Wall Street danst verder op de Titanic, terwijl het water binnen stroomt. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 13/08/2022 05:52
De Dow sloot op 33,761.05 +424.38 +1.27%, de week beginstand was 32.803
De Nasdaq 13,047.19 +267.28 +2.09%, idem 12.657 mooie week winsten! Maar wij zien vergelijkingen met de Titanic van 15 april 1912, ook toen werd door de "LEIDING" het feest en dans partij niet gestopt, terwijl het water al binnen stroomden. Dat zien wij ook NU, de wereld Leiders houden veel narigheid weg, de burgers hoeven 't niet te weten, het "FEEST" moeten gewoon doorgaan en dan kunnen wij alles naar "onze hand" zetten. Het WEF heeft er "BAAT" bij!

Waar zijn nog betrouwbare berichten/situaties?
Wij dienen een KLACHT in bij de AFM, maar die geven geen enkele mededeling van ontvangst etc. etc..
Maar dat doet 't OM ook niet, 5 aangetekende en (nog) geen antwoorden.
Wat hebben Overheden de Covid 19 misbruikt, om veel zaken onder de Covid-19 door te drukken en veel ondernemingen het "water tot de LIPPEN te brengen"!

Betrouwbaarheid komt te "voet en gaat te PAARD"!

In de Oostmarkt
Wij zien volgende slotstanden van vrijdag 12 aug. en de week beginstanden.
in Japan de Nikkei 28.546 - 28.175
in Hong Kong de Hang Seng 20.175 - 20.202
in Australië de All Ordinaries 7.288 - 7.250
in Singapore de Straits 3.267 - 3.282
Per saldo over de week een gemengd beeld!

Duurzame landbouw, wie gaat dat betalen? lees elders meer

Vulkanen stoten enorme belasting uit voor het "MILIEU"!
ga naar
https://wibnet.nl/natuur/klimaatverandering/wat-stoot-het-meeste-co2-uit

Uitstoot van CO2 creëert onbalans
Bij elke verbranding van koolstofhoudende verbindingen wordt CO2 uitgestoten – van vulkaanuitbarstingen tot de barbecue in je tuin.

Maar het gehalte door de mens uitgestoten CO2 stijgt al een tijdlang exponentieel, waardoor de natuurlijke ecosystemen van de aarde in onbalans raken.

CO2 van fossiele brandstoffen als olie en aardgas hoort van nature niet thuis in de dampkring. Daarom stijgt het gehalte CO2 in de dampkring als we bijvoorbeeld aardolie uit de grond halen en verbranden.

Ons gigantische energieverbruik is er dan ook de voornaamste oorzaak van dat de wereldwijde temperatuur stijgt.

DIT ZIJN DE GROOTSTE CO2-ZONDAARS

zie ook
Vulkaan uitbarsting en milieu.
Milieueffecten van vulkaanuitbarstingen.
Vulkaanuitbarsting kunnen enorm veel schade aan het milieu veroorzaken, vooral omdat pyroclastisch materiaal toxische gassen bevat. Het bestaat hoofdzakelijk uit waterdamp, maar bevat ook koolstofdioxide en zwaveldioxide gas. Andere gassen die vaak in vulkanische assen voorkomen zijn waterstofsulfide, waterstofchloride, waterstoffluoride, koolmonoxide, en vluchtige metaalchloriden.

Koolstofdioxide uit vulkanen draagt bij aan het natuurlijke broeikaseffect. Zwaveldioxiden veroorzaken milieuproblemen, omdat ze in de stratosfeer worden omgezet naar zwavelzuur; de belangrijkste oorzaak van zure regen. Verder worden sulfaataerosolen gevormd, die zonnestraling terugkaatsen en warmte absorberen, waardoor de aarde afkoelt. Sulfaataerosolen gaan ook chemische reacties aan, waardoor stoffen worden gevormd die ozon afbreken.

Een voorbeeld van een vulkaanuitbarsting die aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaakte is de Mount Pinatubo uitbarsting in de Fillipijnen.

Read more: https://www.lenntech.nl/vulkaan-uitbarsting-milieu.htm#ixzz7bGCztfDL

media,
- Forget Inflation. Shrinkflation Is Sparking Fury in Germany
- Rushdie on ‘Ventilator and Could Lose An Eye’ After New York Attack
- Back-From-Dead Stocks Show Near-Limitless Tolerance for Trouble
see & read more on www.bloomberg.com

Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

Respect in de wereld!
Waar en Wie heeft nog respect voor de medemens!? Dat is ook UW collega belegger! Maar de "hebzucht" heeft heel veel mensen in de "tang genomen"!


Politiek - OM versus Rechtspraak. Pim Fortuyn, was er 1 dader act? NEEN!lees elders meer. lees meer op
https://Zwww.xea.nl/advies.php?id=dba-45005&type=toon

De plastic crisis loopt al langer mee dan vandaag alleen. Wij maakten dit al eerder bekend, maar de media pikt dit nauwelijks op. Het is hun stokpaardje niet, Klimaat & Stikstof & Co2 is hun "hype"!

De valuta's
de dollar euro 1,0264 de Yen 1.3695 't Pond 0,8453 AU$ 1,4402 C$ 1,3113 NZ$ 1,5901 Sing$ 1,4072

Edelmetaal
Goud $ 1.804,50 zilver $ 20,87 Platina $ 962 Gold/Silver Ratio 86,44 Olie $ 91,88 en de dollar euro 1,0264
1 bitcoin = 24.792 USA dollar.
Wanneer zullen de edelmetalen niet meer gemanipuleerd worden!?

Media,
CFTC charges World Series of Poker player with manipulating gold and silver markets.
Spoofing is a tactic of manipulating gold and silver markets by making bids or offers and canceling them before execution. The CFTC alleges that from February 2015 through March 2018, Shak engaged in this kind of activity repeatedly. see & read more on

https://www.kitco.com/news/2022-08-08/CFTC-charges-World-Series-of-Poker-player-with-manipulating-gold-and-silver-markets.html

Volksgezondheid
NOG steeds niets van het Ministerie van Volksgezondheid gehoord, over de vraag: "waarom niet direct met de Pillen van dokter Elens begonnen"!
Een schande dat dat verboden werd! Dokteren zijn er toch om mensen BETER te maken!? De eed van Hippocrates d.d. 13 aug. nog niets gehoord. Wat hebben ze te verbergen?

Lees 't schrijven over: De economische recessie en het WEF met de grote Reset.

Op 19 april j.l. werden alle "REMMEN" losgelaten van de Corona, dus zou het verbod op de PILLEN van dokter Rob Elens ook vrij gegeven moeten worden. Waarom houdt DEN HAAG de kiezen op elkaar!? Hadden zij iets te verbergen!?

Contant Geld
De Centrale Banken willen het contante geld weg hebben.
Dan kunnen zij de burgers besturen, hoe zij "WILLEN"! En hun uitgave patroon volgen!
Dat is hun monetaire beleid in de huidige financiële wereld.
Daardoor zal de inflatie steeds hoog tot oplopend zijn.
De lange termijn trend zal een lagere (lees) negatieve rentes weer komen.


De enorme schuldenlast zal leiden naar een onrust, die de burgers aanzet tot een opstand.

Regeringen willen alles van haar burgers weten, door de digitale "identiteit" in te voeren.
Dat is ook de digitale aanmelding van UW bezoekers bij het "parkeren"!

Mijnheer Rutte is
een fan van het WEF van de heer Klaus Schwaab.
De gevestigde orde beslist "voor en over U"!
Zij weten wat goed voor u is!


Pim Fortuyn
De huidige Ministers en kamerleden voelen zich snel bedreigd.
En worden er politie huisjes bij de woningen neer gezet.
Peter R. de Vries wilde die beveiliging niet en werd (dit was te verwachten) wel afgeschoten.
Pim Fortuyn kreeg een taart met stront in zijn gezicht en werd nauwelijks bewaakt(lees beveiligd)!
Daarom is het heel vreemd dat er zo snel na de aanslag, politie met speur honden erbij waren. Onze taxatie is, "dit was geen toeval", want in de huidige wereld lees politiek moet de waarheid wijken voor HUN DOEL!!
lees dit verhaal over stikstof van een deskundig en Professor op
https://www.xea.nl/advies.php?id=dba-45478&type=toon

OM
hoe betrouwbaar zijn zij!?
Maar de "schop" moet er daar ook in! Speelt "spelletjes" en wat een "blamage"!
Wat kunnen zij ongelooflijke verhalen VERZINNEN! Zaken die nauwelijks iets bijdrage, maar de partij zo "BELACHELIJK kunnen maken". Wij hebben totaal geen vertrouwen meer in dit soort instanties.
Antwoord op ons bericht.
Ik dank u voor de moeite die u heeft genomen om een bericht te sturen omdat u geen reactie krijgt op uw (4) aangetekende brieven aan het OM te Haarlem en dit onder de aandacht te brengen. U heeft ook een WOB verzoek ingediend en hier tot op heden nog geen reactie op gekregen.
Ik heb uw bericht ter informatie doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling contact met u op.
Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
D.
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

AFM
Waarom heeft de AFM de baisse posities bij de SNS aandelen (daar schrijven wij elke dag nog over, zie elders) weggehaald. DAAR had een veiling moeten worden uitgeschreven, maar schijnbaar was 't, "voor wat, hoort wat"!
De put schrijvers moesten wel de aandelen afnemen tegen de geldende prijs!
ZEER ONREDELIJK.

Rekenmethode
Als voor de boeren dezelfde rekenmethoderegels zouden gelden als voor de asielcriminaliteit zou de stikstofuitstoot fors lager uitvallen zodat boeren hun werk normaal zouden kunnen uitvoeren! Maar dat zal wel niet want rekenen met twee maten, daar zijn ze in Den Haag goed in!
S. v/d L. te, M.

media, JP Morgan
Spoofing: Zo manipuleerde JP Morgan de goudmarkt.
Handelaren van de Amerikaanse bank JP Morgan hebben zeker tien jaar lang de goudmarkt gemanipuleerd. Drie handelaren plaatsten bijna dagelijks fictieve orders om de prijzen van edelmetalen in een bepaalde richting te bewegen. En daar profiteerden ze van, omdat ze daardoor tegen een lagere prijs konden inkopen en tegen een hogere prijs konden verkopen. Drie handelaren van JP Morgan die de markt jarenlang manipuleerden riskeren lange gevangenisstraffen.

lees verder op
https://www.hollandgold.nl/nieuws/spoofing-zo-manipuleerde-jp-morgan-de-goudmarkt

Met o.a. dit in het verhaal.
Banken onder vergrootglas
De laatste jaren liggen verschillende goudbanken onder een vergrootglas die op deze manier de goudprijs manipuleerden. In 2020 werden twee handelaren van Deutsche Bank schuldig bevonden aan spoofing, een jaar later gebeurde dat met twee handelaren van Bank of America. De drie handelaren van JP Morgan riskeren een jarenlange gevangenisstraf, indien ze schuldig worden bevonden aan deze vorm van manipulatie.

JP Morgan is één van de grootste namen onder de goudbanken. Niet alleen beheert de bank veel fysiek edelmetaal voor verschillende partijen, ook is het een grote speler op de termijnmarkt voor edelmetalen. Eind maart had de bank voor $330 miljard aan derivaten voor edelmetalen uitstaan, omgerekend ongeveer 67% van alle posities van banken. Hun positie op de termijnmarkt is drie keer zo groot als die van de Citigroup, de tweede grootste speler in deze markt.
reactie XEA.nl
Dan nodigt deze positie uit tot "grote oplettendheid van de toezichthouders"!
EN voeren die dat wel uit? Door de onmogelijke controleerbaarheid is er van alles mogelijk! Personeel kan met medeweten van de TOP, zolang het goed gaat, doen & laten wat zij willen! Nick Leeson e.a. zijn er voorbeelden van.

media d.d. 11 aug. 2022
JPMorgan Gold Traders Found Guilty After Long Spoofing Trial
Traders were convicted in Chicago on charges they manipulated markets for years.
Geen schikking maar zeker enkele maanden "DICHT" de afdeling van deze handel!
MAAR DAT ZAL DE SEC NIET AANDURVEN, maar dat zou wel werken en afschrikken!


Reactie XEA.nl
Laten de toezichthouders eens gaan kijken welke rekeningen er van klanten worden "gebruikt" (lees: of de klanten weten dat hun goud, zilver tegen vergoeding wordt gebruikt en daar ook contracten aan ten grondslag liggen). De SEC en ook in Europa zouden daar veel scherper op moeten zijn. JP Morgan heeft dan alle "gereedschappen in eigen hand, om daar in de "verleiding te komen"!


Bij dit bericht hebben wij de manipulaties vast gelegd.
Ctac betaalt in 2 termijnen voor Technolgy2Enjoy
of ga naar
https://www.xea.nl/advies-algemeen.php?id=dba-45756&type=toon
en klacht bij de AFM, heeft U dit ook meegemaakt, stuur dan een klacht naar marketsupervision@afm.nl
U mag de klacht overnemen van
https://www.xea.nl/advies-overige.php?type=toon&id=dba-45757

of ga naar
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/misstanden-incidenten

Entree Res. Yesterday vol. 21.100
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
14:41:26 M 0.78 +0.01 415 7 TD Sec 7 TD Sec
14:30:02 D 0.78 +0.01 300 124 Questrade 2 RBC E
14:20:24 A 0.77 1,500 65 Goldman 9 BMO Nesbitt K
- wordt hier ook gemanipuleerd!
Goldman blijft een grote koper, de laatste weken hebben zij voor meer dan ca. 580.000 sts uit de markt gehaald en niets verkocht. Gem. inkoopprijs iets onder de 77ct p.sh.

Equinox Yesterday Vol. 528.500
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 5.48 +0.10 63 14 Virtu ITG 1 Anonymous Q
16:00:00 T 5.48 +0.10 28 2 RBC 14 Virtu ITG Q
16:00:00 T 5.48 +0.10 38 80 National Bank 14 Virtu ITG Q

Solaris Yesterday Vol. 353.400
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 7.76 +0.22 200 7 TD Sec 2 RBC KQ
16:00:00 T 7.76 +0.22 200 7 TD Sec 2 RBC KQ
16:00:00 T 7.76 +0.22 100 7 TD Sec 2 RBC KQ

Pan American Silver Yesterday vol. 995.300
es
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 23.17 +0.44 51 1 Anonymous 5 Citadel Q
16:00:00 T 23.17 +0.44 55 2 RBC 5 Citadel Q
16:00:00 T 23.17 +0.44 15 1 Anonymous 5 Citadel Q
Het manipuleren loont ook bij Mijnbouwers!

Rio Tinto,
de prijs van het aandeel = AUD$ LTD $95.41 +0,14%

Seabridge Gold Files Second Quarter 2021 Report to Shareholders and its Financial Statements and MD&A. lees elders meer

GCM Mining Announces Second Quarter and First Half 2022 Results.
lees elders meer

tijd 06.28
De actuele koersen (kg): Goud: €56.492 | Zilver: €653

PVV,
Ze mogen nooit winnen dus we gaan altijd door
Geert Wilders: “Ik vecht al 20 jaar tegen de intolerante gewelddadige islam en heb er veel fatwa’s aan overgehouden - de laatste nog dit jaar - en ik leef in onvrijheid. Fanatici kunnen altijd - zoals bij de dappere Salman Rushdi - toeslaan. Maar ze mogen nooit winnen dus we gaan altijd door.”
EN
Geert Wilders: "De Kamerleden van de coalitie liggen liever aan het strand dan dat ze een Kamerdebat voeren over koopkracht."

media video about 25 minutes.
Gold will play a big role in the coming global 'monetary reset' as U.S dollar loses its dominance - Maxime Bernier
Kitco NewsShare this article:
(Kitco News) - A global monetary reset is inevitable, as fiat currencies arebeing debased due to excessive money printing.The U.S. dollar will be dethroned as the dominant global reserve currency by currencies backed by a basket of commodities including gold, according to Maxime Bernier, Founder and Leader of The People's Party of Canada.
go to
https://www.kitco.com/news/2022-08-12/Gold-will-play-a-big-role-in-the-coming-global-monetary-reset-as-U-S-dollar-loses-its-dominance-Maxime-Bernier.html

media,
- EMEA Earnings Week Ahead: Price Dilemmas, Jewelry and Beer
- Trump Search’s Revelations Open New Political Front for Midterms
- World’s Oldest Glass Maker Riedel Braces for Shutdowns as Gas Crisis Deepens

see & read more on www.bloomberg.com

Plezierige voortzetting van deze warme zaterdag.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL