OMWISSELVERHOUDING DIVIDEND IN AANDELEN VASTGESTELD OP

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 26/07/2020 14:52
Op 24 juni 2020 is het voorstel om een dividend van € 5,80 per aandeel HAL Trust uit te keren goedgekeurd. Dit dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL Trust voor € 2,90 per aandeel en in contanten voor € 2,90 per aandeel. Met betrekking tot de uitkering van het dividend in aandelen zullen aandeelhouders één nieuw aandeel HAL Trust ontvangen per 43,1 dividendrechten van aandelen. Eventuele fracties worden verrekend in contanten.
De omwisselverhouding is vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel HAL Trust verhandeld op Euronext in Amsterdam gedurende de periode 29 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.
Zowel het dividend in aandelen als in contanten is betaalbaar vanaf 24 juli 2020.
In totaal worden 1.936.169 nieuwe aandelen HAL Trust uitgegeven. Voor de nieuw uit te geven aandelen HAL Trust zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend. Uit hoofde van artikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht is er geen verplichting tot publicatie van een prospectus in verband met de toelating. Na de uitgifte zal het aantal uitstaande aandelen HAL Trust 85.385.067 bedragen.
Paying Agent: ABN AMRO Bank N.V. (+31 20 344 2000).
HAL Holding N.V. 17 juli 2020Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL