Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corbion verleent goedkeuring aan bestuursbenoemingen en dividend

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 19/05/2021 17:19
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corbion, die op 19 mei 2021 is gehouden, heeft goedkeuring verleend aan de benoeming van Dessi Temperley tot lid van de Raad van Commissarissen en de herbenoeming van Mathieu Vrijssen als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eddy van Rhede van der Kloot werd herbenoemd als CFO; zijn overeenkomst van opdracht wordt verlengd voor een periode van nog eens vier jaar (mei 2022 - mei 2026).

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is de heer Jack de Kreij afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen na zich tien jaar te hebben ingezet voor de onderneming als lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het Audit Committee. Mathieu Vrijsen, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen heeft enorm veel baat gehad van zijn strategisch denken, zijn ruime financiële ervaring en zijn expertise. Hij heeft een blijvende invloed gehad op de succesvolle ontwikkeling van Corbion. De Raad van Commissarissen wil Jack de Kreij oprecht bedanken voor zijn bijdragen aan Corbion gedurende de tien jaar die hij aan Corbion heeft gewijd, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.”

De aandeelhoudersvergadering verleende ook goedkeuring aan het voorgestelde dividend van € 0,56 per gewoon aandeel over boekjaar 2020. Het dividend wordt geheel in contanten uitgekeerd en is in beginsel onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting van 15%.

De ex-dividend datum is 21 mei 2021, de ‘record’ datum is 24 mei 2021 en het dividend wordt betaalbaar gesteld op 1 juni 2021

Vandaad of morgen komen wij met ons verslag van de virtuele AVA van Corbion.

The Corbion General Shareholders Meeting held on 19 May 2021 approved the appointment of Dessi Temperley as member of the Supervisory Board and the reappointment of Mathieu Vrijssen as Chairman of the Supervisory Board. Eddy van Rhede van der Kloot was reappointed as CFO, his contract of assignment will be extended for an additional period of 4 years (May 2022 - May 2026).

At the annual General Meeting of Shareholders, Mr. Jack de Kreij stepped down from the Supervisory Board after 10 years of distinguished service to the company as Supervisory Board member and Chairman of the Audit Committee. Mathieu Vrijsen, Chairman of the Supervisory Board: "The Supervisory Board has benefited immensely from his strategic thinking, deep financial experience and expertise. He has made a lasting impact on the successful development of Corbion. The Supervisory Board would like to sincerely thank Jack de Kreij for his contributions to Corbion during his 10 years of service and wishes him all the best in his future endeavors."

At the shareholders meeting the proposed dividend of € 0.56 per ordinary share for the financial year 2020 was also approved. Dividends will be all-cash and will in principle be subject to Dutch dividend withholding tax of 15%.

The ex-dividend date is 21 May 2021, the record date is 24 May 2021, and the payment day is 1 June 2021.

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later.
mei 24 EUR 48,90 19.499 444 EUR 48,86 31.694 533 17.35.06
mei 25 EUR 49,72 50.905 941 EUR 49,66 81.401 1.034 17.35.28
mei 26 EUR 50,05 45.738 969 EUR 49,92 78.341 1.079 17.35.24
mei 27 EUR 49,40 26.030* 704 EUR 49,40 95.788* 862 17.35.01
Tijd Prijs Volume d.d. 27-5-21 zo werkt het al jaren.
17:29:57 49,40 1
17:29:57 49,40 1
17:29:56 49,42 1
17:29:56 49,42 1
17:29:56 49,42 1
* ziet U het verschil, in de 5 spookminuten klein 70.000 sts.
mei 28 EUR 47,38 116.635 1.951 EUR 47,34 150.018 2.083 17.35.12 gem. order grootte 72,02 manipulatieve orders, per saldo gezien. Tig aantallen van 1 en enkele stukjes.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL