Grutsk: film over de toekomst van de melkveehouderij

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 11/12/2019 07:19
De film 'Grutsk' - waarin zes melkveehouders worden geportretteerd - laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie. De film ging op 7 november 2019 in première.

De veranderingen in het boerenleven is een leidend thema in de film 'Grutsk'. (Grutsk is het Friese woord voor trots.) Melkveehouders hebben te maken met een veranderende maatschappij, veranderende regelgeving en veranderende technieken. Melkveehouders maken op basis van die veranderingen keuzes in hun bedrijfsvoering. Welke kansen en uitdagingen zien ze? Voor welke bedrijfsmodellen kiezen ze? Rob Busquet wilde met de film een schets geven van de toekomst van de melkveehouderij.

Bedrijfsmodellen
Zes melkveehouders worden in de film geportretteerd met uiteenlopende manieren van bedrijfsvoering: grootschalig, gangbaar, grondgebonden, natuurinclusief, biologisch of biologisch dynamisch. Zij laten zien hoe zij omgaan met de vragen waar de melkveehouderij voor staat: Waarom moet de melkveehouderij veranderen? Moet je extensiveren? Hoe doe je dat? Hoe werk je in balans met de natuur? Welke keuzes maak je? Deze boeren laten zien welke bedrijfsmodellen mogelijk zijn.

zie en luister de video
op https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Grutsk-film-over-de-toekomst-van-de-melkveehouderij.htm

Busquet wil met de film meer inzicht geven in de maatschappelijke discussies over de melkveehouderij. De film kan gebruikt worden als startpunt voor discussies over de toekomstige bedrijfsvoering van de melkveehouderij. Wat is de best haalbare harmonie tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie?

Onderwijs
Omdat de film kan worden ingezet in het onderwijs, hebben de onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein en Nordwin College meegewerkt aan het ontwerp van de film. De film is gemaakt met steun van het Wetterskip, de provinsie Fryslan en LTO-Noord. De film ging in première tijdens het Noordelijk filmfestival en is is op 28 november 2019 gepresenteerd tijdens de onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw in Kamerik. De volledige film is beschikbaar, net als de zes afzonderlijke portretten.

Zes portretten:
?Hans Kroodsma uit Jannum (gangbaar, natuurinclusief);
?Welmoed Deinum uit Sondel (biologisch-dynamisch en huisverkoop);
?Tjerk en Jan Bart Hof uit Oldeberkoop (traditioneel, maar grondgebonden) (portret komt nog);
?Jaring Brunia uit Raerd (biologisch);
?Reijer den Hartog uit Kollum (grootschalig (kapitaal)intensief)
?Geert Broersma uit Damwoude (gangbaar, natuurinclusief).Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL