BINCKBANK EN OPTIVER BUNDELEN KRACHTEN IN BEST EXECUTION SERVICE

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 24/07/2008 19:24
Online bank BinckBank N.V. en market maker Optiver hebben een
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het gezamenlijk opzetten van een
best execution service. BinckBank en Optiver zijn de grootste aanbieders van
respectievelijk particuliere en professionele derivatentransacties op de
Nederlandse markt. Deze samenwerking zal naar verwachting een besparing op
de executiekosten opleveren.
BinckBank genereert met de labels Alex en Binck het grootste aantal particuliere derivatentransacties in Nederland. Optiver heeft - naast het marktleiderschap op het gebied van professionele derivatenhandel in Nederland - aanzienlijke posities in Europa en Azië en een groeiend marktaandeel op de Amerikaanse derivatenmarkt. Met de oprichting van deze service bieden partijen de beste uitvoering van de orders voor de BinckBank klanten. Bovendien zal dit initiatief kostenvoordelen opleveren.
Op 1 november 2007 is de Europese richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in werking getreden. Deze richtlijn stimuleert onder andere concurrentie tussen verschillende handelsplatformen. Daarnaast voorziet MiFID in regelgeving ter bescherming van de eindbelegger onder andere door brokers te verplichten een best execution beleid te hanteren. BinckBank en Optiver komen aan deze regelgeving tegemoet door het opzetten van een best execution service die de beste uitvoering van transacties in financiële instrumenten waarborgt.
In de best execution service combineren partijen de uitgebreide kennis van BinckBank op het gebied van particuliere brokerage met de langdurige ervaring van Optiver op het gebied van internationale handel op wereldwijde transactieplatformen. Bovendien is Optiver nauw betrokken bij nieuwe initiatieven als gevolg van MiFID zoals Chi-X, de eerste
pan-Europese Multilaterale Trading Facility (MTF).
BinckBank is voornemens een groot deel van haar transactievolume (courante aandelen en derivaten) via deze service af te handelen. In eerste instantie wordt geconcentreerd op het aanbieden van in Nederland genoteerde financiële instrumenten. De best execution service biedt klanten van BinckBank permanent toegang tot de beste prijzen, c.q. uitvoeringen, hetgeen een direct voordeel oplevert. Daarnaast zal deze werkwijze naar verwachting een kostenbesparing opleveren, doordat de uitvoering van transacties waar mogelijk binnenshuis (in-house) zal plaatsvinden tegen lagere executiekosten. Het is mogelijk dat op termijn ook derde partijen gebruik kunnen maken van de service.

De best execution service zorgt er door middel van haar smart order routing systeem voor dat de orderuitvoering plaatsvindt bij de tegenpartij die de beste prijs biedt. Dat kan op een beurs zijn of een ander handelsplatform c.q. het interne matching platform. Alle prijzen worden openbaar bekend gemaakt zodat de service volledig transparant is voor beleggers. Hiervoor wordt een nieuwe broker opgericht waarin beide partijen op basis van
gelijkwaardigheid participeren. De te vormen directie zal gaan bestaan uit twee door beide partijen aangewezen personen. Naar verwachting zal de handel via deze best execution service in het eerste kwartaal van 2009 van start gaan onder voorbehoud van goedkeuring van AFM, DNB en de OR van BinckBank.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL