische oplossingen zijn niet voldoende voor een duurzame veehouderij.

Landschapswaarden en Biodiversiteit
De huidige Nederlandse veehouderij zit vast in een optimalisatie-denken, zegt Vellinga. Zo zou de mestwetgeving met de fosfaatregels resulteren in de drang om steeds meer te produceren, ten kosten van de natuur. Dat zou anders moeten om de veehouderij echt te verduurzamen.

In het totaalplaatje hoort een juist verdienmodel voor de boer. Ook andere waarden, zoals landschapswaarde, biodiversiteit en dierenwelzijn moeten belangrijker worden in de veehouderij, aldus Vellinga in het artikel. De klimaatvriendelijke koe kan daar dan ook goed een onderdeel van zijn.

zie & lees verder op
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Veehouderij-met-klimaatvriendelijke-koe.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL