Geen fosfaatemissie met evenwichtsbemesting

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 13/11/2019 07:23
Fosfaat is een onontbeerlijke meststof, maar overdaad schaadt. Bovendien bestaat het risico dat de wereldwijde fosfaatvoorraden uitgeput raken. Wagenings praktijkonderzoek geeft inzicht in mogelijkheden fosfaat efficiënter te gebruiken.

Bron: KennisOnline

Door het meerjaarig onderzoek op proefvelden wordt steeds beter duidelijk hoeveel fosfaat nodig is om de bodem gezond te houden en de oogst optimaal. Dit helpt bij het ontwikkelen van overheidsbeleid, zo meldt KennisOnline magazine van Wageningen University in een artikel over fosfaatonderzoek.

“Als het fosfaat op is, slopen we desnoods een deel van de A1. Daar liggen tonnen fosfaat in de vorm van slakken die dienstdoen als fundering van snelwegen.” Onderzoeker Jantine van Middelkoop zegt het lachend, maar met een serieuze ondertoon. Want volgens haar is het van levensbelang om fosfaat efficiënt te gebruiken en het niet als afval weg te stoppen onder het asfalt.

Fosformijnen
Fosfor (P) is een element uit het periodiek systeem dat onontbeerlijk is voor groei en ontwikkeling van mensen, dieren en planten, zo legt Van Middelkoop uit. “Het zit in ons DNA, het is van belang voor de energiehuishouding van ons lichaam en de opbouw van botten is voor een groot deel afhankelijk van fosfor. Het is niet voor niks dat in moedermelk en in melk van koeien – wat natuurlijk ook moedermelk is – zoveel fosfor zit.”

zie meer en bekijk de video op
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Geen-fosfaatemissie-met-evenwichtsbemesting.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL