Colruyt GECONSOLIDEERD OMZETCIJFER EERSTE TRIMESTER BOEKJAAR 2008/2009

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/07/2008 19:18
Tijdens de eerste drie maanden van het boekjaar 2008/2009 (periode van 01/04/2008 tot 30/06/2008) werd een geconsolideerde omzetstijging van 14,7% gerealiseerd tot 1.565,8 miljoen euro versus 1.365,6 miljoen euro voor dezelfde periode vorig boekjaar. De bijdrage tot de omzet van de verschillende segmenten van de Groep wordt gedetailleerd weergegeven in de tabel hierna.
De detailhandelactiviteit van de Groep, die voornamelijk gedragen worden door de Colruyt-winkels, zag zijn omzet stijgen met 13,2% tot 1.196,0 miljoen euro. Per eind juni 2008 bestond het segment detailhandel in België uit 209 Colruyt winkels, 51 Okay winkels en 5 Bio-Planets voor wat de food-activiteiten betreft en 34 winkels voor de non food-activiteit DreamLand, dream en DreamBaby. De wholesale en foodservice activiteiten van de Groep Colruyt zagen hun omzet stijgen met 14,5% tot 260,5 miljoen euro als gevolg van de verdere groei van de NV Spar Retail en de sterke groei van onze activiteiten op de Franse markt. Tenslotte steeg ook de omzet van onze andere activiteiten met 33,5% tot 109,3 miljoen euro. Deze stijging wordt in grote mate gedragen door de DATS24 benzinestations die mede door de stijgende petroleumprijzen hun omzet zagen toenemen.
Belangrijke elementen die een invloed hadden op de omzetcijfers van het eerste trimester 2008/2009:
-
Focus op laagste prijzen en succes Extra kaart: De succesvolle lancering van de extra kaart zorgt ervoor dat alle kaarthouders op heden automatisch alle winkelkortingen onmiddellijk verwerven bij het afrekenen van hun boodschappen. Dankzij de Extra kaart kunnen klanten bovenop de laagste prijzen op een efficiënte manier genieten van extra kortingen aangeboden in samenwerking met onze leveranciers.
-
Versterkt inflatoir klimaat: In het huidige inflatoir klimaat kiezen klanten bewust voor de laagste prijzen. Deze consumentenvraag van laagste prijzen in combinatie met hoge kwaliteitsnormen wordt in belangrijke mate beantwoord door zowel de Colruyt als de OKay winkels (met marktaandeelwinst tot gevolg). De verhoogde inflatoire druk zorgt anderzijds ook voor toegenomen concurrentie waarbij een verhoogde activiteit naar prijsinvesteringen alsook naar uitbreiding van assortiment werd vastgesteld.
-
Commercieel succes maand mei: De omzet van de Colruyt winkels werd positief beïnvloed door het commerciële succes van de maand mei waarbij verschillende vakantiedagen de volumes ten goede kwamen. Dit succes is mede te danken aan de inzet van al onze werknemers die de optionele feestdag van 2 mei hebben aangewend om samen ten dienste van de klant te werken aan de groei van de Colruyt groep.

OMZET PER SEGMENT
(in miljoen EUR) 2008/2009 2007/2008
evolutie Detailhandel (Retail)
1.196,0 1.056,1 13,2%
Groothandel en Foodservice
260,5 227,6 14,5%
Overige activiteiten
109,3 81,9 33,5%
TOTAAL 1.565,8 1.365,6 14,7%

2008/2009 vooruitzichten
Ter gelegenheid van de algemene vergadering van 17 september 2008 zullen we een vooruitzicht geven van het groepsresultaat voor het boekjaar 2008/2009.
Financiële kalender
• Algemene vergadering boekjaar 2007/08 17 september 2008
• Publicatie halfjaarresultaten boekjaar 2008/09 28 november 2008
• Publicatie omzetcijfers derde kwartaal 2008/09 31 januari 2009
• Publicatie Jaarresultaten boekjaar 2008/09 24 juni 2009

reactie XEA.nl
Hier mag je mee thuiskomen, goede cijfers.
Dat belooft wat voor Ahold deze week a.s. vrijdag 1 augustus.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL