Sligro, omzet in 2022 € 2.483 miljoen.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 04/01/2023 08:38
De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2022 bedroeg € 2.483 miljoen, een toename van 30,8%
ten opzichte van de omzet ad € 1.898 miljoen in 2021. De omzet nam in het vierde kwartaal van
2022 met 26,8% toe ten opzichte van vorig jaar.
De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:

Q4 Cu m u l ati e f
x € miljoen 2022 2021 2022 2021
Nederland 626 501 2.238 1.730
België 76 53 245 168
G ro e p 702 554 2.483 1.898

In Nederland was sprake van een omzettoename van 29,3% (Q4: toename van 24,9%). In België beliep de
omzettoename 46,3% (Q4: toename van 45,3%). Deze mutaties waren volledig autonoom.
De tabaksomzet is dit jaar verder gedaald en bedroeg 7,9% van de totale omzet ten opzichte van 11,1% in 2021.
In vergelijking met het omzetniveau vóór COVID lag de omzet voor de groep dit jaar 1% hoger (Q4:+7%).
De inflatie was in 2022 fors. Daar waar mogelijk compenseren wij dat en geven het overige deel door in de prijs.
Dat prijseffect ligt cumulatief rond de 9,7%.
Op 3 januari 2023 is de in december aangekondigde overname van de activiteiten van Metro in België geëffectueerd.
Een verdere toelichting hierop zal plaatsvinden bij de publicatie van de jaarcijfers.
Op 2 februari 2023 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten en jaarverslag over 2022.
Veghel, 4 januari 2023
Namens Sligro Food Group N.V.
Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO
Tel. +31 413 34 35 00
www.sligrofoodgroup.nlBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL