In de Oostmarkt een overwegend licht positieve stemming. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 15/08/2022 06:11
In de Oostmarkt meer groen gekleurde indices dan rode. Een goede start van de nieuwe week, hoopvol. maar is dat wel betrouwbaar!?
Wij zien volgende slotstanden in Japan de Nikkei 28.880 +333 punten
in Hong Kong de Hang Seng 20.118 -57 punten
in Australië de All Ordinaries 7.331 +42 punten
in Singapore de Straits 3.262 -6 punten

Vulkanen stoten enorme belasting uit voor het "MILIEU"!
ga naar
https://wibnet.nl/natuur/klimaatverandering/wat-stoot-het-meeste-co2-uit

Uitstoot van CO2 creëert onbalans
Bij elke verbranding van koolstofhoudende verbindingen wordt CO2 uitgestoten – van vulkaanuitbarstingen tot de barbecue in je tuin.

Maar het gehalte door de mens uitgestoten CO2 stijgt al een tijdlang exponentieel, waardoor de natuurlijke ecosystemen van de aarde in onbalans raken.

CO2 van fossiele brandstoffen als olie en aardgas hoort van nature niet thuis in de dampkring. Daarom stijgt het gehalte CO2 in de dampkring als we bijvoorbeeld aardolie uit de grond halen en verbranden.

Ons gigantische energieverbruik is er dan ook de voornaamste oorzaak van dat de wereldwijde temperatuur stijgt.

DIT ZIJN DE GROOTSTE CO2-ZONDAARS

zie ook
Vulkaan uitbarsting en milieu.
Milieueffecten van vulkaanuitbarstingen.
Vulkaanuitbarsting kunnen enorm veel schade aan het milieu veroorzaken, vooral omdat pyroclastisch materiaal toxische gassen bevat. Het bestaat hoofdzakelijk uit waterdamp, maar bevat ook koolstofdioxide en zwaveldioxide gas. Andere gassen die vaak in vulkanische assen voorkomen zijn waterstofsulfide, waterstofchloride, waterstoffluoride, koolmonoxide, en vluchtige metaalchloriden.

Koolstofdioxide uit vulkanen draagt bij aan het natuurlijke broeikaseffect. Zwaveldioxiden veroorzaken milieuproblemen, omdat ze in de stratosfeer worden omgezet naar zwavelzuur; de belangrijkste oorzaak van zure regen. Verder worden sulfaataerosolen gevormd, die zonnestraling terugkaatsen en warmte absorberen, waardoor de aarde afkoelt. Sulfaataerosolen gaan ook chemische reacties aan, waardoor stoffen worden gevormd die ozon afbreken.

Een voorbeeld van een vulkaanuitbarsting die aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaakte is de Mount Pinatubo uitbarsting in de Fillipijnen.

Read more: https://www.lenntech.nl/vulkaan-uitbarsting-milieu.htm#ixzz7bGCztfDL

media,
- Ukraine Latest: First UN Wheat Cargo Sets Sail for Ethiopia
- Stocks in Asia Subdued by Dimmer Outlook for China
-US Lawmakers Visit Taiwan After Pelosi Trip Infuriates China
see & read more on www.bloomberg.com

Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

Respect in de wereld!
Waar en Wie heeft nog respect voor de medemens!? Dat is ook UW collega belegger! Maar de "hebzucht" heeft heel veel mensen in de "tang genomen"!


Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

De plastic crisis loopt al langer mee dan vandaag alleen. Wij maakten dit al eerder bekend, maar de media pikt dit nauwelijks op. Het is hun stokpaardje niet, Klimaat & Stikstof & Co2 is hun "hype"!

De valuta's
de dollar euro 1,0254 de Yen 1.3657 't Pond 0,8459 AU$ 1,4440 C$ 1,3116 NZ$ 1,5954 Sing$ 1,4074

Edelmetaal
Goud $ 1.794,80 zilver $ 20,60 Platina $ 954 Gold/Silver Ratio 87,11 Olie $ 91,26 en de dollar euro 1,0254
1 bitcoin = 24.795 USA dollar.
Wanneer zullen de edelmetalen niet meer gemanipuleerd worden!?

Media,
CFTC charges World Series of Poker player with manipulating gold and silver markets.
Spoofing is a tactic of manipulating gold and silver markets by making bids or offers and canceling them before execution. The CFTC alleges that from February 2015 through March 2018, Shak engaged in this kind of activity repeatedly. see & read more on

https://www.kitco.com/news/2022-08-08/CFTC-charges-World-Series-of-Poker-player-with-manipulating-gold-and-silver-markets.html

Volksgezondheid
NOG steeds niets van het Ministerie van Volksgezondheid gehoord, over de vraag: "waarom niet direct met de Pillen van dokter Elens begonnen"!
Een schande dat dat verboden werd! Dokteren zijn er toch om mensen BETER te maken!? De eed van Hippocrates d.d. 15 aug. nog niets gehoord. Wat hebben ze te verbergen?

Lees 't schrijven over: De economische recessie en het WEF met de grote Reset.

Op 19 april j.l. werden alle "REMMEN" losgelaten van de Corona, dus zou het verbod op de PILLEN van dokter Rob Elens ook vrij gegeven moeten worden. Waarom houdt DEN HAAG de kiezen op elkaar!? Hadden zij iets te verbergen!?

Contant Geld
De Centrale Banken willen het contante geld weg hebben.
Dan kunnen zij de burgers besturen, hoe zij "WILLEN"! En hun uitgave patroon volgen!
Dat is hun monetaire beleid in de huidige financiële wereld.
Daardoor zal de inflatie steeds hoog tot oplopend zijn.
De lange termijn trend zal een lagere (lees) negatieve rentes weer komen.


De enorme schuldenlast zal leiden naar een onrust, die de burgers aanzet tot een opstand.

Regeringen willen alles van haar burgers weten, door de digitale "identiteit" in te voeren.
Dat is ook de digitale aanmelding van UW bezoekers bij het "parkeren"!

Mijnheer Rutte is
een fan van het WEF van de heer Klaus Schwaab.
De gevestigde orde beslist "voor en over U"!
Zij weten wat goed voor u is!


Pim Fortuyn
De huidige Ministers en kamerleden voelen zich snel bedreigd.
En worden er politie huisjes bij de woningen neer gezet.
Peter R. de Vries wilde die beveiliging niet en werd (dit was te verwachten) wel afgeschoten.
Pim Fortuyn kreeg een taart met stront in zijn gezicht en werd nauwelijks bewaakt(lees beveiligd)!
Daarom is het heel vreemd dat er zo snel na de aanslag, politie met speur honden erbij waren. Onze taxatie is, "dit was geen toeval", want in de huidige wereld lees politiek moet de waarheid wijken voor HUN DOEL!!
lees dit verhaal over stikstof van een deskundig en Professor op
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-45478&type=toon

OM
hoe betrouwbaar zijn zij!?
Maar de "schop" moet er daar ook in! Speelt "spelletjes" en wat een "blamage"!
Wat kunnen zij ongelooflijke verhalen VERZINNEN! Zaken die nauwelijks iets bijdrage, maar de partij zo "BELACHELIJK kunnen maken". Wij hebben totaal geen vertrouwen meer in dit soort instanties.
Antwoord op ons bericht.
Ik dank u voor de moeite die u heeft genomen om een bericht te sturen omdat u geen reactie krijgt op uw (4) aangetekende brieven aan het OM te Haarlem en dit onder de aandacht te brengen. U heeft ook een WOB verzoek ingediend en hier tot op heden nog geen reactie op gekregen.
Ik heb uw bericht ter informatie doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling contact met u op.
Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
D.
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

AFM
Waarom heeft de AFM de baisse posities bij de SNS aandelen (daar schrijven wij elke dag nog over, zie elders) weggehaald. DAAR had een veiling moeten worden uitgeschreven, maar schijnbaar was 't, "voor wat, hoort wat"!
De put schrijvers moesten wel de aandelen afnemen tegen de geldende prijs!
ZEER ONREDELIJK.

Rekenmethode
Als voor de boeren dezelfde rekenmethoderegels zouden gelden als voor de asielcriminaliteit zou de stikstofuitstoot fors lager uitvallen zodat boeren hun werk normaal zouden kunnen uitvoeren! Maar dat zal wel niet want rekenen met twee maten, daar zijn ze in Den Haag goed in!
S. v/d L. te, M.

media, JP Morgan
Spoofing: Zo manipuleerde JP Morgan de goudmarkt.
Handelaren van de Amerikaanse bank JP Morgan hebben zeker tien jaar lang de goudmarkt gemanipuleerd. Drie handelaren plaatsten bijna dagelijks fictieve orders om de prijzen van edelmetalen in een bepaalde richting te bewegen. En daar profiteerden ze van, omdat ze daardoor tegen een lagere prijs konden inkopen en tegen een hogere prijs konden verkopen. Drie handelaren van JP Morgan die de markt jarenlang manipuleerden riskeren lange gevangenisstraffen.

lees verder op
https://www.hollandgold.nl/nieuws/spoofing-zo-manipuleerde-jp-morgan-de-goudmarkt

Met o.a. dit in het verhaal.
Banken onder vergrootglas
De laatste jaren liggen verschillende goudbanken onder een vergrootglas die op deze manier de goudprijs manipuleerden. In 2020 werden twee handelaren van Deutsche Bank schuldig bevonden aan spoofing, een jaar later gebeurde dat met twee handelaren van Bank of America. De drie handelaren van JP Morgan riskeren een jarenlange gevangenisstraf, indien ze schuldig worden bevonden aan deze vorm van manipulatie.

JP Morgan is één van de grootste namen onder de goudbanken. Niet alleen beheert de bank veel fysiek edelmetaal voor verschillende partijen, ook is het een grote speler op de termijnmarkt voor edelmetalen. Eind maart had de bank voor $330 miljard aan derivaten voor edelmetalen uitstaan, omgerekend ongeveer 67% van alle posities van banken. Hun positie op de termijnmarkt is drie keer zo groot als die van de Citigroup, de tweede grootste speler in deze markt.
reactie XEA.nl
Dan nodigt deze positie uit tot "grote oplettendheid van de toezichthouders"!
EN voeren die dat wel uit? Door de onmogelijke controleerbaarheid is er van alles mogelijk! Personeel kan met medeweten van de TOP, zolang het goed gaat, doen & laten wat zij willen! Nick Leeson e.a. zijn er voorbeelden van.

media d.d. 11 aug. 2022
JPMorgan Gold Traders Found Guilty After Long Spoofing Trial
Traders were convicted in Chicago on charges they manipulated markets for years.
Geen schikking maar zeker enkele maanden "DICHT" de afdeling van deze handel!
MAAR DAT ZAL DE SEC NIET AANDURVEN, maar dat zou wel werken en afschrikken!


Reactie XEA.nl
Laten de toezichthouders eens gaan kijken welke rekeningen er van klanten worden "gebruikt" (lees: of de klanten weten dat hun goud, zilver tegen vergoeding wordt gebruikt en daar ook contracten aan ten grondslag liggen). De SEC en ook in Europa zouden daar veel scherper op moeten zijn. JP Morgan heeft dan alle "gereedschappen in eigen hand, om daar in de "verleiding te komen"!


Bij dit bericht hebben wij de manipulaties vast gelegd.
Ctac betaalt in 2 termijnen voor Technolgy2Enjoy
of ga naar
https://www.xea.nl/advies-algemeen.php?id=dba-45756&type=toon
en klacht bij de AFM, heeft U dit ook meegemaakt, stuur dan een klacht naar marketsupervision@afm.nl
U mag de klacht overnemen van
https://www.xea.nl/advies-overige.php?type=toon&id=dba-45757

of ga naar
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten

media CBS
aantal inwoners van Nederland = 17.735.632

tijd 06.39
De actuele koersen (kg): Goud: €56.214 | Zilver: €646

Turquoise Hill Special Committee Finds Rio Tinto’s Privatization Proposal Does Not Reflect Full & Fair Value of the Company. lees elders meer

Feest in onze achtertuin
De geboorte van kleine "egeltjes", moeder is nu druk bezig met de verzorging en wij zorgen voor water en katten/hinden brokjes. Tussen de struiken is tekort voedsel, dus zullen wij zorgen voor extra voedsel.

De Europese beurzen laten een wisselend beeld zien op dit moment (tijd 10.10 uur). Ach, het zijn de zomer maanden, dus vakantie en dan houden veel partijen hun "kruid" droog!

Daghandel. vs. Toezichthouders
Waar halen de daghandel van de particulier hun eerst inzet stukken vandaan? Daar zouden de Toezichthouders eens op onderzoek moeten gaan! Komen die uit het Centrale Depot van 1 of meer Effectenkredietinstellingen vandaan!? Ja, dan gelijk controleren of de contracten bij gebruikt zijn en dat de Tegen partij daar vergoedingen voor ontvangen. Inn het verleden deed de Kas Bank alles volgens het boekje, dat konden wij zien aan de premie die betaald werd bij deze transacties.
De meeste Effectenkredietinstellingen waren "veel te goedkoop en gaven de bezitters van de "stukken" geen vergoeding.
DAAROM willen de Effectenkredietinstellingen GEEN nummers aan de digitale aandelen, dan kunnen zij niet meer uitlenen, zonder vergoeding aan bezitters van die aandelen. Want je krijgt zelden dezelfde nummers terug voor deponering aan/in het klanten depot.

Trouwens, nog steeds geen antwoord van de AFM (op dit tijdstip van 10.35 uur d.d. 15/8/22).
Is dat niet onbehoorlijk!


tijd 10.37
Het aandeel ALFEN stijgt door naar EUR 118,20 +4,55 vol. 63.000
Hier zit weinig beoordeling achter, te duur en te riskant tegen deze prijs.
Het edelmetaal wordt weer door de bekende partijen gedrukt, mar laat U niet misleiden, wij gaan een hele onzekere toekomst tegemoet.

tijd 10.39
Goud $ 1.786,90 zilver $ 20.49 en platina $ 947 Gold/Silver Ratio 87.19
Olie $ 90,18 en de dollar euro 1,0227
1 bitcoin = 24.045 USA dollar

Starco Int. Mines 1st Quarter Production Results. lees elders meer.

Horizonte Minerals PLC Announces Interim Results Six Months Ended 30 June 2022.
lees elders meer

in de media
Noorse verkeersbrug stort in: meerdere voertuigen te water. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1946186194/noorse-verkeersbrug-stort-in-meerdere-voertuigen-te-water

Exciting for kids – good for the environment. lees elders meer

Ivanhoe Mines Issues Second Quarter 2022 Financial Results, and Review of Mine Construction and Exploration Activities.
Ivanhoe Mines reports record profit of $351.5 million for Q2 2022

Kamoa-Kakula Mining Complex in the Democratic Republic of Congo sold record 85,794 tonnes of payable copper and recognized revenue of $494.1 million in Q2 2022

Kamoa Copper's cost of sales total $1.15 per pound of payable copper during the second quarter, with C1 cash costs of $1.42 per pound

Over the first half of 2022, Kamoa-Kakula milled approximately three million tonnes at 5.59% copper, and produced
142,916 tonnes of copper

Kamoa-Kakula produced record 32,877 tonnes of copper in July for an annualized production rate of 387,100 tonnes of copper

Platreef underground mining advancing well, with more than 200 metres of lateral development completed during the quarter.
see & read more on
https://www.newsfilecorp.com/release/133832/Ivanhoe-Mines-Issues-Second-Quarter-2022-Financial-Results-and-Review-of-Mine-Construction-and-Exploration-Activities

Nederland
is de KLUS kwijt met al die "gelukszoekers"!
Dicht de Tent en dat is de meest gebruikelijke manier om te stoppen.

media in de VS
Today, the regional central bank said that its Empire State manufacturing survey's general business conditions index fell sharply to a reading of -31.3 in August, down from July’s reading of 11.1. The data missed expectations as economists were looking for the index to fall to 5.1.
reactie XEA.nl
De prijzen reageren vrijwel nergens meer op, welke prijs wordt er niet gestuurd!?

media,
-Russia Cranks Up Bootleg Economy and Offers Rare Tally of Import
-Germany Slaps Levy on Households to Spread Pain of Gas Surge
-The 60/40 Strategy Will Beat Inflation Eventually, Survey Shows
see & read more on www.bloomberg.com

tijd 16.02
De Dow 33,758.34 -2.71 -0.01%
De Nasdaq 13,054.60 +7.41 +0.06%

media,
Dina Foods unveils low-sugar high protein flatbread enriched with vitamin D.
5 Aug 2022 --- UK-based Dina Foods has launched a Mediterranean stone-oven baked flatbread Tannour, fortified with vitamin D and proteins, targeting nutrition and immunity demands with the staple product. see & read more on
https://www.foodingredientsfirst.com/news/dina-foods-unveils-low-sugar-high-protein-flatbread-enriched-with-vitamin-d.html

media,
Immunity supplements sold on Amazon largely mislabeled defying FDA standards, investigation reveals. In the investigation, 30 dietary supplement products with immune health claims were bought from Amazon.com and examined. Findings showed that 17 out of 30 products had incorrect labels, 13 had been misbranded and nine had extra components found but not stated on the label. see & read more on
https://www.nutritioninsight.com/news/immunity-supplements-sold-on-amazon-largely-mislabeled-defying-fda-standards-investigation-reveals.html

tijd 17.22
De Dow 33,734.96 -26.09 -0.08%
De Nasdaq 13,032.20 -14.99 -0.11%

tijd 17.27
De actuele koersen (kg): Goud: €56.123 | Zilver: €639

tijd 17.37
De AEX 728.88 +3.12 +0.43% Aegon EUR 4,762 -12,3ct vol. 9,3 milj.
De Midcap 982.53 +3.15 +0.32% AMG EUR 28,04 -90ct vol. 111.000
De Smallcap 1.342.4 +3.62 +0.27% FastNed EUR 34,80 -2,20 vol. 74.000

Waarom kopen Centrale Banken wereldwijd GOUD op!?
Omdat de Goudstandaard terugkeer.
media
Ghana's central bank to buy domestic gold in September to strengthen nation's foreign reserves. (Kitco News) - The Bank of Ghana is jumping into the gold market as it looks to shore up its foreign reserves. see & read kore on
https://www.kitco.com/news/2022-08-15/Ghana-s-central-bank-to-buy-domestic-gold-in-September-to-strengthen-nation-s-foreign-reserves.html

tijd 17.48
De Bel 20 3.861.18 +16.97 +0.44% Argenx EUR 375.60 +9,50 vol. 46.000
De CAC 6.567.27 +13.41 +0.2% Eurofins EUR 77,46 +1,82 vol. 133.000
De DAX 13.813.72 +17.87 +0.13% HelloFresh EUR 30,755 +1,075 vol. 196.0

Transacties in aandelen Corbion. 2022
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en later
15. aug. EUR 32,06. 23.105. 394. EUR 32,32. 34.882. 459. 17.37.29

tijd 17.54
De Dow 33,862.88 +101.83 +0.30%
De Nasdaq 13,102.57 +55.38 +0.42%

tijd 18.00
Olie $ 88,66 en de dollar euro 1,0182
1 bitcoin = 24.240 USA dollar

Shortlijst
Bridgewater Associates, LPASML Holding N.V.NL00102732150.4912 aug 2022
CapeView Capital LLPBasic-Fit N.V.NL00118726500.7812 aug 2022
Marshall Wace LLPJust Eat Takeaway.com N.V.NL00120157051.3012 aug 2022
Qube Research & Technologies Ltd.TomTom N.V.NL00133324710.4912 aug 2022
Capital Fund Management S.A.PostNL N.V.NL00097394160.9611 aug 2022

Fijne avond
en voor straks eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL