De nieuwe werkweek en wat presteren we. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Dag advies 28/04/2019 06:06
De groei van de bevolking. Inleiding
In 1947 telde Nederland volgens de in dat jaar gehouden Volkstelling 9,6 miljoen inwoners. Dit aantal groeide tot 11,4 in 1960 en bij de laatste Volkstelling in 1971 waren er 13,2 miljoen inwoners.

De geboortegolf
In 1946 werden 284.000 kinderen geboren, in 1947 267.000. Dat was meer dan gemiddeld. Men sprak van een geboortegolf, niet ongebruikelijk na tijden van crisis en oorlog. De baby's die geboren werden, waren zich er uiteraard niet bewust van dat zij gezamenlijk als de ‘babyboomgeneratie’ verder door het leven zouden gaan.

Sterftecijfers en stijging van de levensverwachting
De demografische ontwikkeling wordt echter niet uitsluitend bepaald door het geboortecijfer. Ziekte, epidemieën en nieuw optredende doodsoorzaken bepalen mede de bevolkingsaanwas. Immigratie- en emigratiepatronen eveneens. In de daling van de sterftecijfers liep Nederland voorop in Europa. Van 16,6 per 1000 inwoners in 1900/1904 daalde dit cijfer naar 9,0 in 1930/1934 en naar 7,5 in 1950. Het sterftecijfer stijgt dan licht en blijft tot 1974 op een jaarlijks gemiddelde van 8,1.
zie & lees verder op
https://www.dbnl.org/tekst/schu069welv01_01/schu069welv01_01_0010.php

Werkeloosheid.
Werkloosheid jaren dertig hoogste ooit.
Tijdens de depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw was de werkloosheid ongekend hoog. In het piekjaar 1935 zat 19,4 procent van de beroepsbevolking zonder werk, dat zijn ongeveer 650 duizend arbeidsjaren. Oorzaak van deze werkloosheidsexplosie was de krimp van de economie met 7 procent tussen 1929 en 1934. De uitvoer viel 28 procent terug, de bedrijfsinvesteringen 25 procent.

Hoogste naoorlogse werkloosheid begin jaren tachtig
Na de Tweede Wereldoorlog volgde een periode van langdurige flinke economische groei met een lage werkloosheid. Vanaf 1970 steeg de werkloosheid geleidelijk, maar bleef relatief laag. Dat veranderde tijdens de crisis van begin jaren tachtig.

Werkloosheid, 1970–2008
Net zoveel mannen als vrouwen werkloos
Na de jaren tachtig piekte de werkloosheid onder invloed van een neergaande conjunctuur in 1994 op 8,5 procent en in 2004 en 2005 op 6,5 procent. Het werkloosheidspercentage was daarmee toen echter minder groot dan in 1983 en 1984. Een ander verschil is dat toen evenveel mannen als vrouwen werkloos waren. In eerdere piekjaren waren meer mannen werkloos.
zie & lees verder op
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2009/12/werkloosheid-jaren-dertig-hoogste-ooit

Arbeidsproductiviteit in Nederland.
Sinds de piek van de vorige conjunctuurgolf is de werkzame beroepsbevolking in Nederland met 475.000 mensen toegenomen. De werkloosheid (307.000) is nu voor het eerst lager dan voor de crisis.
In Nederland zitten we sinds de crisis op een gemiddelde jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit van 0,9%, veruit het laagste percentage van alle conjunctuurcycli sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor 2008 was de gemiddelde toename nog 2%, in de kwart eeuw tussen 1948 en 1973 bijna 5%.
Maar hoe productiever we zijn, des te minder mensen er nodig zijn. De werkgelegenheid is dus gediend met lage productiviteitsgroei, maar de welvaart juist met hoge. Omdat we nu het eerste hebben, zijn er meer banen dan ooit, maar stijgen de inkomens nauwelijks.
Dit schreef de heer Jaap v. Duijn in zijn column in DFT van gisteren d.d. 27 april 2019.

Daarom blijft het besteedbaar inkomsten vlak, en daalt de "schijn werkeloosheid"!
HET CBS telt velen werkelozen niet meer mee. Veel ZZP'ers waren in het verleden weggestuurd/gesaneerd.
Dus veel schijn en geen economische groei, althans tekort in Nederland.

Conclusie:
teveel activiteit door te weinig mensen, stress en te hoge kostprijs qua uurtarief!
Gevolgen zijn verder: robotisering door bedrijven en wegvallen van werk, waardoor nog minder mensen het werk gaan doen. Robots hebben geen vrije & ziektedagen, kosten geen vakantiegeld etc.. Dus gaan wij in Nederland qua werkgelegenheid naar de status van ontwikkelingsland toe.
Met alle gevolgen die daar mee te maken hebben.

De Wijlen Koningin Juliana zei in de jaren 1960 al, Nederland raakt vol en later zei de Koningin: "Nederland is overvol"!

De agenda voor deze week en diversen berichten van 't CBS
maandag 29 april
1ste kw. cijfers Philips
AVA Zenitel
Japan gesloten
In de VS consumenten uitgaven.

dinsdag 30 april
AVA en cijfers Nyrstar
Nedsense Ent. jaarcijfers 2018
AVA Galapagos.
In Duitsland werkgelegenheid & werkeloosheid.
In de VS werkgelegenheid en Consumentenvertrouwen

woensdag 1 mei
Equinox cijfers 1 st kw. 2019 & AVA
CTAC en AMG 1 ste kw. cijfers 2019 en AMG AVA.
Beurzen te Amsterdam, Brussel, Frankfurt en Parijs gesloten
In de VS ondernemersvertrouwen, Vastgoed.
In de VS banenrapport ADP en rente besluit FED. Daar kan best wel eens 'n verhoging uitkomen, tegen de zin van President Trump in.

donderdag 2 mei
1ste kw. cijfers, Kon. Olie, ING, Forfarmers, Telenet en bpost en AVA Sofina
In de VS, Industriële Productie

vrijdag 3 mei
1ste kw. 2019 SIF Hold. Brunel, Porsimus en AirFrance KLM.
AVA Sif Hold.

Kijk eens wat de ECB doet!
Rente in de Eurolanden
Zo manipuleert de ECB de rente, want al ca. 5 jaar is het belangrijkste rentetarief van de ECB, de depositorente, negatief. Dat betekent dat banken geld moeten toeleggen als zij geld parkeren bij de ECB, de centrale bank.

Alleen om hun eigen belang te dienen, de helpende hand voor de zwakkelingen, maar 't gaat wel ten koste van bestedingen van de Burgers en verlies aan vertrouwen. Vertrouwen komt te voet & gaat te "paard"! Maar dat weet Mijnheer Draghi en zijn club schijnbaar niet.

reactie Europese Rekenkamer
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt te veel documenten achter, en kan daardoor niet goed worden gecontroleerd. Daarvoor waarschuwt de Europese Rekenkamer, die Brussel oproept om er iets aan te doen.

Toegang geweigerd
De controleurs willen dat het Europees Parlement erop aandringt dat ze toegang moeten kunnen krijgen tot elk document dat ze nodig vinden. Ze voeren daar al langer gesprekken over met de ECB, maar die discussie vordert volgens hen niet genoeg, dus vragen ze nu het parlement om in te grijpen.

Als er dan toch controleurs zijn die willen controleren, dan wordt 't HEN onmogelijk gemaakt. Triest.

reactie XEA.nl
Waar is nog democratie?
Wij van XEA.nl worden ook geweigerd, wij brengen een sluitende oplossing aan, om FRAUDE met Dividend belasting tegen te gaan en wij krijgen NUL als antwoord. Zo werken OVERHEIDSORGANEN. Maar het gaat wel om ca. 2 Miljard euro fraude!
NEEN er moet aangerommeld kunnen worden/blijven.
DUS onze KREET, waar is nog controle?
Sluit goed aan bij de werkelijkheid, die is er nauwelijks.
zie ook
Fraude teruggave dividend belasting, antwoord van de AFM. + reacties
http://www.xea.nl/advies.php?id=dba-35139&type=toon

De rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne zegt:.
"in een brief noemt hij drie voorvallen waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Zo vroeg de Rekenkamer in januari 2018 om documenten voor een rapport over de crisismanagementrol van de bank, maar kreeg die niet in handen".

Lees het gehele verhaal van de Europese Rekenkamer op
https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/4573761/rekenkamer-europees-parlement-controle-toezicht-banken

en zie de foto hoe ze gearmd lopen...wat een indruk krijg je dan?

Wie is nog te vertrouwen?(red.)
DAAR schort 't aan in de gehele Financiële wereld, alles wijst in die richting.
Dagelijkse kost in de media.

De baas en zijn volgelingen hebben van de Europese economie een BENDE gemaakt en zouden per direct voor het gerecht moeten komen.

Want als U & wij dat gedaan zouden hebben, dan zouden wij wel voor de Rechter moeten verschijnen.

Ons schrijven van 19 okt. 2018 over de Dividendfraude van oktober 2018
en het antwoord van de Tweede Kamer der Staten van 22 okt. 2018
Heeft alleen een briefwisseling opgeleverd.
De AFM heeft een afschrift gekregen en de leden van de Tweede Kamer en is voor HUN medewerkers toegankelijk informatiesysteem.
Niemand, de AFM wel, heeft schijnbaar actie(s) ondernomen.
De AFM schreef per mail, dat zij niet de aangewezen instantie zijn.

ONZE vraag is nu: "wie dan wel"! Circa 2 miljard fraude wordt schijnbaar dus NIET aangepakt. Veel geld, maar wat kost dat onderzoek niet!!

tijd 07.02
1 bitcoin = 5.432,70 USA dollar
1 ripple = 0,29386 USA dollar

media
Voting Begins in Spain With Prime Minister in Pole Position
By Ben Sills and Charles Penty
28 april 2019 06:25 CEST
- Spain votes for the third time in four years after snap call
- Pedro Sanchez has proved doubters wrong throughout his career
see & read more on
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-28/voting-begins-in-spain-with-prime-minister-in-pole-position?srnd=premium-europe

media,
One Dead, Three Hurt in Poway, California, Synagogue Shooting
By Ros Krasny , Vishal Persaud , and Ariella Phillips
27 april 2019 22:04 CEST Updated on 28 april 2019 03:00 CEST
- White male arrested after opening fire with assault-type rifle
- Trump says off-duty border patrol agent stopped shooter
see & read more on
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-27/injuries-reported-at-california-synagogue-after-shooting?srnd=premium-europe

Novartis starts 2019 with strong sales and double digit core[1] operating income growth, Mayzent launch and Alcon spin-off; profit guidance upgraded.
lees elders meer.

Euroland inwoners
Keren zich steeds meer TEGEN de "invloed van Brussel"!
DAT uit zich in partijen die zich inzetten voor de "eigen bevolking"!
Dat is geen egoïsme, maar meer het behoudt van de eigen TAAL & CULTUUR!
Dat zien wij ook steeds meer bij bedrijven, aandeelhouders krijgen GEEN Jaarverslag meer, de vergadering gaan over in de Engelse taal en je moet je eigen laptop meenemen, straks geen Vergadering meer, maar thuis een Conference Call volgen.

Waar is nog het weldenkend gezond verstand?
Iets om vandaag over na te denken.

Bedreigingen
Want de Minister van Justitie wil de straffen sterk verhogen voor bedreigingen van Bestuurders, maar WILLEN zij wel luisteren na de argumenten van de BURGERS?
Bestuurders hebben vaak alles al doorgenomen & geregeld en dan is ER voor de SCHIJN nog/pas een HOORZITTING!
OOK hier wil de Minister niet verder kijken dan de schijn!
Wij maken zelf ook mee: "twee medewerkers van de RUD zeggen, "er mag geen NIEUWE vestiging van een bakkerij in het bewoonde Centrum van de STAD meer komen.
Wat doen de Gemeente, die LAAT het wel toe.
Er zou overleg zijn met de RUD, de Gemeente en de betrokkene op maandag om 09.00 uur.
Wat gebeurde er, geen overleg en wat zegt de vertegenwoordiger van de RUD. Dat heb ik tegen U helemaal niet gezegd. DAT komt uit UW "koker" dat verhaal en dan is het straks Uw woord tegen mijn woord voor de Rechter!
De eerlijke medewerker van de RUD werd van de zaak afgehaald.
Werkt de RUD zo samen met de Gemeente??
Mijnheer de Minister kijk & doe daar eens IETS AAN. WANT zo VRAAGT U om bedreigingen & meer tegen UW bestuurders.

Moet de RUD niet onafhankelijk zijn? Wat een schandaal!
Dan vragen wij aan de RUD baas, "wie is de toezichthouder van/op de RUD"!
Dan hoor je niets meer.
Zo worden Burgers in Nederland geringeloord en de mond gesnoerd !

Minister doe daar dan OOK iets aan, bedreigen pas niet, MAAR DIT PAST OOK NIET!

Aan U Minister de TAAK dit recht te zetten, want uitlokking is ook verboden!

media,
'Indiase centrale bank zal dit jaar meer goud kopen'.
In navolging op Rusland en China is ook India weer actief geworden op de goudmarkt. Vorig jaar kocht de Reserve Bank of India al 42 ton goud en sommigen verwachten dat ze dit jaar nog eens ruim 45 ton goud aan haar reserves zal toevoegen. Deze schatting is gebaseerd op de aankopen die de centrale bank deed gedurende de eerste twee maanden van dit jaar.
zie & lees verder op
https://www.hollandgold.nl/nieuws/indiase-centrale-bank-wil-dit-jaar-meer-goud-kopen

From algae to biochemicals. lees elders meer.

media
De Biecht van de bankier, Rainer Voss
Voormalig topbankier Rainer Voss geeft in de documentaire 'Master of the Universe' een ontluisterende inkijk in de financiële wereld.
Slenterend door een desolaat kantoorpand in Frankfurt, het financiële hart van Europa, blikt Rainer Voss - enigszins melancholisch – terug op de hoogtijdagen van zijn carrière. zie & lees verder op
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2013-2014/biecht-van-de-bankier/master-of-the-universe.html

reactie XEA.nl
Rainer had GEEN tijd om bij de geboorte van zijn eerst KIND te zijn.
Wat heeft deze man NU een SPIJT.
met o.a.
Waardeloze producten
Voss vertelt uit zichzelf al ogenschijnlijk openhartig over zijn ervaringen, maar sommige fragmenten uit Master of the Universe maken duidelijk dat regisseur Bauder hem ook met kritische vragen heeft bestookt. Hierdoor doet Voss, tot diens frustratie, soms ferme uitspraken. Zo biecht hij op – na het zien van een filmpje over de Goldman Sachs hoorzitting – dat bankiers inderdaad doelbewust waardeloze producten aan onwetende klanten verkochten. Hoewel hij zich hier destijds zelf ook schuldig aan maakte, noemt hij het nu je reinste Schweinerei, waarna hij schrikt van zijn eigen woorden.
Behalve deze frauduleuze praktijken legt Bauder ook andere pijnpunten van de financiële sector aan Voss voor. De noodhulp aan Griekenland, de situatie in Spanje en het 'what if'-scenario als Frankrijk in de economische problemen komt ("Dan is het echt gedaan", aldus Voss), het komt allemaal aan bod. Nederland komt er ook niet ongeschonden vanaf in de toekomstvisie van Voss. Hij vindt het uiterst zorgelijk dat de privéschuld de staatsschuld overstijgt.

tijd 09.52
1 Bitcoin = 5.471,30 USA dollar
1 ripple = 0,29342 USA dollar

tijd 16.32
1 bitcoin = 5.499 USA dollar
1 ripple = 0,29193 USA dollar

media Brexit
Douane-unie pijnpunt in Brexit-onderhandeling.
AMSTERDAM - Er zit schot in de onderhandelingen tussen de regering en oppositiepartij Labour over een brexit-akkoord. De douane-unie is echter een pijnpunt. zie & lees verder op
https://www.telegraaf.nl/financieel/3506406/douane-unie-pijnpunt-in-brexit-onderhandeling

Fijne avondBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL