TotalEnergies Corbion's production recognized for its sustainability performance

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 13/01/2023 15:08
RAYONG, Thailand, 12th January 2023 – Recently, TotalEnergies Corbion’s performance was formally recognized by various ministries of the Thai Government and Ecovadis, for its production safety, environmental, and social corporate responsibility. At TotalEnergies Corbion, we have the motto: Do the right thing, think safety first. The implementation of both TotalEnergies Golden Rules and Corbion Safety Rules over the years, has led to zero accidents, as well as outstanding safety, health, and environmental performance.

The Ministry of Labor of Thailand, through the Thai Institute of Occupational Safety and Health, and its Welfare and Labor Protection department, promotes safety and environmental performance by awarding companies for consecutive years of performance excellence. In 2022, TotalEnergies Corbion was awarded for outstanding achievement in occupational safety health and working environment.

The Ministry of Industry of Thailand, recognizing the significance of environmental impact management, awards companies that adhere to the 3Rs program: reduce, reuse, and recycle. In this category, TotalEnergies Corbion was nominated for significantly lowering the quantity of PLA lump removal, created by the PLA production process, through reprocessing and returning PLA lumps to the manufacturing process.

Furthermore, TotalEnergies Corbion received the “Corporate Social Responsibility (CSR) Award” by the Ministry of Industry of Thailand, Department of Industrial Works, as a company that meets the standards and guidelines of the Department of Industrial Works in addition to the International CSR standard ISO26000.

Simon Goldney, TotalEnergies Corbion plant director in Rayong, Thailand, said: “Corporate Social responsibility is a fundamental part of our "We Enable others To Do Good" Company Core value. This entails taking into consideration the quality of life of employees and communities and supporting their growth and development. TotalEnergies Corbion encourages and develops partnerships with the local community and stakeholders based on a mutual understanding and trust, to give back to the community and ensuring deployment of a sustainable business strategy”.

Finally, TotalEnergies Corbion was also awarded in 2022 the EcoVadis platinum medal - bestowed to the top 1% of the highest rated companies in the world for sustainable development. For the third year in a row, TotalEnergies Corbion has received EcoVadis’s top ratings to drive global supply chain sustainability. EcoVadis provides holistic sustainability ratings service of companies, covering four areas: environment, labor & human rights, ethics, and sustainable procurement.

TotalEnergies Corbion is honored with the awards and recognition, and will continue to enable a safe working environment, as well as working in a sustainable and environmentally sound manner.

vertaling door de machine.

AYONG, Thailand, 12 januari 2023 – Onlangs werden de prestaties van TotalEnergies Corbion formeel erkend door verschillende ministeries van de Thaise regering en Ecovadis vanwege de veiligheid van de productie, het milieu en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf. Bij TotalEnergies Corbion hebben we het motto: Doe het juiste, denk eerst aan veiligheid. De implementatie van zowel TotalEnergies Golden Rules als Corbion Safety Rules door de jaren heen heeft geleid tot nul ongevallen en uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het Ministerie van Arbeid van Thailand bevordert via het Thai Institute of Occupational Safety and Health en zijn afdeling Welfare and Labour Protection de veiligheids- en milieuprestaties door bedrijven te belonen voor opeenvolgende jaren van uitmuntende prestaties. In 2022 werd TotalEnergies Corbion bekroond voor uitstekende prestaties op het gebied van veiligheid op het werk, gezondheid en werkomgeving.

Het Ministerie van Industrie van Thailand erkent het belang van milieu-impactbeheer en beloont bedrijven die zich houden aan het 3V-programma: verminderen, hergebruiken en recyclen. In deze categorie werd TotalEnergies Corbion genomineerd voor het aanzienlijk verminderen van de hoeveelheid verwijderde PLA-klonten die ontstaan tijdens het PLA-productieproces, door PLA-klonten opnieuw te verwerken en terug te brengen naar het productieproces.

Bovendien ontving TotalEnergies Corbion de “Corporate Social Responsibility (CSR) Award” van het Ministerie van Industrie van Thailand, Department of Industrial Works, als een bedrijf dat naast de internationale MVO-norm ook voldoet aan de normen en richtlijnen van het Department of Industrial Works. ISO26000.

Simon Goldney, fabrieksdirecteur van TotalEnergies Corbion in Rayong, Thailand, zei: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfskernwaarde 'We stellen anderen in staat om goed te doen'. Dit houdt in dat we rekening houden met de levenskwaliteit van werknemers en gemeenschappen en hun groei en ontwikkeling ondersteunen. TotalEnergies Corbion stimuleert en ontwikkelt partnerschappen met de lokale gemeenschap en belanghebbenden op basis van wederzijds begrip en vertrouwen, om iets terug te doen voor de gemeenschap en de inzet van een duurzame bedrijfsstrategie te waarborgen”.

Ten slotte ontving TotalEnergies Corbion in 2022 ook de EcoVadis-platina-medaille - toegekend aan de top 1% van de best beoordeelde bedrijven ter wereld voor duurzame ontwikkeling. Voor het derde jaar op rij heeft TotalEnergies Corbion de beste beoordelingen van EcoVadis ontvangen voor het stimuleren van de wereldwijde duurzaamheid van de toeleveringsketen. EcoVadis biedt holistische duurzaamheidsbeoordelingen van bedrijven op vier gebieden: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzaam inkopen.

TotalEnergies Corbion is vereerd met de onderscheidingen en erkenning, en zal een veilige werkomgeving blijven mogelijk maken, evenals werken op een duurzame en milieuvriendelijke manier.

Transacties in aandelen Corbion. 2023
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
16. jan EUR 36.44 42.907 692 EUR 36,60 58.530 785 17.35.56
17. jan EUR 37,16 33.343 591 EUR 37,30 54.765 680 17.36.10
18. jan EUR 37.24 25.466 493 EUR 37.32 33.235 534 17.35.29
19. jan EUR 36,20 57.733 1.042 EUR 36,22 83.136 1.139 17.35.17
20 jan EUR 36.48 39.172 605 EUR 36,50 54.159 684 17.35.15

Transacties in aandelen Corbion. 2023
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
23. jan EUR 36,32 21.770 335. EUR 36,32 26.150 386 17.35.23
24 jan EUR 36,58 15.300 259 EUR 36,56 24.896 318 17.35.12
25 jan EUR 35,90 30.497 447 EUR 35,96 39.356 530 17.36.05
26 jan EUR 35,64 26.711 498 EUR 35,72 42.542 600 17.35.13
27 jan EUR 35,98 30.707 490 EUR 36,08 44.152 553 17.35.29Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL