Wall Street plust, maar Oostmarkt terughoudend. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 21/05/2020 05:52
In de VS een positieve handel, maar wij zetten daar vraagtekens bij.
De Dow sloot op 24.575.90 +369.04 punten
De NASDAQ 9.375.78 +190.67 punten
Is het realistisch, deze stijging op Wall Street? Als je dan hoort dat de STEUN de VS ca. 2.200 Miljard dollars gaat kosten?

Edelmetalen gedrukt, maar verkoop Uw edelmetaal dus niet, wees wijst , maar dat voor "geen" prijs!
Goud terug naar $ 1.741,20 zilver naar $ 17.15 en platina $ 829 Gold/Silver Ratio 101.49 Olie $ 33,64 en de dollar euro 1,0964
1 bitcoin = 9.475,40 USA dollar
1 ripple = 0,20130 USA dollar

Corona Poetin
Vraagt het "leger" te willen helpen tegen het virus!

Corona cijfers
TOTAL COVID-19 CASES WORLDWIDE 5.01 million
TOTAL COVID-19 DEATHS WORLDWIDE 327,311
TOTAL RECOVERIES WORLDWIDE 1.84 million

Actuele goud en zilver prijs
21-mei-2020 06:00 CET
Goudprijs: € 1.588,99 -1,90
Zilverprijs: € 15,65 -0,30
Prijzen in euro's en per troy ounce

Agenda voor deze week, samen met diversen berichten van 't CBS.
AVA geven wij niet aan, want vele gaan door zonder Aandeelhouders.
donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
In Duitsland - Industriële bestellingen.
In de VS - Leading Indicators USA.

vrijdag 22 mei
1e kwartaal cijfers 2020 Floridienne S.A.

Sandstorm Gold Yesterday Vol. 730.800
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
16:00:00 T 12.17 -0.09 27 53 Morgan Stanley 5 Penson Q
16:00:00 T 12.17 -0.09 15 1 Anonymous 5 Penson Q
16:00:00 T 12.17 -0.09 82 5 Penson 222 JP Morgan Q

In de Oostmarkt de volgende standen
In Japa de Nikkei -39 punten op 20.556
In Hong Kong de Hang Seng 24.397 -1 punten
In Australië de All Ordinaries 5.673 -6 punten
In Singapore de Straits 2.565 +3 punten

Trading update Q1 2020 Ackermans & van Haaren. lees elders meer.

De valuta's
de dollar euro 1,0964 de Yen 117,94 't Pond 0,8982 AU$ 1,6638 C$ 1,5270 NZ$ 1,7902 en Sing$ 1,5511

media CBS
Koopwoningen ruim 7 procent duurder in april.
Bestaande koopwoningen waren in april 7,3 procent duurder dan in april 2019. Deze prijsstijging is hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard. zie & lees meer op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/21/koopwoningen-ruim-7-procent-duurder-in-april

media CBS
Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu.
In 2019 stond de economie in Nederland er sterk voor. Ook op andere terreinen ging het goed. De toch al grote tevredenheid met het leven nam verder toe, evenals het percentage hoogopgeleiden. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk. Het tijdverlies door files is toegenomen en mensen hebben minder contact met familie, vrienden of buren. Daarnaast heeft niet iedereen in dezelfde mate geprofiteerd van de welvaartsstijging. Dit blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020, die vandaag verschijnt.
Het CBS publiceert op Verantwoordingsdag jaarlijks de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals op verzoek van het Kabinet. De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties (brede welvaart ‘later’) en op mensen in andere landen (brede welvaart ‘elders’).
Deze editie van de monitor gaat over 2019. Dat betekent dat de grote impact van COVID-19 op vele aspecten van onze economie en samenleving in deze editie niet aan de orde komt. Sinds de tweede helft van maart van dit jaar zorgden de wereldwijde corona-uitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen voor een ongekende teruggang in economische activiteit en verandert ook het beeld van veel sociale indicatoren die in de monitor brede welvaart worden gebruikt. De grote betekenis van zaken als toegankelijkheid tot de zorg, sociale vangnetten, vertrouwen in instituties en toegang tot schone natuur voor het welbevinden van mensen, werd de afgelopen periode echter eens te meer duidelijk. Dit illustreert eens te meer hoe belangrijk het is om maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een optiek van brede welvaart te beschrijven.
Brede welvaart ‘hier en nu’ hoog en stijgend
Eén van de grote vragen in het maatschappelijke debat is in hoeverre de groei van het bruto binnenlands product de brede welvaart ten goede komt. De uitkomsten van deze derde monitor laten zien dat de brede welvaart in de periode 2012–2019 inderdaad op veel vlakken is toegenomen. Er is sprake van een duidelijke toename van de materiële welvaart, van inkomen en consumptie. Hier kan wel de kanttekening bij worden geplaatst dat het volume van het bbp vanaf 1995 met meer dan 60 procent steeg, maar dat de groei van het reëel beschikbaar inkomen en het volume van de consumptie van huishoudens hier met een toename van 40 procent bij achterbleven. Ook de niet-materiële aspecten van de welvaart zijn op veel vlakken verbeterd. Zo is de tevredenheid met het leven in Nederland de laatste jaren verder toegenomen. Op een aantal terreinen staat de welvaart echter onder druk. De filedruk neemt toe, de tevredenheid met de vrije tijd neemt af en in lijn daarmee daalt ook het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet, alsmede het aantal contacten met familie, vrienden of buren. Mogelijk is dit een keerzijde van de hoge en de laatste jaren sterk toegenomen nettoarbeidsparticipatie. zie & lees meer op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/21/brede-welvaart-in-2019-hoog-wel-grote-druk-op-milieu

media CBS
Sterfte ook bij Wlz-zorggebruikers bijna op normaal niveau.
In week 19 (4 mei tot en met 10 mei) stierven ongeveer 1 170 mensen die langdurige zorg kregen, zo’n 250 minder dan in week 18. Het aantal overledenen in week 19 is daarmee gelijk aan het gemiddelde van week 1 tot en met 10, maar nog wel iets boven het niveau dat normaal is voor de tijd van het jaar. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen die zorg thuis kregen of in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling woonden. Ook bij de overige bevolking van Nederland daalde de sterfte in week 19. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.
Het aantal overledenen met langdurige zorg is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot en met 18 mei 2020 ontvangen heeft in combinatie met door het CAK beheerde gegevens over mensen die zorg ontvangen op basis van de Wet Langdurige zorg. In Nederland deden op peildatum eind 2018 ongeveer 299 duizend mensen een beroep op deze wet, daarvan verbleven 123 duizend mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) overleden in totaal ruim 15 duizend mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz. Dat zijn naar schatting 5,2 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen epidemie geweest zou zijn. De oversterfte voor de groep mensen met Wlz-zorg komt daarmee op 53 procent. In de overige bevolking—meer dan 17 miljoen mensen—overleden van week 11 tot en met week 19 20,6 duizend mensen. Dat zijn zo’n 3,4 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. De oversterfte voor de overige bevolking komt daarmee op 20 procent. Het verwachte aantal overledenen en de oversterfte is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren.
In de eerste tien weken van dit jaar (tot en met 8 maart) overleden gemiddeld ongeveer 1 160 mensen per week die een vorm van Wlz-zorg ontvingen. In week 15 was dat aantal met ongeveer 2 400 overledenen meer dan dubbel zo hoog. Met zo’n 1 170 overledenen in week 19 is de sterfte onder deze groep ongeveer hetzelfde als in de eerste tien weken. Bij mensen die geen Wlz-zorg ontvingen, de overige bevolking, steeg het aantal overledenen van gemiddeld 1 972 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 2 867 in week 14. Daarna zette een daling in naar iets meer dan 2 200 in week 16. De sterfte in week 19 is inmiddels lager dan wat je voor de tijd van het jaar zou mogen verwachten. Het is bekend dat na een periode van hogere sterfte vaak een periode van lagere sterfte—ook wel ondersterfte genoemd—volgt. zie & lees meer op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/21/sterfte-ook-bij-wlz-zorggebruikers-bijna-op-normaal-niveau

Calibre Mining Reports Exploration Results from Libertad and Limon; 2020 Drilling Metres Increased by 30% lees elders meer

Avantium nominates two new members for its Supervisory Board.
lees elders meer

tijd 06.49
De goudprijs in euro per kg 51.080.6 en de zilverprijs in euro per kg 504

OD (Omgevingsdienst) wat moet je ermee!!!
Er was een enorme stank en Geur in de binnenstad. Het OD gebeld en die wilde NIET komen, Want eerder hadden wij gezegd, het OD komt alleen tijdens kantooruren om te controleren of er iets aan de hand is.
Niet als er echt iets Acuut aan de hand is.
Dat was vanmorgen vroeg om circa 09.15 uur.
Dus wel controleren om te kijken als er BREAND is, maar als er brand is niet willen komen als er melding is van en sterke brandhaard.


Actuele goud en zilver prijs
21-mei-2020 07:15 CET
Goudprijs: € 1.589,09 -1,80
Zilverprijs: € 15,69 -0,26
Prijzen in euro's en per troy ounce

tijd 15.50
De Dow 24.637.97 +62.07 +0.25%
De Nasdaq 9.398.04 +22.26 +0.24%

media in de VS
- Pandemic Unemployment Assistance sees 2.23 million claims

tijd 15.52
Goud $ 1.734,60 zilver $ 17,19 en platina $ 835 Gold/Silver Ratio 100.86
Olie $ 34,51 en de dollar euro 1,0984
1 bitcoin = 9.297,5 USA dollar
1 ripple = 0,19815 USA dollar

media,
QMX Gold Reports Further Strong Results From Bonnefond Shear Zones.
lees elders meer.

GILEAD EN GALAPAGOS KONDIGEN POSITIEVE RESULTATEN AAN VAN FASE 2B/3-STUDIE MET FILGOTINIB VOOR DE BEHANDELING VAN MATIGE TOT ERNSTIGE COLITIS ULCEROSA.
lees elders meer.

media
KPN, Jads en Icai zetten ai-onderzoekslab op.
Ict-concern KPN heeft samen met de Jheronimus Academy of Data Science (Jads) en het nationale Innovation Center for Artificial Intelligence (Icai) een nieuw publiek-privaat onderzoekslab opgezet. Dit KPN Responsible AI Lab gaat zich toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, waarbij het ethisch inzetten van kunstmatige intelligentie (artificiële intelligentie, of ai) centraal staat. zie & lees meer op
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-transformation/6931724/250449/kpn-jads-en-icai-zetten-ai-onderzoekslab-op.html

media,
Video's en presentaties webinar natuurinclusieve landbouw beschikbaar.
lees elders meer.

media,
Natural reds: Chr Hansen’s sweet potato-based juice concentrates rise to alternative carmine challenge.
21 May 2020 --- As consumers move towards vegetarian and vegan choices, the need for a carmine alternative is more pressing, pushing ingredient suppliers to provide a solution for this problem. Just over a year ago Chr Hansen’s unveiled its commercialized vegetable variety – the Hansen sweet potato (Ipomoea batatas) – using traditional breeding methods to create the long-sought-after vibrant, natural red alternative to carmine and also a red 40 replacer. This is the raw material used to create vibrant alternatives to synthetic reds. FoodIngredientsFirst speaks with Tammi Geiger, Chr Hansen, Marketing Manager US, to see how the FruitMax line of red juices are now being used in meat analogs, plant-based alternatives, bakery, beverages and other applications. see & read more on
https://www.foodingredientsfirst.com/news/natural-reds-chr-hansens-sweet-potato-based-juice-concentrates-rise-to-alternative-carmine-challenge.html

media,
Cargill to accelerate microbiome R&D via Eagle Genomics multi-year collaboration
21 May 2020 --- Industry behemoth Cargill’s health tech arm has signed a multi-year platform agreement with life sciences and microbiome discovery company Eagle Genomics. The collaboration seeks to enable the digital transformation of microbiome and life sciences R&D across Cargill’s global locations. The deployment of the Eagle Genomics’ platform, called e[datascientist], will initially enable Cargill’s Health Technologies business to organize and synthesize additional insights from microbiome data amassed by the company over the past decade. see & read more on
https://www.nutritioninsight.com/news/cargill-to-accelerate-microbiome-rd-via-eagle-genomics-multi-year-collaboration.html

media In de VS
De Leading Economic Indicators (LEI) voor de economie in de VS, zijn in april j.l. opnieuw gedaald. Dat berichte The Conference Board vanmiddag. De LEI index daalde 4,4 procent in april j.l. tot een index van 98,8, na al een sterke afname van 7,4 procent in maart j.l..

tijd 16.15
Sandstorm Gold Today Vol. 71.200
Time X Price Chg Vol Buyer Seller Markers
09:59:31 H 11.94 -0.23 100 80 National Bank 1 Anonymous K
09:59:27 H 11.93 -0.24 100 80 National Bank 79 CIBC K
09:59:27 H 11.93 -0.24 100 80 National Bank 79 CIBC K

media
Vraag naar recyclaat keldert door Corona pandemie
Plastics recyclers stoppen productie.
De Europese recyclingindustrie voor kunststoffen stopt met de productie vanwege de huidige marktontwikkelingen die zijn veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, zegt de branche-organisatie Plastic Recyclers Europe. zie & lees meer op
https://www.agro-chemie.nl/nieuws/plastics-recyclers-stoppen-productie/

media,
TNO onderzoekt scenario's om Nederland klimaatneutraal te maken.
Radicale innovatie energiesysteem goedkoopste oplossing.
TNO Energy Transition heeft deze maand de Whitepaper 'Scenario's voor een Klimaatneutraal Energiesysteem' uitgebracht. Het paper, geschreven door Martin Scheepers, André Faaij en Ruud van den Brink, gaat in op slimme combinaties van energie-opties die leiden tot een duurzame en betaalbare energiehuishouding.
zie & lees meer op
https://www.agro-chemie.nl/nieuws/radicale-innovatie-energiesysteem-goedkoopste-oplossing/

tijd 16.22
Negatieve indices op de Europese beurzen.
De CAC 4.492,19 -4,79 -0,11% de DAX 11.155,42 -68,29 -0,61% de Bel 20 2.974,84 -19,86 -0,66% Galapagos laat een veer op EUR 187,20 -14,30 vol. 1,1 miljoen/

tijd 16.24
De AEX 528,26 -2,80 -0,53% Galapagos ruim 7% lager Unibail EUR 42,78 -2,43 vol. 2,4 milj.

16.34
Zojuist zijn de bekende partijen weer in de markten gekomen met ETF's en drukken zo het edelmetaal scherp naar beneden.
Zo werken de Centrale bank samen (acting in concert) en dat mag allemaal voor de goede orde. Zo kunnen zij met uitgeleend goud, partijen die hun goud lenen, ETF's uitgeven. Maar kunnen zijzelf nog "goedkoop" goud inkopen!!!
Een schande, maar wie doet hier wat aan! GEEN hond!!

tijd 16.43
De goudprijs in euro per kg 50.438.1 en de zilverprijs in euro per kg 491.6

media,
Avalon Investment Holdings Announces Closing of Non-Brokered Private Placements of an Additional US$2,818,610 for Aggregate Gross Proceeds to Date of US$6,133,467. lees elders meer.

tijd 17.19
Goud herstelt zich naar $ 1,723,70 zilver naar $ 16,97 en platina naar $ 815
Gold/Silver Ratio 101.53 Olie $ 33,96 en de dollar euro 1,0938
De Dow 24.521.48 -54.42 punten
De NASDAQ 9.310.76 -65.02 punten
1 bitcoin = 9.124,60 USA dollar
1 ripple = 0,19383 USA dollar
Deze bewuste verstoring van een normale gang van zaken bij het edelmetaal, ziu NIET mogen!
MAAR waar is toezicht/controles

Ja voor de 1.5 meter afstand, WANT dat levert EUR 390 op!!! Dan lopen ze hard voor controles.

Maar onze plaatselijk OD heeft een "broertje dood" aan controles, ALLEEN tijdens kantooruren en anders NIET.
Dat is Semi Overheid. Een zootje!?


Er worden dus overal spelletjes gespeeld, Niet alleen op de Beurs, maar OOK bij onze Plaatselijke OD. Wie controleert HEN!? De Gemeente, maar die kijken ook de andere kant op, want zij zijn de Broodheer van het OD.
Dus ons kent ons! Medewerkers van de Gemeente gaan bij het OD werken, dan weet u het wel!!??

Zij voelen zich zo machtig en liegen & bedriegen kunnen de meesten al de besten!
Dat ervaren wij wel!!

tijd 17.38
De AEX 522,81 -8,25 -1,55% Unibail EUR 41,53 -3,69 vol. 3.502.788
De Midcap 695,05 -11,84 -1,67% Altice Europe EUR 3,45 -55ct vol. 32.373.970
De Smallcap 748,28 -2,43 -0,32% Accell EUR 22,95 +70ct vol. 53.176
DE Bel 20 2.940,62 -54,08 -1,81% Galapagos EUR 185,40 -16,10 vol. 1.217.427
De CAC 4.445,45 -51,53 -1,15% Sant - Gobain EUR 26,07 +1,21 vol. 3.958.798
De DAX 11.062,74 -160,97 -1,43% Deutsche Luft. EUR 8.146 +22,8ct vol. 12.567.713

Lokaal Hydratec EUR 42,80 -4.20 vol. 130
Leg nimmer een bestens order in, dan krijg je dit voor je "kiezen"!

tijd 17.49
De actuele koersen (kg): Goud: €50.529 | Zilver: €499

Transacties in aandelen Corbion
d.d. prijs 17.30.00 uur omzet aantal transacties idem na 17.35.00 uur en latere
18 mei EUR 33,10 27.706 332 EUR 33,10 38.141 408 17.35.25
19 mei EUR 32,95 46.176 444 EUR 32,95 62.792 523 17.35.26
20 mei EUR 33,20 38.368 318 EUR 33.35 63.772 392 17.35.29
21 mei EUR 32,95 19.224 292 EUR 33,00 29.835 337 17.35.22

tijd 17.54
De Dow 24.490.35 -85.55 -0,35%
De Nasdaq 9.313.17 -62.61 -0.67%

media,
- Why a New Virus Cluster in China Is Triggering Alarms
A cluster of Covid-19 cases has intensified worry over a second wave of coronavirus infections. see & read more on www.bloomberg.com

fijne avond en voor straks eet smakelijk.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL