HAL, UPDATE DERDE KWARTAAL

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 20/11/2019 17:49
Nettovermogenswaarde
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en de boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen, is gedurende de eerste negen maanden van 2019 met € 2.323 miljoen gestegen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere beurswaarden van GrandVision (effect € 1,7 miljard) en Vopak (effect € 0,5 miljard). Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2018 (€ 217 miljoen) en de verkoop van eigen aandelen (€ 3 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde op 30 september 2019 € 13.347 miljoen (€ 160,05 per aandeel) vergeleken met € 11.238 miljoen (€ 137,57 per aandeel) per 31 december 2018. Per 15 november 2019 was de waarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille € 440 miljoen gestegen ten opzichte van 30 september 2019 (€ 5,28 per aandeel). De informatie in dit persbericht is niet door de externe accountant gecontroleerd of beoordeeld.

Beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
Eind september bedroeg de beurswaarde van de belangen in beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen (Koninklijke Vopak N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Safilo Group S.p.A. en SBM Offshore N.V.) € 4,7 miljard vergeleken met € 4,1 miljard eind 2018. Het belang in Boskalis is vergroot van 40,41% per jaareinde 2018 naar 43,51% op 30 september 2019.
Optiek-retail
De omzet bedroeg over de eerste negen maanden van 2019 € 3.040 miljoen (2018: € 2.822 miljoen). Dit vertegenwoordigt een toename van € 218 miljoen (7,7%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen, steeg de omzet met € 139 miljoen (4,9%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 1.045 miljoen (2018: € 948 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 5,1%. De vergelijkbare winkelomzet over de eerste negen maanden, gebaseerd op constante wisselkoersen, steeg met 3,9% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (2018: 3,6%). De vergelijkbare winkelomzet over het derde kwartaal steeg met 4,0% (2018: 5,1%). Het bedrijfsresultaat (gedefinieerd als de winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving immateriële vaste activa, maar inclusief afschrijving van software) bedroeg over de eerste negen maanden € 369 miljoen. Het bedrijfsresultaat exclusief het effect van de invoering van IFRS 16 bedroeg € 342 miljoen (2018: € 338 miljoen). Het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal bedroeg € 123 miljoen (2018: € 118 miljoen). Eind september 2019 bedroeg de beurswaarde van het 76,72% belang in GrandVision € 5,4 miljard (eind 2018: € 3,7 miljard). Op 31 juli 2019 maakte HAL de verkoop bekend, onder bepaalde condities en voorwaarden, van haar belang in GrandVision aan EssilorLuxottica voor € 28 per aandeel. Deze prijs wordt verhoogd tot € 28,42 indien afronding niet plaatsvindt vóór 30 juli 2020. Met ingang van 30 juli 2019 wordt het belang in GrandVision opgenomen in met IFRS 5, Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Dienovereenkomstig worden vaste activa niet meer afgeschreven met ingang van die datum. Dit zal naar verwachting een positief effect op de winst voor belastingen hebben van ongeveer € 240 miljoen.
Het is de verwachting dat het tot ongeveer 12 tot 24 maanden na ondertekening van de overeenkomst zal duren voordat de transactie wordt afgerond.
Niet genoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-genoteerde ondernemingen bedroeg over de eerste negen maanden van 2019 € 2.139 miljoen (2018: € 1.726 miljoen). Dit betekent een stijging van € 413 miljoen (23,9%). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoers- veranderingen steeg de omzet van de niet-genoteerde ondernemingen met € 70 miljoen (4,1%). De omzet over het derde kwartaal bedroeg € 798 miljoen (2018: € 587 miljoen). Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen steeg de omzet over het derde kwartaal met 3,2%.
Raad van Commissarissen
Aan aandeelhouders zal worden voorgesteld te stemmen voor de benoeming van mevrouw M. Harris als lid van de raad van commissarissen van HAL Holding N.V. in de op 19 mei 2020 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HAL Trust. Mevrouw Harris is een voormalig partner van McKinsey & Co. Op dit moment is zij vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Unibail-Rodamco-Westfield S.E., niet-uitvoerend bestuurder van ITV plc en RB Group plc alsmede lid van de remuneratiecommissie van St Hilda’s College, Oxford University.
Vooruitzichten
Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2019.

Financiële agenda
Publicatie voorlopige nettovermogenswaarde 22 januari 2020 Publicatie jaarresultaten 2019 26 maart 2020
Aandeelhoudersvergadering HAL Trust en
tussentijdse verklaring 19 mei 2020
Publicatie resultaten eerste halfjaar 2020 27 augustus 2020
Tussentijdse verklaring 24 november 2020

HAL Holding N.V.
20 november 2019Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL