BAM rapporteert gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 20,5 miljoen over eerste negen maanden, handhaaft verwachting gehele jaar

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 07/11/2019 07:31
• Gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van € 47,7 miljoen in derde kwartaal
• Solide bijdragen van Bouw en Vastgoed, geleid door Nederlandse woningactiviteiten, en van Pps
• Infra herstelde in derde kwartaal, behalve bij BAM International
• Orderportefeuille lager door focus op kwaliteit boven kwantiteit en enkele specifieke marktontwikkelingen
• Positief momentum voor handelswerkkapitaal-efficiency; verdere stijging kaspositie in derde kwartaal
(x € miljoen, tenzij anders aangegeven)
Kerncijfers
Negen maanden 2019 Negen maanden 2018 Boekjaar 2018
Opbrengsten 5.203 5.042 7.208
Gecorrigeerd* resultaat vóór belastingen 20,5 93,6 153,2
Orderportefeuille (ultimo) 12.200 11.900 12.700
Handelswerkkapitaal-efficiency -9,6% -9,4% -8,8%
* Vóór herstructurering, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate.
Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep: ‘Na een moeizaam tweede kwartaal herstelden onze prestaties zich in het derde kwartaal, in lijn met onze verwachtingen. De gesprekken met onze opdrachtgevers over de extra kosten voor projecten in Duitsland en BAM International zijn gaande. In Duitsland is nieuwe leiding aangetreden met als belangrijkste focus het verbeteren van de operationele prestaties.
Onze leidende positie op de Nederlandse woningmarkt wordt weerspiegeld in de goede prestaties van Bouw en Vastgoed. Bij zeesluis IJmuiden heeft het projectteam OpenIJ in oktober een geweldige technische mijlpaal bereikt met de succesvolle voltooiing van het afzinken van de tweede caisson. Dit is een belangrijke stap bij de risicoverlaging van dit project. In het Verenigd Koninkrijk leverden de bouw- en vastgoedactiviteiten een solide bijdrage en de infra-activiteiten herstelden zich in het derde kwartaal, conform verwachting.
In Nederland heeft de discussie over de wetgeving om de stikstofneerslag te beperken tot dusver geen invloed gehad op onze huidige projecten in aanbouw. Echter, gunningsbesluiten in de betreffende gebieden vergen meer tijd. Ook nieuwe richtlijnen met betrekking tot door PFAS (kunstmatige chemische stoffen) verontreinigde grond hebben een negatieve marktimpact. Het is belangrijk dat de Nederlandse overheid besluitvaardig die acties neemt, die meer duidelijkheid en duurzame lange-termijn-oplossingen bieden. Zo wordt aanzienlijk effect op onze sector in termen van woningen, mobiliteit en banen voorkomen.
Voor 2019 herhalen wij ons vooruitzicht van een marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van rond 1 procent bij enigszins hogere opbrengsten dan in 2018. Onze focus blijft gericht op verbetering van onze operationele prestaties en winstgevendheid om BAM’s strategische doelstelling voor 2020 van een marge van het gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van 2 tot 4 procent te realiseren.’

Kernpunten
De sector Bouw en Vastgoed boekte sterke resultaten, geleid door de woningbouw- en vastgoedactiviteiten
in Nederland en solide prestaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Nederlandse woningverkopen
stegen in de eerste negen maanden met 4 procent tot 1.937. Dit zal naar verwachting voor het gehele jaar
stijgen tot 5 procent, rekening houdend met projectfasering. In Duitsland werd het resultaat – zoals eerder
bekend gemaakt – beïnvloed door de additionele projectkosten in het tweede kwartaal. De verwerving van
nieuwe bouwprojecten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland verminderde in het derde kwartaal als gevolg
van selectief aanbiedingsbeleid en onzekerheid over Brexit.
In de sector Infra waren de Nederlandse activiteiten in het derde kwartaal winstgevend, inclusief € 1 miljoen
extra kosten voor het project OpenIJ. Zoals verwacht, toonden de Britse activiteiten een sterke verbetering
ten opzichte van het eerste halfjaar. De prestaties in Duitsland waren bevredigend. De resultaten bij BAM
International in de eerste negen maanden waren teleurstellend. De opdrachtverwerving op de olie- en
gasmarkt blijft laag.
In de sector Pps presteerde de portefeuille opnieuw goed. De snelwegen M11 Gorey-Enniscorthy (Ierland)
en A94 Isental (Duitsland) zijn beide eerder dan gepland voltooid, waarmee het totale aantal operationele
pps-projecten op 40 komt. Nog eens acht projecten zijn in aanbouw en een project verkeert in de fase van
voorkeursbieder. In het derde kwartaal is een project overgedragen aan de joint venture met PGGM. De
pijplijn voor projectaanbiedingen blijft gezond.
De handelswerkkapitaal-efficiency-ratio verbeterde tot -9,6% per eind september 2019 dankzij effectieve
handelswerkkapitaal-programma’s. De kaspositie nam verder toe in het derde kwartaal.

Live audiowebcast
Op 7 november 2019 vindt om 10.00 uur CET een Engelstalige conference call plaats voor analisten. Deze
kan worden gevolgd via een live audiowebcast (www.bam.com).

zie meer op
https://www.bam.com/nl/pers/persberichten/2019/11/bam-rapporteert-gecorrigeerd-resultaat-voor-belastingen-van-eu-205?position=0&list=5SWBi7U_zHGVheTGn7SETqd70mzKBlgfWJbrOwauJdcBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL