Eigen Belang versus Maatschappelijke Belangen. Straks meer nieuws.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

15/01/2022 10:05
Wij hebben de afgelopen twee dagen enkele fondsen via Euronext over de dag gevolgd. Wat kwam daaruit naar voren?
Eigen Belang staat boven het Maatschappelijk Belang!
En moet het Maatschappelijk Belang niet "boven aan staat"!?
Respect voor de Medemens is een gepaste "DEUGD", waar ieder mens, bedrijf & organisatie zich aan zou moeten houden!
Maar die "DEUGD" wordt al heel lang niet meer gezien als "belangrijk"!

Niet door Overheden, Semi Overheden, Organisaties, burgers onderling en Bedrijven.

Hoe kon dat zover wegzakken!?
De "Hoofdoorzaak" is het "eigen belang", boven het respect zetten voor de medemens! En dat kan tot CHAOS leiden.
Dat zien wij bij Euronext, de Regering, bij Bedrijven, bij Organisaties en ook burgers onderling.

Wij willen deze stuk voor stuk belichten en als U het er niet mee eens bent, geef dat door en bekijk onze website niet meer. U bent niet verplicht deze op te vragen en te lezen. Maar wij storen ons "blauw" aan het eigen belang & onrecht dat daar uit kan voort vloeien.

Euronext,
- het vroegere Beursplein 5. Wat een verschil!
Euronext heeft de afdeling "particulieren" weg gedaan. De Giro heeft het gekregen. Die weer op zijn beurt is overgenomen door het Duitse Flatex. Daar staat de "particulier" dan, ook onze lezers. Waar kunnen zij terecht met op en aanmerkingen? Dat merkte wij gisteren 14 jan. 2022! Gebeld met Euronext, een engels sprekende persoon nam op, hoorde de eerste helft van de "klacht" aan en onderbrak, "bent U een Member van Euronext"? Neen, maar in het verleden wel geweest.
Mijnheer, dan moet Ik U onderbreken en stoppen met dit gesprek. Want de regels geven aan, alleen Members staan wij te woord? Einde gesprek.
Euronext heeft zoveel eigen regels gemaakt, die ten gunste van hen zijn en niet die in het voordeel zijn als U, als particulier.

Wij zullen er enkele belichten.
De kwaliteit van bedrijven in de verschillende indices heeft plaats gemaakt voor "Verdiensten" t.g.v. Euronext zelf. Dus de onafhankelijkheid van Beursplein 5, heeft plaats gemaakt, voor een winstgevend Bedrijfsstrategie.
De toelating van bedrijven naar de Beurs en indeling in de verschillende "indices", wordt door omzet en ..... andere zaken gedaan. Neem UMG kon zo doorschuiven naar de AEX. Per oktober 2021 pas op de beurs te Amsterdam.
In het verleden waren er allerlei kwaliteitseisen o.a. drie jaar winst maken, een goede balans, iedereen kon inschrijven(prospectus) bij een aanvraag beurs notering (niet bij Adyen o.a.) en betrouwbaar management. Eenmaal in de notering, minimum eis qua aantal verhandelde aandelen alvorens de notering qua prijs veranderde. Zo waren er "strikte" eisen & plichten voor bedrijven die een notering hadden e/o kregen.
Een betrouwbaar en tastbaar geheel, daar kon je als startende belegger eerst je leeswerk meedoen.
Nu STAAT de omzet van het Fonds nummer EEN qua indeling etc. etc., (lees) de verwachte winstgevendheid voor Euronext. Euronext heeft ook nog afwijkende bepalingen voor zichzelf. Zij kunnen, is ons verteld, eigen aandelen steunen & inkopen, op elk moment van het jaar. Andere Fondsen mogen dat niet, hebben 'n gesloten periode en bedrijven moeten zich daaraan houden.
Controles worden nauwelijks meer gedaan en zeker de particulier kan daar niets meer van verwachten. DIE hebben bij Euronext NIETS meer te zoeken, voor WIE is de Beurs dan wel!?
De Beurs is de "handelsplaats" voor het verhandelen van waarde Papieren(lees risico kapitaal) door "vraag & aanbod" van bedrijven! De particulier heeft ook recht op een juiste behandeling!
Waarom vertegenwoordigt de Euronext deze groep beleggers dan niet MEER!?

AFM (Organisatie)
er zijn fouten gemaakt door UW toezicht organisatie, zoals ook bij het toelaten van allerlei producten, die NIET uitgetest zijn voor dat zij (lees die producten) op de beurs verhandeld werden.
UW toezicht is op heel veel plaatsen "falend".Uw eigen aanbevelingen handhaaft U nauwelijks. Daarom ook de zogenaamde "geheim houdingen" in Uw organisatie als toezichthouder & Controle organisatie.

Uw excuus is, als U een antwoord stuurt naar de klager, 1 geheimhoudingsplicht, 2 tekort aan arbeidskrachten en 3 de massaliteit van de handel!
Daar heeft UZELF voor gezorgd, want als U als Organisatie had vastgehouden aan de nummers aan digitale aandelen - obligaties etc. etc.! Dan had Uzelf een controle steun in de HAND GEHOUDEN. Want de controle op Geld - en Aandelen stromen waren dan eenvoudig te door geweest.
U maakt dan wel reclame op de eerste pagina van Uw website, lees
De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Maakt U deze "slogan" wel waar? In onze (lees redactie XEA.nl) ogen nauwelijks.
UW wil toch een: " eerlijke, transparante, betrouwbare & begrijpelijk handel in waardepapieren"? Gebruik dan de "tools" die er zijn e/o voer die dan IN!
U zet zich in voor het Witwassen zei de Robeco Groep diversen malen tegen ons i.v.m. een lezer in het buitenland. De re-identificatie PLICHT was en had geen Wettelijke ondersteuning. De advocaat van de Geldgids Timmer, kon die Wettelijke eis nergens vinden. Dus "Blufpoker" speelde de Robeco Groep op/met UW bevindingen.
EeN hele kwalijke zaak. Daardoor/mee zet U Uw organisatie in een ander daglicht.

Wees onafhankelijk, maar dat kan Uw organisatie ook niet, U bent afhankelijk van o.a. de "contributies" van Effectenkredietinstellingen en bedrijven qua balanstotaal. Dan kan deze "slogan" ook in werking gaan treden: wie betaalt, bepaalt!

Overheden
Wij beperken ons tot de Nederlandse Overheid.
Die behoren in dienst & dienstbaar te zijn voor de Burgers van het Land.
Dat kan niet met een CEO die 13 uur heeft staat te liegen, maar hij wilde "met alle geweld een vierde periode"! Wat heeft hij er in de voorliggende periodes als leider van de Overheid van gemaakt!?
Daar straalde nauwelijks Leiderschap vanuit, je verliest dan "Autoriteit" en dan creer je op de langere duur chaos.
Mogen wij enkele voorbeelden nemen, de Aardgas ontwikkelingen in het Noorden van Nederland en de toeslag affaires in geheel Nederland e/o daar buiten.
Ook het niet doorvoeren van de verhoging minimum jeugd lonen van 7,5% voor de AOW 'ers. Die zijn oud & versleten, dus die vergeten we maar, niet meer nodig!
Vanmorgen hoorden wij de Redacteur van het Dagblad van 't Noorden dhr. Evert v, D. Deze Courant heeft een foto gemaakt van ca. 1000 foto's en die foto staat op de Voorpagina van zijn Courant. Deze en de voorgaande regeringen Rutte, heeft "lak aan de Burger in het Noorden van het Land en komt de afspraken die gemaakt zijn niet na"! Er zou geen extra gas meer geleverd gaan worden of was de tekst niet juist!? Maar nu blijkt wel aan de Duitsers
Heeft U als lezer ook de "RIJ WACHTENDE" zien staan voor die EUR 10.000 vergoeding voor het opknappen van de schade aardgas aan je woning!
Sommigen hadden de gehele dag geprobeerd in te loggen, dat lukte niet. Beschamend deze behandeling en dat na ca. 10 jaar! Wat kunnen zij verwachten in het Noorden van het Land? Ja nog eens EUR 250 miljoen extra, maar je KOOPT geen vertrouwen met geld Regering Rutte 4, vertrouwen moet je verdienen.
Er is nog slecht 28% vertrouwen in de politiek, dat zullen dan de VVD stemmers zijn, is onze "berekening".
Want weer het "spreekwoord" over vertrouwen, " dan komt te voet en gaat te paard"!
De toeslag affaire
Wat daar "WILLENS & WETENS" is gebeurd, dan hadden wij van de redactie ons zo gaan schamen, dat wij niet meer de moed hadden voor nog eens een ploeg te formeren als "regering". En nu weer met dezelfde partijen en daar 10 maanden over moeten doen! Beschamend, want door deze affaire zijn zoveel mede mensen van Nederland en soms ook er buiten, menselijk, lichamelijk, Geestelijk en moreel beschadigd, dat alleen "GELD" niet het verlossende antwoord is.
Daarom moest Pieter weg en Renske wist 't nog niet. Die zorgde voor de Waarheid boven tafel en zagen het "onvermogen & onwil" van de regering Rutte, dit niet op te lossen. Was het argument soms, " 't sterft wel uit"! Beschamend zo over de medemens van Nederland te beslissen/denken.
U kent wel meerdere feiten en gevolgen van deze affaire, maar de kinderen van de slachtoffers, zij zullen in veel gevallen hun leven lang de pijn nog voelen.

Wil je dat als Leiders meenemen in een volgende Regering!?
Wij houden niet van Onrecht.
Want 't gevecht voor "recht", wordt door een mens (lees rechter) beslecht!
Voor de een doet hij het goed, terwijl de ander soms boet, voor het "onrecht". wat een mens "beslecht"!

Wij voelen mee, met dat onrecht wat bedrijven/ondernemers nu wordt aangedaan, niet openen van het bedrijf/zaak, terwijl opname in het ziekenhuis verminderen en begin 2020 geen "mondkapjes nodig waren. Een vliegtuig ging van Nederland vol met mondkapjes naar China. Dat was vond de Regering Rutte een edelmoedig gebaar.
Nu verplichting van Mondkapjes medisch.

Deze beslissingen werden met een "zwabber" bij elkaar geveegd, maar vormen nog steeds een "zwabberigbeleid"! Daarmee geef je niemand een toekomstige verwachting/beeld, dus niemand kan zijn EIGEN strategie uitvoeren.
Chaos creer je ermee en Burgerlijke ongehoorzaamheid, al of niet met toestemming van de Burgemeester(s)..

Triest dat deze Ploeg niet de wijsheid en bekwaamheid hebben, waarvoor zij Minister zijn.
Wijlen Wimmetje Kan, had 't ook vaak over die "Bekwaamheid".

Mevr. S. KaagJeugd en studie
Kaag werd geboren in 1961 in Rijswijk als dochter van een klassiek pianist en ze groeide op in Zeist. Ze was leerling aan het Christelijk Lyceum Zeist. Ze had al op jonge leeftijd een brede interesse in politiek en internationale zaken.[4] Ze begon haar studie Arabische taal en filologie aan de Universiteit Utrecht, maar behaalde in 1985 haar bachelor in Midden-Oostenstudies aan de Amerikaanse Universiteit in Caïro.[5][6] In 1987 behaalde ze een mastertitel in internationale betrekkingen aan St Antony's College in Oxford en in 1988 een mastertitel in de Politiek en Economie van het Midden-Oosten aan de Universiteit van Exeter. Ook studeerde Kaag aan de Franse École nationale d'administration (ENA)[7] en volgde zij de leergang Buitenlandse Betrekkingen aan Instituut Clingendael.[8]
Is nu benoemd tot Minister van Financien.
Wij zien dit als een "zelf overschatting", de acceptatie van deze baan.

Semi Overheden.
Die krijgen veel taken naar zich toe geschoven door Den Haag. Ook daar schort 't aan kennis en betrouwbaarheid. Het TV programma van Sophie Hilbrand bracht dat duidelijk naar voren. ook worden Semi Overheden in Nederland voorgetrokken bij rechtszaken. Hebben al meer dan 50% voorsprong bij de Burgers van de Gemeente, als er een "geschil" is. Dat maakte een lezeres zelf mee.
Onze Nestor behartigde haar zaken en schriftelijk/administratief werd de zaak verloren.
Maar haar vertegenwoordiger ging in verzet en tijdens de eerste zitting kwam HET BELANGRIJKE stuk niet boven water. Een aangetekende van de juriste van belanghebbende aan de Gemeente. De rechter schorste de rechtszaak voor ruim 1 kwartier en daarna. als de "aangetekende" niet boven water zou komen, zou hij uitspraak doen. "De aangetekende kwam niet boven water en de RECHTER deed GEEN uitspraak, maar verdaagde de zitting. Drie maanden later was er weer een voortzetting van de rechtszaak en TOEN kwam de aangetekende(kopie). wel boven water. En de rechter wilde toen wel uitspraak doen! Echter de vertegenwoordig van onze lezer ging niet akkoord met de kopie, hij wilde de originele aangetekende zien. De rechter voegde hem wel "driemaal", waarom wilt U de originele aangetekende zien. Daar had hij zijn reden voor, want ik heb dezelfde kopie gekregen van de DAS en die hebben zij op MIJN verzoek toegezonden, maar ook een naar de Gemeente. Toen vroeg de rechter aan de Gemeente vertegenwoordigster het volgende: "U hoort wat de vertegenwoordiger zegt, is dat juist"? Neen, want ik heb zelf gezien, dat mijn collega het uit het dossier haalde en anders zouden wij "VALSHEID in Geschrifte plegen" .
Wat vindt U daarvan vroeg de rechter aan de vertegenwoordiger van onze lezer?
Daar beslis ik niet over zei hij, daar is de "rechter" voor.
De zitting werd gesloten en hij zou alles nog doornemen.
Gelijk toen de vertegenwoordig thuis was gekomen, stuurde hij digitaal met zaaknummer twee aangetekende van de DAS aan de Gemeente waar twee stempels van binnenkomst en van de afdeling waar die naartoe moest, deze stempels waren gezet door de "Postkamer van die Gemeente". Dus pleegde de Gemeente "meineed" en er kwam een nieuwe zaak, MAAR wel door een andere rechter!
Die zaak werd dan ook met veel overtuiging "gewonnen", met schade vergoedingen etc. etc..
Er lopen mogen meerdere zaken, maar het OM vertraagt nu deze zaken, excuus Covid 19. Neen, zij moesten ook door het "zand" en dat steekt.
Daarom zijn de Semi Overheden niet voor de Burgers, maar de burgers voor hen.
En toe overmaat van ramp, werd haar vertegenwoordiger door die Gemeente ook nog eens "monddood" gemaakt. Dus die Gemeente en OM waren slechte verliezers.
Waarom halen wij dit erbij!?
De meeste "burgers" verwachten dit soort zaken niet van HUN Gemeente!
Zij komen ook op voor hun "eigen belangen".en nauwelijks voor de burgers.

Burgers onderling.
Weer een spreekwoord, een goede "buur", is beter dan een "verre vriend"!
Ach, dat zou moet zijn, maar de realiteit is nu anders dan in het verleden.
Als wij Mr Frank Visser op de TV zien, in zijn programma" wordt U al geholpen", zien wij vaak ruzies tussen buren onderling. De meest uit een lopende zaken, te hoge bomen, hierdoor schaduw en geen zon. Het overpad, lawaai van muziek, honden en andere dieren met "stank" overlast etc. etc..
Maar ook respect voor elkaar en een helpende hand of iets degelijks toesteken, zou het leven in de "buurt" aangenamer maken.
Wat ons vandaag weer trof was het bericht door de radio en in de Courant: "meer jonge zelfdodingen, hun aantal stijgt met 15% tot 20 per maand in Nederland in 2021. De toename vond vooral plaats bij manen tussen de 20 en 30 jaar meldt het CANS.
Wat kan de oorzaak zijn?
Dat is gissen, maar kijk en lees verder in de media, de laatste tijd doden op jonge leeftijd door "messen" en soms door jonge leeftijd genoten.
Onderlinge respect en aandacht zakt steeds verder weg, naar chaos en verruwing in het eigen woonpatroon.

Eigen belangen eerst, het hierboven geschreven verhaal raakt ons en brengen zorgen over hoe Nederland is verworden na de WO II.
Toen was het Maatschappelijk Belang, Nederland weer gezamenlijk opbouwen met lange werkdagen en respect voor je naasten.
Nu komen er zoveel "gelukszoekers" binnen en in de media lezen wij, dat circa 30.000 van deze "gelukzoeker" zijn afgewezen en moeten terug naar hun land van herkomst. Toch houden zijn woningen bezet, die eigenlijk voor anderen nodig zijn.
Handhaving & controles zouden ook daad werkelijk moeten worden uitgevoerd en daardoor zou de "veiligheid & bescherming" beter tot z'n recht komen.
Neen, de drie voorgaande Kabinetten hebben voor chaos gezorgd!
Tekort gezagsdragers (Politie) tekort verzorgingspersoneel( te lage vergoedingen ) deed de zorg uitstormen, hetzelfde is te zien in het onderwijs.
Maar ook de ouderen zorg werd het slachtoffer, bejaarden tehuizen werden gesloten en daardoor wonen teveel alleenstaande ouderen in een huis. Vele zouden graag in een vorm van bij elkaar in een gezamenlijk woontehuis wonen.
Er moet een nieuwe vorm van bewoning voor hen komen, dan zal de eenzaamheid ook verminderen. Onderlinge contacten, zou hen meer woongenot brengen en plezier in hun laatste jaren van hun leven.

Neen, zegt de nieuwe ploeg van Rutte 4, geen 7,5% verhoging van de AOW'ers!
WIE heeft deze wijziging voorgesteld? Dat zal uit de Koker van D66 wel zijn gekomen, is ons vermoeden.
De mensen die eensgezind na WO II Nederland, met hard werken en lange dagen iets teveel van hun krachten hebben gevraagd, worden nu afgeschreven door de Regering.
Eigen belangen eerst en wie betalen over 30 jaar het "gelach"!?
Onze kleinkinderen, van de ouderen die weten wat "werken was"!
Er zijn gelukkig ook onder de jongeren die het voorbeeld van hun ouderen generatie opvolgen.

Want waar "geld" in het geding is, zorgt macht voor hun eigen luxe en verdwijnt het respect voor de medemens. Daar moet heel veel voor wijken!

Geld alleen maakt niet gelukkig, maar wel draait de hele wereld om HET GELD! Vergeet dat niet!


Bent U 't met dirt schrijven eens, gebruik e/o stuur deze inhoud ook. naar/op andere media. Dank voor Uw verspreiding en medewerking.

Morgen zullen wij het dagadvies van vandaag doen.


media,
-Column: 20% asocialen verantwoordelijk voor 80% van maatschappelijke kosten.
Was iedereen zo, dan was er niet veel aan de hand in Nederland en zouden we heel wat minder politie, handhavers en welzijnswerkers nodig hebben.

Maar de realiteit is dat er een groep van min of meer asociale, egocentrische, hufterige, lak aan regels hebbende landgenoten is die het voor al die goedwillenden verpest. Afgaande op de bevindingen van sociaal psychologen gaat het al gauw om 15 à 20% van de bevolking. zie & lees meer ophttps://www.telegraaf.nl/financieel/767418513/column-20-asocialen-verantwoordelijk-voor-80-van-maatschappelijke-kostenBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL