Wat staat er te verwachten in deze nieuwe week? Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 09/10/2022 07:39
Het zal wel weer over de energie prijs stijgingen gaan.
Wat hebben Regeringen gedaan het afgelopen 10 jaar!?
NIET verder dan hun eigen neus gekeken.
In de bouw, daar wordt aandacht aan besteed, maar nauwelijks voor onze eigen inwoners. De stroom "gelukszoekers", die moet tevreden gesteld worden, met een huis en inrichting. Schuilkelders in de nieuwe huizen? Geen architect heeft daar aan gedacht. Maar ook "kerncentrales" werden door de "link(s)e rakkers" tegen gehouden.
Maar dan moet je het anders doen, dan in Frankrijk.
Daar hebben ze circa 60 Kerncentrales staat en laat nu ca. 30 van die Kern Centrales in onderhoud staan. Ook is de prijs van die Centrales gekoppeld voor een deel aan het "gas"! Dus loopt de energie prijs van die Centrales mee met het gas. Die Franse weten wat, want medio jaren 1950 bedacht de Franse Overheid, dat een nieuwe obligatie lening gekoppeld werd aan het goud. Goud (lees edelmetaal) was stabiel en lokte Fransen uit, om die obligaties te kopen.
Dat het goud losgekoppeld zouden worden in 1971, daar hadden de Fransen niet verwacht. Dus kozen veel "Franzen" voor het goud als aflossing.

Onze Regering "Rutte" doet het de laatste periodes ook met de "franse slag"!
Maar wat kun je verwachten van een premier die 13 uur staat te liegen!
Niet veel! Want ook in Frankrijk en hier, hebben de politici nauwelijks aandacht gehad voor het MKB en kleine zelfstandigen.
Grondstof stijgingen e.a. kosten, die waren allen, "bedrijfsrisico' ze kregen wel steun en betalingsuitstel, maar de steun moest wel terugbetaald worden.
En die valt nu samen met de alsmaar stijgende energie rekening.
Dit samenvallen zal voor een gigantisch groot aantal faillissementen gaan zorgen. Bij de kleine en Middelgrote bedrijven in Nederland. Maar ook elders in de wereld.
Althans, daar houden wij van de redactie wel rekening mee.

Dekt U in, zorg dat U de euro(eigenlijk al te laat) omzet in de dollar sfeer.
De USA dollar en de Canadese en Australische/Nieuw Zeelandse in volgorde hebben onze voorkeur, qua valuta omzetting.
De reguliere aandelen blijven "UIT" en de Innovatieve aandelen, Mijnbouwers en het edelmetaal zijn "IN".
Voor de kleinere beurs zijn kwaliteitsmunten t.w. zilveren en gouden de beste manier van afdekken.

Jammer dat wij geen advies mogen geven, tekort ervaring en wij moeten bij de AFM ingeschreven staat!

Waarom? Als je een klacht (lees) over het manipuleren van 2 aug. j.l.bij het lokale CTAC, met het systeem dat Euronext hanteert doorgeeft, geeft de AFM geen ontvangst bevestiging.
Wij weigeren om bij de AFM op bezoek te komen. Een Instantie die wij niet vertrouwen, daar ga je toch niet op bezoek!
Wij wilden ons indekken bij het bezoek, samen met dhr v. D. van de Nationale Ombudsman en in gezelschap van een journalist en jurist!

Maar de twee laatst genoemde mochten niet mee van de AFM, ja dan houdt 't op en kon ons "wantrouwen" tegen de AFM niet worden weggenomen.
Dan krijg je een "patstelling" en die duurt al jaren.
Wij dachten dat de AFM onafhankelijk was c/q moet zijn, dus niet.
Dat is jammer!

Ook zet de AFM zich nauwelijks in voor het terug brengen (lees) herinvoering van nummers aan de digitale aandelen, obligaties etc.etc.. Bij de digitale bitcoins is dat wel.
Hierdoor kunnen Effectenkredietinstelling UW aandelen etc., niet zonder UW toestemming uitlenen, wat nu wel mogelijk is. Ook kunnen bij manipulaties door die "NUMMERS", bij de levering van aandelen gelijk gezien worden, wie de manipulaties aan het doen waren.
Door herinvoering van nummers aan de digitale aandelen & obligaties e.a. producten, kunnen "geld & aandelen" stromen eenvoudig gecontroleerd worden.
Als de beurzen de openingstijden ook verkorten, is er weer tijd voor controles en minder tijd voor het manipuleren.
Dagelijks vliegen de 1 e/o enkele stukjes over ons scherm heel als omzet. Dat zijn voor 101% gemaakte omzet en geen handel uit "vraag & aanbod".

Conclusie: "zo diep is de handel weggezakt, met alle nare gevolgen die daaraan verbonden zijn"!

Hier de agenda voor deze week.
maandag 10 okt.
Tokyo dicht.

dinsdag 11 okt.
- Resultaten 3e kwartaal 2022 Fastned

woensdag 12 okt.
In de VS - Producentenprijs index - Sep 2022

donderdag 13 okt.
- derde kw. cijfers Fagro, RoodTest house en NSI
In de VS inflatie en Overheidsschulden.

vrijdag 14 okt.
- TomTom 3de kw. cijfers
In de VS -Industriële bestellingen en Detailhandel cijfers.

Do you know that the Global Debt are US$ 2,5 Quadrillion! At this time!

reactie XEA.nl
Eindelijk beginnen de schuldenlast en andere verplichtingen de Effectenkredietinstellingen te ontsporen. Dit hoorden wij gisteren in een onderhoud met een "Risk manager"! Wat komt er uit Credit Suisse voor ellende los!?

Daar kijken en vergelijken wij mee, niemand anders hoor je daar (lees schulden oplossing)over!
Burgers zonder "schulden" hebben nauwelijks wat te vrezen en hebben, althans de meesten, een rustig en gezond leven.
Hun motto is: "maak je niet druk, het leven kan niet meer stuk"!
Bent U het er niet mee eens, even een mailtje naar redactie@xea.nl
Met dank voor Uw moeite.

Liquiditeit in de video van Mevr. Bais. Over de grootste bankfraude ooi!
Banken hadden tijdens de kredietcrisis liquiditeitsproblemen. Dit werd al in 2006 duidelijk, toen banken meer met derivaten gingen handelen. Deze overeenkomsten werden niet goed gedocumenteerd, waardoor banken de liquiditeitsrisico's van de rentederivaten eerst niet goed op het vizier hadden. Tegelijkertijd werd er bij het verkoopkanaal van banken aangestuurd op het afsluiten van zoveel mogelijk rentederivaten.

Toen de rente ging dalen moesten banken meer onderpand vragen van hun klanten, onderpand dat banken soms zelf financierden. Op die manier wentelden banken het risico van de renteswaps die ze zelf verstrekt hadden af op hun klanten. Door nieuwe regelgeving werden deze risico's zichtbaar. Opvallend is dat er in onderzoeken naar de kredietcrisis veel meer aandacht was voor kapitaal dan liquiditeit. Volgens Bais hebben pensioenfondsen dit liquiditeitsprobleem opgelost door via andere vehikels liquiditeit te verstrekken aan banken.
en Beluister de video van Mevr. Hester Bais, duur 1.21.0 uur
op https://www.hollandgold.nl/nieuws/hester-bais-over-de-grootste-bankenfraude-ooit


Respect in de wereld!
Waar en Wie heeft nog respect voor de medemens!? Dat is ook UW collega belegger! Maar de "hebzucht" heeft heel veel mensen in de "tang genomen"!


Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

De plastic crisis loopt al langer mee dan vandaag alleen. Wij maakten dit al eerder bekend, maar de media pikt dit nauwelijks op. Het is hun stokpaardje niet, Klimaat & Stikstof & Co2 is hun "hype"!
In de Plastic industrie is nog veel innovatie nodig, de reguliere plastics worden nog van het totaal voor ca. 97% gebruikt. De alternatieve plastics vormen nog maar enkele procenten van de totale Plastic-industrie.
Vooral de grondstof PLA.
POLYLACTIC ACID (PLA)

ALGEMENE INFORMATIE
BESCHRIJVING
PLA is een bioplastic. Het wordt gemaakt van biomassa en heeft dus een groene grondstof (anders dan de meeste plastics, die van fossiele grondstoffen gemaakt worden). Hierdoor is PLA wat duurder dan gemiddeld. Het is onder de juiste omstandigheden (industriële compost faciliteiten) biologisch afbreekbaar, onder normale omstandigheden zal PLA echter niet snel afbreken. Het is van nature een vrij hard plastic dat transparant kan zijn en gekleurd kan worden. Als het transparant is, licht het onder UV niet tot hoogstens vaag geel/groen op.
lees verder op
https://plastic.tool.cultureelerfgoed.nl/plastics/detail/PLA

prijzen van afgelopen vrijdag 7 okt.
Edelmetaal
Goud $ 1.695,50 zilver $ 20,12 Platina $ 914 Gold/Silver Ratio 84,24 Olie $ 93,20 en de dollar euro 0,9740
1 bitcoin = 19.508 USA dollar.
Wanneer zullen de edelmetalen niet meer gemanipuleerd worden!?
De Olie prijs USA $ 93,20 en de week beginstand was $ 79,74
Een behoorlijke stijging in 1 week tijd.


De wereld leeft onder druk & angsten.
Waar & wie zijn de veroorzakers e/o hebben de schijn tegen!?
De Leiders in de wereld die samenkomen in de Bilderberg Groep. Google eens op de Bilderberg Groep, dan leest U wie daar inzitten.
Prins Bernhard, de Prins der Nederlanden, was zestig jaar geleden in 1954 de eerste – en gedurende vele jaren daarna de voorzitter tijdens de oprichting van de geheime Bilderberg groep in Oosterbeek, een voorstad van Arnhem. Deze eerste conferentie leidde tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, dat de Europese Economische Gemeenschap (EEG) inluidde, welke drie jaar later van start ging. Notulen worden er niet opgemaakt wat er af - & besproken is! Waarom NIET!?

Maar nu is er ook het World Economic Forum(WEF) met Klaus Schwab als aanstichter en de idealist van de Great Reset. Maar ook vond hij dat de Covid 19 kon worden aangegrepen, om de traditionele noties van "privé-eigendom en nationale soevereiniteit af te schaffen.Op de ruines van onze beschaving moeten we een "eco-socialistische wereldrepubliek bouwen. Schwab noemt dat "Build Back Better"! Mark Rutte draagt dit ideaal letterlijk uit in een "toespraak die hij in september 2020 richtte aan de Verenigde Naties: "Nu is het tijd om een klimaar-veerkrachtige wereld te bouwen..." Maar ook om terug beter op te bouwen(build back better) en groenen inclusief herstel te bevorderen. Ik hoop dat we dit momentum kunnen grijpen"

Neem de inzet van het "Leger in Nederland". Waarom werd die bij onvrede in Ter Apel wel ingezet en niet bij de Chaos op Schiphol!?
Aandeelhouders
Staat der Nederlanden 129.880 aandelen A (69,77%)
Gemeente Amsterdam 37.276 aandelen A (20,03%)
Gemeente Rotterdam 4.099 aandelen A (2,20%)
Groupe ADP 14.892 aandelen B (8,00%)
Totaal 186.147 aandelen (100,00%)

Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van Royal Schiphol Group N.V. bedraagt 143 miljoen euro en is verdeeld in 300.000 aandelen A en 14.892 aandelen B, elk € 454,- in nominale waarde. Hiervan zijn 171.255 aandelen A en 14.892 aandelen B geplaatst.
Financiële agenda
17 februari 2023: Jaarcijfers 2022

Onze inschatting is, bij chaos dwing je inwoners en andere vorm (lees) van vervoer te kiezen. Dus los je het probleem niet op, terwijl jezelf "grootaandeelhouder" bent. Zo vang je "twee vliegen in een "klap op"!
Minder starts van vliegtuigen en minder overlast voor het milieu.
Schiphol vroeg zelf wel twee maal om inzet van het Leger, maar Den Haag wilde niet bijspringen. De "reden" mag Uzelf invullen. Hetzelfde beeld zien wij bij de stikstof affaire, de boeren dwars zitten en als "hoofdschuldige" zien, maar de achter-grond is, "landje pik doen", dus HUN grond inpikken! De Natuur wordt misbruik, om de komende 10 jaar 1 miljoen huizen te bouwen.

Waar is een andere "leider" in de wereld mee bezig!? Met "dood & verderf" doet hij aan "expansie drift". Koste wat kost wil hij zijn doel halen en schuwt nucleaire wapens ook niet! Maar hij doorkruist wel de idealen van het WEF.

Wat hangt de burgers van deze wereld nog meer onduidelijkheid boven 't "hoofd"!?

Wil de echte, betrouwbare & eerlijke & oprechte leider opstaan en zich melden!

U weet nog wel wat Lincoln zei.
"Abraham Lincoln zei het al: geef iemand macht en hij (/zij) laat zijn ware aard zien. Er zijn talloze voorbeelden van beloftevolle politici die zich, eenmaal aan de macht, ontpopten tot meedogenloze onderdrukkers"!


Waarom is het vertrouwen in de huidige leiders & politiek onder "NUL" gedaald!?

Lees wat Abraham Lincoln zei hier boven.

Politiek is veel beloven en zo doen dat de mensen je geloven.
De "waarheid is een Zuur kaneel, ieder zuigt er aan en krijgt z'n deel"!
En de ellende is hun lot, dat maakt het gezond denken kapot.
Het wordt hen voorgehouden, je verliest als je ons niet "kiest"!

Maar ons advies is: "wees wijs & doe 't niet tegen elke prijs"!
De normale "normen & waarden" zou iedereen moeten aanvaarden.
Dat is de wens van ieder mens!
Want anders ben je vrede & gerechtigheid ook zo weer "kwijt".

media, BMW
DTM: Schubert Motorsport claims team title in debut season – showdown in drivers’ championship on Sunday. lees elders meer.

media,
-Russia Races to Reopen Crimea Bridge Damaged in Fiery Blast
-Ukraine Latest: Russia Names New General; Blast Hits Crimea Span
-Olaf Scholz Gets a Tough Lesson in What It Means to Run Germany
-Your Sunday Asia Briefing: Welcome Back Mr. Xi
- Danger of $4 Trillion Hole in World Outlook Haunts IMF: Eco Week
see & read more on www.bloomberg.com

tijd 08.13
De actuele koersen (kg): Goud: €55,896 | Zilver: €664

media,
Goud blijft populair, ondanks bear market.
Met torenhoge inflatie, een spaarrente van bijna nul procent, een energiecrisis en een oorlog aan de rand van Europa zou je het misschien niet verwachten, maar de goudprijs heeft de laatste maanden weinig spectaculairs laten zien. Kort na de Russische invasie in Oekraïne schoot de koers omhoog, maar sindsdien is deze eigenlijk alleen maar verder weggezakt. Vooral in dollars, want in veel andere valuta beweegt de goudprijs de laatste maanden zijwaarts. lees verder op
https://www.hollandgold.nl/nieuws/goud-blijft-populair-ondanks-bear-market/

media Cultuur onder Vuur.
Een ongekende economische crisis dreigt over ons land heen te slaan.
Help mij Rutte wakker te schudden!
De prijzen voor gas en licht rijzen de pan uit.
Bakkers, slagers en kwekers dreigen massaal failliet te gaan.

Nu is meer dan ooit het moment voor de overheid om de burger te ontlasten.
Met lagere belasting en goedkoper gas.
Maar wat doet D66?
Die grijpt de crisis juist aan voor een lastenverzwaring.
En het verder dichtdraaien van de gaskraan!
Het doel: de peperdure klimaattransitie versneld doorvoeren.
Rob Jetten, D66-klimaatminister, wil hoe dan ook "de grote verbouwing van Nederland" doorzetten: "Géén vertraging".
Verbouwing?
Eerder inbraak en diefstal.
Van uw en mijn privé-eigendom!
Sigrid Kaag laat als minister van Financiën weten dat ze naar de "lange termijn" kijkt.
Het klimaat gaat Kaag voor alles.
Dat dit leidt tot recordinflatie en recessie, zal de D66'ster een zorg zijn.
Dan moet u de thermostaat maar wat lager zetten.
Deze waanzin moet stoppen.
Premier Rutte moet stoppen met de klimaatdrijverij van D66.
En kiezen voor de burger!

Teken daarom deze petitie aan Rutte.
Teken de petitie 'Rutte, stop de klimaatdrijverij van D66'
Wat kondigde Jetten midden in deze crisis aan?
Dat hij direct na Prinsjesdag als minister van Klimaat en Energie niet aanwezig zou zijn bij de Algemene Politieke Beschouwingen.
Afgekeken van D66-collega Kaag?
Die schitterde vorige maand door afwezigheid bij het grote stikstofdebat.
Deze D66'ers weten dat de tijd in hun voordeel werkt.
Zolang ze niet gedwongen worden in te breken op de klimaatagenda, rolt die verder.
Precies wat ze willen.
Sigrid Kaag en Rob Jetten zijn eenvoudigweg de lange arm van de milieubeweging.
Het dichtdraaien van de gaskraan door Poetin is voor de D66-ministers geen ramp, maar een zegen.
Was het soms geen recent beleid - D66-beleid - om het aardgas extra duur te maken, ja, zelfs helemaal te verbieden?
"We moesten toch allemaal van het gas af?", schrijft ook commentator Syp Wynia. "Zelfs met dwang, tot aan een gasverbod toe?
Met name Rutte III zou Nederlanders wel eens leren dat aardgas helemaal fout was."
Maar "nu Poetin veroorzaakt wat onder Rutte al beleid was, is het huis te klein", aldus Wynia.
Inderdaad, hoe hypocriet kun je zijn?
Steeds meer Nederlanders zien hoe scheef onze energiepolitiek is.
Mijn petitie geeft hen een stem.
ga naar
https://cultuurondervuur.nl/petities/teken/rutte-drijf-de-energierekening-niet-verder-op-stop-direct-met-de-klimaatdwang?cid=1618106149&email=72qotjtwqcb03badlr9dauk3p0&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2022-10-09#main

media,
- Dieren niet meer welkom op de Tilburgse kermis. lees elders meer

Voetbal uitslagen 9 okt. 2022
GoAhead - Cambuur. 0 - 0
Feyenoord - F.C. Twente 2 - 0
FC Utrecht - AZ. 1- 2

media,
Rosenberger OSI switches to biobased and biodegradable packaging. lees elders meer

media,
-Ukraine Latest: Putin Calls Security Council Meeting for Monday
-Danger of $4 Trillion Hole in World Outlook Haunts IMF
-Fed Officials Won’t Relent on Path to 4.5% and May Move Higher
-White House Says North Korea Nuclear Talks Offer Still on Table
-Italy’s Bonds Come Under the Spotlight After UK Budget Fiascosee & read more on www.bloomberg.com

media,
Interview met auteur van ’Het liberalisme en zijn schaduwzijden’
Politicoloog Fukuyama: ’Grootste bedreiging is manipulatie van verkiezingen in VS’.
Op dit moment vrij positief, omdat ik denk dat de Russen gewoonweg verslagen zullen worden, de komende weken. Als dat gebeurt, levert dat een veel betere politieke situatie op.’

Denkt u dat Poetin dat zal laten gebeuren?
„Het is niet alsof hij een keuze heeft. Zijn leger staat op het punt van instorten en hij heeft nog de optie om te escaleren naar nucleaire wapens, maar dat is vanuit zijn gezichtspunt onzinnig. Ik denk niet dat hij over vijf jaar nog aan de macht is.” zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/1187137330/politicoloog-fukuyama-grootste-bedreiging-is-manipulatie-van-verkiezingen-in-vs

media, Verstappen weer wereld Kampioen.
En
- Mathieu v. d. Poel pakt brons bij WK gravel

Voetbal
- Het Nederlands elftal moet om zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap van 2024 in Duitsland afrekenen met Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar. Deze vier landen kwamen uit de koker bij de loting in Frankfurt.

Fijne voortzetting van Uw weekend.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL