Uitstel publicatie jaarverslag 2020 Oranjewoud N.V.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 30/04/2021 18:28
Gouda, 30 april 2021
De Raad van Bestuur van Oranjewoud N.V. maakt bekend dat het jaarverslag 2020 niet vóór 1 mei 2021 zal worden gepubliceerd. De reden hiervoor is dat er nog geen accountantscontrole op het jaarverslag 2020 heeft plaatsgevonden. Het proces van benoeming van een nieuwe accountant loopt. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn serieus in gesprek met één van de accountantskantoren in Nederland over benoeming voor de audit van het jaarverslag 2020 van Oranjewoud N.V. Na afronding van de audit zal het jaarverslag onverwijld worden gepubliceerd en zal de datum van de Algemene Vergadering worden gecommuniceerd.
Op 1 februari heeft Oranjewoud N.V. de start gepubliceerd van de uitvoeringshandelingen van Sanderink Investments B.V. teneinde een uitkoop van de minderheidsaandeelhouders in Oranjewoud N.V. te bewerkstelligen. Deze uitvoeringshandelingen vorderen gestaag. Sanderink Investments B.V. zal de uitkoopvordering te zijner tijd instellen voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het streven is dit voor de zomer te doen. Bij toewijzing van de vordering door de Ondernemingskamer stelt zij de uitkoopprijs vast. De uitkoopprijs die zal worden gevorderd, is nog in onderzoek. Sanderink Investments B.V. en Oranjewoud N.V. hebben de intentie na voltooiing van de uitkoopprocedure de notering van aandelen Oranjewoud N.V. aan Euronext Amsterdam te beëindigen.
Het voorlopige (unaudited) netto resultaat 2020 van Oranjewoud N.V. bedraagt circa 6 miljoen euro negatief, de voorlopige (unaudited) opbrengsten van contracten met klanten bedragen in 2020 2,3 miljard euro. Strukton Groep en het segment Overig hebben in 2020 een netto verlies geleden. De verliezen in 2020 zijn mede het gevolg van de impact van de Covid-19 pandemie. Antea Group (Advies- en ingenieursdiensten) heeft in 2020 een solide netto winst gerealiseerd.

reactie XEA.nl

In ons gesprek met de Ondernemingskamer te Amsterdam, zie de vertegenwoordig over de BV's (enkelen pagina's in het Jaarverslag van Oranjewoud het volgende) : "als wij die allemaal apart moeten berekenen qua waarden bepaling, dan hebben meer dan 1 jaar werk, om dat af te ronden"!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL