Ageas publiceert resultaten derde kwartaal

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 06/11/2019 07:39
.Solide resultaat na negen maanden
.Kwartaalresultaat met sterke operationele prestaties in de meeste activiteiten in combinatie met sterke beleggingsresultaten.
Netto resultaat
Het nettoresultaat voor de eerste negen maanden bedraagt EUR 877 miljoen tegenover EUR 656 miljoen dankzij de levensverzekeringsactiviteiten in Azië en de goede prestaties van Niet-Leven in België en Continentaal Europa.
De herwaardering van de RPN(I)-verplichting had een positieve impact van EUR 106 miljoen op het resultaat sinds begin dit jaar.
Het nettoresultaat voor het derde kwartaal steeg significant van EUR 214 miljoen naar EUR 271 miljoen.
Het nettoresultaat van Leven in het derde kwartaal verdubbelde van EUR 90 miljoen naar EUR 182 miljoen, vooral dankzij België en Azië.
Het nettoresultaat van Niet-Leven in het derde kwartaal daalde van EUR 99 miljoen naar EUR 86 miljoen door de competitieve markt voor autoverzekeringen in het VK.

Premie inkomen
Het premie-inkomen van de Groep voor de eerste negen maanden (tegen 100%) bedroeg EUR 28,5 miljard, een stijging van 11% op vergelijkbare basis.
Het premie-inkomen van de Groep voor het derde kwartaal (tegen 100%) bedroeg EUR 7,5 miljard, op vergelijkbare basis: een stijging van 13%.
Het premie-inkomen Leven nam 14% toe naar EUR 5,9 miljard en dat voor Niet-Leven met 9% naar EUR 1,7 miljard (beide tegen 100% en op vergelijkbare basis).
Het premie-inkomen van de Groep (Ageas’ deel) steeg op vergelijkbare basis met 2% naar EUR 3,2 miljard.

Operationeel resultaat (negen maanden)
Combined ratio van 94,7% tegenover 95,1%.
Operationele marge producten met interestgarantie 81 basispunten tegenover 93 basispunten maar goed op weg naar beoogde vork van 85 tot 95 basispunten.
Operationele marge Unit-linked stabiel op 26 basispunten.

Balans
Eigen vermogen van EUR 11,2 miljard of EUR 58,58 per aandeel.
Solvency IIageas ratio Groep van 199% ondanks de daling van de rentecurve.
Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,6 miljard, waarvan EUR 0,6 miljard voorzien voor de Fortisschikking.
De Technische verplichtingen Leven exclusief “shadow accounting” van de geconsolideerde entiteiten per 30 september stegen met 2% naar EUR 73,2 miljard.

CEO Bart De Smet van Ageas: “Wij realiseerden dit kwartaal opnieuw een solide operationeel resultaat. Het nettoresultaat werd gunstig beïnvloed door ons strikte asset liability-management in de Europese activiteiten en de behoudende wijze waarop wij onze activa waarderen.
Dankzij de positieve ontwikkeling van de Chinese aandelenmarkten in het derde kwartaal konden wij belangrijke meerwaarden realiseren. Wij zijn ook bijzonder tevreden met de sterke stijging van het premie-inkomen in de meeste segmenten, dit kwartaal en sinds begin dit jaar.”

lees verder op
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/46263af7-a3b9-4587-905d-4008eb7455eb

tijd 09.25
De Bel 20 3.862,20 +10,33 +0,27% Ageas EUR 51,78 -1,32 vol. 56.194
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL