Oyu Tolgoi announces Shaft 2 construction completion

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 14/12/2019 16:21
Khanbogd, Umnugobi,
13 December 2019
Oyu Tolgoi LLC today celebrated the completion of Shaft 2 of the world-class OT underground project, which is a significant milestone for the project.

The ceremony was attended by national contractors who were crucial for the development of one of the world’s largest and most modern shafts project and other key stakeholders.

In special remarks delivered at the celebration event by Ambassador Batsukh Galsan, Chairman of the Board of Directors of Oyu Tolgoi LLC, highlighted the great support provided by the Government of Mongolia for this remarkable achievement, which increases Mongolia’s global competitiveness in terms of the mining and technology development.

Armando Torres, Chief Executive Officer of Oyu Tolgoi LLC said, “Shaft 2 construction – from sinking through to equipping – has taken three years and four months in total. Close to 50 national companies and 2,500 people worked safely on Shaft 2 for approximately 2.6 million hours to complete this critical and complex piece of infrastructure that will accelerate the underground development of our Oyu Tolgoi mine”.

Shaft 2 with a depth of 1,284 metres is the main production shaft and primary access point for people and materials and provides infrastructure for the materials handling system in the underground mine. Its production hoist is the largest Koepe (Friction) rope hoist system in the world with two 60 tonne capacity skips capable of hoisting 28,000 tonnes of ore per day at a maximum speed of 59km/hr. Shaft 2 can carry 300 people per cage cycle versus a maximum of 60 people per cage cycle through Shaft 1. Shaft 2’s hoist rope-up process took 23 days by a team of approximately 500 people – one of the safest and most efficient rope-ups undertaken anywhere in the world.

Shaft 2’s role in the underground project

Once Shaft 2 is fully commissioned and receives state licensing, it enables the following two important steps forward for the underground mine:
•additional crews, materials and equipment to be transported and operate underground
•more rock to be removed from underground to enable further development and access to the ore body

From this point, the number of people working underground will no longer be constrained by the Service lift capacity of Shaft 1, but rather by volume of air moving through the underground via the existing ventilation (shafts 1, 2 and 5). Additional ventilation capacity is under construction with two more ventilation shafts - shaft 3 (intake) and 4 (exhaust). Currently, 700 people are able to work underground per shift.

Vertaal machine op verzoek
Oyu Tolgoi LLC vierde vandaag de voltooiing van Shaft 2 van het OT-ondergrondse project van wereldklasse, een belangrijke mijlpaal voor het project.

De ceremonie werd bijgewoond door nationale aannemers die cruciaal waren voor de ontwikkeling van een van 's werelds grootste en modernste schachtenproject en andere belangrijke belanghebbenden.

In speciale opmerkingen van Ambassadeur Batsukh Galsan, voorzitter van de raad van bestuur van Oyu Tolgoi LLC, tijdens het feest, benadrukte de grote steun van de regering van Mongolië voor deze opmerkelijke prestatie, die het wereldwijde concurrentievermogen van Mongolië op het gebied van mijnbouw en technologische ontwikkeling.

Armando Torres, CEO van Oyu Tolgoi LLC, zei: “De constructie van as 2 - van zinken tot uitrusten - heeft in totaal drie jaar en vier maanden geduurd. Bijna 50 nationale bedrijven en 2500 mensen werkten veilig op Shaft 2 gedurende ongeveer 2,6 miljoen uur om dit kritieke en complexe stuk infrastructuur te voltooien dat de ondergrondse ontwikkeling van onze Oyu Tolgoi-mijn zal versnellen ”.

As 2 met een diepte van 1,284 meter is de belangrijkste productieschacht en het primaire toegangspunt voor mensen en materialen en biedt infrastructuur voor het material handling-systeem in de ondergrondse mijn. De productietakel is het grootste Koepe (frictie) -takelsysteem ter wereld met twee overslagen van 60 ton die 28.000 ton erts per dag kunnen hijsen met een maximale snelheid van 59 km / uur. As 2 kan 300 mensen per kooicyclus vervoeren, tegen een maximum van 60 mensen per kooicyclus door as 1. Het takeltouwproces van schacht 2 duurde 23 dagen door een team van ongeveer 500 mensen - een van de veiligste en meest efficiënte tochten overal ter wereld ondernomen.

De rol van Shaft 2 in het ondergrondse project

Zodra Shaft 2 volledig in gebruik is genomen en staatsvergunning heeft ontvangen, kunnen de volgende twee belangrijke stappen worden gezet voor de ondergrondse mijn:
• extra bemanningen, materialen en uitrusting voor transport en ondergronds werken
• meer gesteente moet worden verwijderd uit de ondergrond om verdere ontwikkeling en toegang tot het ertslichaam mogelijk te maken

Vanaf dit punt zal het aantal mensen dat ondergronds werkt niet langer worden beperkt door de serviceliftcapaciteit van schacht 1, maar eerder door het volume lucht dat door de ondergrond stroomt via de bestaande ventilatie (schachten 1, 2 en 5). Extra ventilatiecapaciteit is in aanbouw met nog twee ventilatieschachten - as 3 (inlaat) en 4 (uitlaat). Momenteel kunnen 700 mensen ondergronds werken per dienst.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL