Avantium kondigt de resultaten voor 2019 aan: Avantium’s leidende technologieën maken voortgang richting commercialisering

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 25/03/2020 09:48
Belangrijke zakelijke vooruitgang in 2019
? Avantium Renewable Polymers heeft goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van zijn herziene commercialiseringsstrategie, met inbegrip van de voorbereidingen voor de geplande bouw van een commerciële 5 kiloton FDCA-fabriek, die momenteel volgens plan in 2023 zal worden opgestart:
o Avantium heeft Chemie Park Delfzijl als locatie voor de FDCA-fabriek gekozen
o De eerste belangrijke financieringsmijlpalen ter ondersteuning van de bouw van de FDCA-fabriek zijn bereikt met een PEFerence-subsidie van 25 miljoen euro en een financieringspakket van 30 miljoen euro van een regionaal consortium
? Avantium Renewable Chemistries is nog steeds veelbelovend:
o Avantium heeft meer dan € 9 miljoen aan subsidies van de Europese Unie en de regio's ontvangen ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van haar Ray Technology™ en Dawn Technology™
o In november 2019 heeft Avantium een Ray Technology demonstratiefabriek voor plantaardige mono-ethyleenglycol (MEG) geopend in Chemie Park Delfzijl, met een productiecapaciteit van 10 ton MEG per jaar
? Avantium Catalysis boekte een sterke omzetgroei van 15%
Belangrijke financiële ontwikkelingen in 2019
? De geconsolideerde omzet steeg met 22% tot € 13,8 miljoen (FY 2018: €11,3 miljoen), voornamelijk door de toegenomen verkoop van systemen door Avantium Catalysis
? Het gerapporteerde nettoverlies over 2019 bedroeg € 23,5 miljoen (FY 2018: € 68,4 miljoen)
? De liquide middelen bedroegen op 31 december 2019 € 45,4 miljoen (31 december 2018: € 83,3 miljoen). De kasuitstroom in 2019 is voornamelijk het gevolg van investeringen in onze technologieprogramma's en van een eenmalige betaling van €17,4 miljoen om de volledige eigendom van Avantium Renewable Polymers (voorheen Synvina) terug te krijgen
Tom van Aken, CEO van Avantium: “2019 was een scharnierjaar voor Avantium, waarin we ons bleven richten op ons commitment om een leider te worden in de hernieuwbare chemie. Door volledig eigenaar te worden van Avantium Renewable Polymers, hebben we nu controle over de schaalvergrotings- en de marktintroductiestrategie voor onze YXY Technology® voor de productie van FDCA en PEF. We blijven bemoedigende vooruitgang boeken bij de uitvoering van onze bedrijfsstrategieën.”

Business overzicht Avantium Renewable Polymers
Begin 2019 werd onze samenwerking met BASF beëindigd en verwierven we 100% van de aandelen in de joint venture Synvina. Op onze Technology & Markets Day voor investeerders en andere belanghebbenden op 6 juni 2019 hebben we onze intentie bekendgemaakt om een commerciële fabriek te bouwen met een geplande jaarlijkse capaciteit van 5 kiloton FDCA (furandicarbonzuur) en een geplande opstart in 2023. Het plantaardige FDCA kan worden omgezet in het polymeer PEF (polyethyleen furanoaat) en zal worden gebruikt in een aantal hoogwaardige toepassingen, waaronder: speciale films die kunnen worden gebruikt in elektronica en displays (LCD/OLED); PEF-verrijkte flessen voor hoogwaardige dranken en cosmetica; en recyclebare flexibele verpakkingen. Wij zijn van mening dat PEF in de toekomst zal kunnen concurreren op markten met een hoog volume, waaronder flessen voor koolzuurhoudende frisdranken en andere dranken. Wij schatten de kosten van de FDCA-fabriek op ongeveer 150 miljoen euro. Ons doel is om voor het einde van 2020 over de nodige financiering te beschikken (bijvoorbeeld nationale en regionale subsidies, bankleningen en toezeggingen van strategische partners).
In december 2019 bevestigde Avantium de eerste belangrijke financieringsmijlpaal ter ondersteuning van de bouw van haar FDCA-fabriek, toen de Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), een EU-orgaan, de toekenning van een "PEFerence"-subsidie van 25 miljoen euro aan het PEFerence-consortium, gecoördineerd door Avantium, herbevestigde. De PEFerence-partners streven ernaar een aanzienlijk deel van de fossiele polyesters te vervangen door 100% plantaardige PEF. De subsidie ondersteunt de bouw van Avantium’s FDCA-fabriek.
Begin januari 2020 werd de tweede belangrijke mijlpaal ter ondersteuning van de bouw van de FDCA-fabriek bereikt toen Avantium aankondigde dat Avantium Renewable Polymers een intentieverklaring had ondertekend met een regionaal consortium1 om de FDCA-fabriek op Chemie Park Delfzijl te vestigen. De leden van het regionale consortium en Avantium Renewable Polymers hebben ook een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot een voorwaardelijke financiering van 30 miljoen euro voor de FDCA-fabriek. De definitieve financieringsmix zal in 2020 worden vastgesteld en zal bestaan uit subsidies, eigen vermogen en vreemd vermogen.
In 2019 werkte Avantium samen met een aantal van 's werelds grootste merken om de duurzame plastic producten en het verpakkingsmateriaal van morgen vorm te geven. In april kondigde Avantium aan dat het de eerste plantaardige zakjes had geproduceerd voor het verpakken van droge en vloeibare producten zoals kaas & zuivel, droge snacks, sauzen en cosmetica. Deze zakjes zijn gemaakt van biaxiaal georiënteerde polyethyleen furanoaat (BOPEF) folie uit plantaardige FDCA, die Avantium samen met het Japanse chemiebedrijf Toyobo heeft ontwikkeld. In oktober is Avantium toegetreden tot de Paper Bottle Company.


1 Het regionale consortium bestaat uit de provincie Groningen, Groningen Seaports en de regionale investeringsfondsen NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland), FondsNieuweDoen, Investeringsfonds Groningen en Groeifonds.

(Paboco®) - een joint venture tussen verpakkingsmateriaalontwikkelaar BillerudKorsnäs en flessenfabrikant ALPLA. Het Paper Bottle Project is een innovatiegemeenschap die zich aansluit bij toonaangevende merken zoals Carlsberg, Coca-Cola Europe, L'Oréal en The Absolut Company. Paboco kondigde op 11 oktober aan dat een dunne laag van Avantium's PEF de Paper Bottle zal voorzien van de hoge barrière-eigenschappen (het vermogen om de gasdoorlaatbaarheid door de fles te weerstaan) die nodig zijn voor dranken zoals bier en koolzuurhoudende frisdranken. De ontwikkeling van de Paper Bottle met de PEF-laag is aan de gang, met de bedoeling om in 2020 te beginnen met gecontroleerde tests.
In 2019 werden de eerste resultaten van tests door OWS (Organic Waste Systems, Gent België) over de biologische afbreekbaarheid van PEF gepresenteerd. De resultaten van de versnelde testen van OWS tonen aan dat PEF veel sneller afbreekt dan PET (polyethyleentereftalaat, transparant polyester dat gebruikt wordt voor flessen en folie) onder industriële composteringsomstandigheden (volledige biologische afbraak in 250-400 dagen bij 58°C in de bodem).
Avantium Renewable Chemistries
Binnen de drie hoofdprogramma’s van Avantium Renewable Chemistries - Ray Technology, Dawn Technology en het Volta-platform - is aanzienlijke vooruitgang geboekt.
In 2019 heeft Avantium meer dan 9 miljoen euro aan Europese en regionale subsidies voor Ray Technology en Dawn Technology veiliggesteld. Deze omvatten een subsidie van 2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, een subsidie van 1,3 miljoen euro van de Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) en 6 miljoen euro als onderdeel van een SPIRE-subsidie. SPIRE, onderdeel van Horizon2020, is het Europese subsidieprogramma dat bedoeld is om de duurzame procesindustrie in de regio te faciliteren. In het kader van deze SPIRE-subsidie coördineert Avantium een vierjarig onderzoeksprogramma onder de naam IMPRESS, waarbij tien industriële en academische organisaties uit heel Europa betrokken zijn. Het IMPRESS consortium wil een nieuw bioraffinageconcept demonstreren dat gebaseerd is op de integratie van nieuwe processen zoals Avantium's Dawn en Ray technologieën. Het is ook van plan om nieuwe scheidings- en zuiveringsmethoden te ontwikkelen.
De inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten van Avantium Renewable Chemistries verdrievoudigden in 2019 tot € 1,2 miljoen (FY 2018: € 0,4 miljoen).
Ray Technology
Avantium's gepatenteerde Ray Technologie zet glucose om in plantaardige mono-ethyleenglycol (MEG). Dit is een belangrijke drop-in component die wordt gebruikt bij de productie van alledaagse producten zoals polyester textiel en folie, PET- en PEF en koelvloeistoffen. Dit maakt het een belangrijk ingrediënt in producten zoals plastic flessen en kleding. In november hebben we een demonstratiefabriek geopend voor de productie van plantaardige MEG in Delfzijl, Nederland, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 10 ton. De demonstratie-installatie zal ook enkele tonnen mono-propyleen glycol (MPG) op plantaardige basis produceren als nevenproduct. MPG wordt gebruikt in verschillende industrieën voor verschillende toepassingen zoals polyesters, cosmetica, farmaceutica, voedselaroma's en ontdooivloeistoffen.
Het doel van de nieuwe demonstratiefabriek is de schaalbaarheid van de technologie aan te tonen en commerciële toepassingen van MEG en MPG te valideren.
Er zijn al commerciële gesprekken gaande met partners die een kans zien om Ray Technology in te zetten. Dit zijn onder andere grondstoffenleveranciers die de toepassing van hun grondstoffen willen diversifiëren, chemische bedrijven die de overgang willen maken naar een biobased economy en consumentenmerken die op zoek zijn naar plantaardige oplossingen voor de productie van textiel en verpakkingen.
Dawn Technology
Avantium's gepatenteerde Dawn Technology produceert industriële suikers en lignine uit bosbouwafval in haar proefbioraffinaderij in Delfzijl. Deze suikers zijn een uitstekende grondstof voor processen om een breed scala aan chemicaliën en materialen te produceren. De lignine is energiedicht en ideaal voor energieopwekking en andere hoogwaardige toepassingen zoals de productie van asfalt.
In 2019 heeft Avantium het eerste volledige jaar van de Dawn Technology pilot bioraffinaderij in Delfzijl afgerond. Proeven werden uitgevoerd met grondstoffen van verschillende potentiële partners en dit heeft geholpen om de technologie verder te optimaliseren en de proceseconomische validatie te ondersteunen. Avantium streeft ernaar om Dawn Technology te verwaarden via licenties en is bezig met het voeren van partnerschapsdiscussies.
Volta Technology
Volta is een platformtechnologie die gebruik maakt van elektrochemie om CO2 om te zetten in hoogwaardige producten en chemische bouwstenen. In 2019 opende Avantium een pre-pilot testunit voor de Volta Technology in de haven van Amsterdam.
Avantium Catalysis
Avantium Catalysis levert geavanceerde systemen voor het testen van katalysatoren en R&D-diensten. De R&D Services business voert op maat gemaakte contractonderzoekprojecten uit. De Systems business verkoopt Avantium's Flowrence® high-throughput katalysator testsystemen, die ontworpen zijn om het screenen van katalysatoren te versnellen en het deactiveren van katalysatoren te bestuderen.
De R&D-dienstensector heeft een sterke, internationale klantenbasis ontwikkeld, waaronder verschillende marktleiders. In mei 2019 heeft Shell haar langdurige samenwerking met Avantium Catalysis met nog eens vier jaar verlengd. Deze samenwerking omvat programma's voor het testen van katalysatoren met Avantium's Flowrence® technologieplatform.
Om beter aan te sluiten bij de behoeften van klanten heeft Avantium in juni 2019 besloten haar capaciteit voor het testen van commerciële katalysatoren voor hydrotreating en hydrocracking toepassingen te verdubbelen. De uitbreiding van onze capaciteit voor Refinery Catalyst Testing stelt Avantium in staat om beter tegemoet te komen aan de sterke vraag van klanten naar onafhankelijke diensten voor het testen van raffinaderijkatalysatoren.
In 2019 hebben we twee andere bedrijfsactiviteiten geïdentificeerd om de diensten van Avantium Catalysis op het gebied van R&D-diensten te diversifiëren: chemische recycling van kunststoffen en adsorptietests.
Chemische recycling van kunststoffen is een opkomende markt waar veel van onze klanten actief zijn en we hebben het afgelopen jaar een aantal projecten gehad waarbij we betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van high-throughput testoplossingen om recyclingprogramma's te ondersteunen.
Adsorptie is de hechting van een chemische stof (adsorbaat) op het oppervlak van een vaste stof (adsorptiemiddel). Onder de paraplu van het vierjarige IMPRESS onderzoeksprogramma heeft Avantium Catalysis twee verschillende adsorptie-testunits ontwikkeld die toepasbaar zijn op een scala aan vraagstukken waar onze klanten mee te maken krijgen.
Het afgelopen jaar heeft de Systems business haar aanwezigheid op de groeiende Aziatische markt verder versterkt met de voortgang van verschillende projecten in China, nieuwe orders in Japan en de allereerste order in Zuid-Korea. Er is een groeiende vraag naar de kleinere testunit Flowrence XD, met 5 units die in 2019 zijn geleverd. In november 2019 hebben Avantium Catalysis en het in Japan gevestigde katalysator- en proceslicentiebedrijf Nikki-Universal een agentuurovereenkomst gesloten om de klanten van Avantium beter te kunnen bedienen en onze activiteiten in Japan een impuls te geven.
Avantium Catalysis boekte een omzetgroei van 15% tot €12,5 miljoen in 2019 (FY 2018: €10,9 miljoen).
Patenten
Vorig jaar werden 31 patenten toegekend aan Avantium, waarvan 14 gerelateerd zijn aan onze YXY Technology voor de productie van FDCA en PEF en vijf aan onze Ray-technologie voor de productie van plantaardige MEG.
Avantium heeft een bioaromaten octrooiportefeuille verkocht aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO. De verkoop omvat zowel octrooien als knowhow voor technologieën die bio-derivaten voor polymeren en coatings produceren. Deze technologieën liggen buiten de strategische focus van Avantium en worden nu door TNO verder ontwikkeld.
Organisatie
Samenstelling van de Management Board
Avantium kondigde in juli 2019 aan dat CFO Frank Roerink het bedrijf eind 2019 zou verlaten. Hij bleef gedurende die periode zijn verantwoordelijkheden vervullen. In overeenstemming met de Nederlandse corporate governance code heeft Frank Roerink een bedrag van maximaal één jaar basissalaris ontvangen. Voor meer details wordt verwezen naar het Avantium Remuneratierapport 2019 (https://www.avantium.com/corporate-governance/#remuneration). Op 23 december 2019 maakte Avantium de benoeming van Bart Welten tot CFO bekend. Hij zal worden voorgedragen als statutair lid van de Management Board van Avantium tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2020.
Samensteling van de Raad van Commissarissen
In de loop van het jaar is de samenstelling van de Raad van Commissarissen op een aantal punten gewijzigd. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 mei 2019 vonden de volgende wijzigingen plaats: Jonathan Wolfson is afgetreden; Gabrielle Reijnen is afgetreden; Denis Lucquin is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor nog eens twee jaar en Rob van Leen is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.
Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 20 december 2019 is Kees Verhaar afgetreden als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Ook Rob van Leen is per 31 december 2019 teruggetreden uit de Raad van Commissarissen van Avantium. In dezelfde BAVA werd Edwin Moses benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Direct na de BAVA heeft de Raad van Commissarissen Edwin Moses benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Op 15 januari 2020 maakte Avantium de voordracht bekend voor de benoeming van Michelle Jou tot lid van de Raad van Commissarissen en deze voordracht zal naar verwachting worden bekrachtigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 mei 2020.
Duurzaamheid Bij Avantium is duurzaamheid ingebouwd in het doel dat wij nastreven. Duurzaamheid stimuleert onze medewerkers, is leidend voor onze technologische ontwikkeling en daagt onze commerciële partners uit. Elke technologie die we ontwikkelen ondersteunt ons commitment om een fossielvrije toekomst voor de planeet te helpen creëren.
In 2019 hebben we een analyse gemaakt van onze duurzaamheidsprestaties. We hebben een traject ingezet om ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te bereiken, die we in ons duurzaamheidsmanifest hebben vastgelegd.
Het duurzaamheidsmanifest is gepubliceerd op de website van Avantium (https://www.avantium.com/in-society/).

Financiële resultaten
Geconsolideerd overzicht van totale inkomsten en segmentrapportage
De geconsolideerde omzet steeg met 22% van €11,3 miljoen in 2018 tot €13,8 miljoen in 2019, voornamelijk als gevolg van de toegenomen verkoop van systemen in onze business unit Catalysis. Hogere opbrengsten in onze divisie Renewable Chemistries hielden verband met samenwerkingsovereenkomsten met partners. De inkomsten in Avantium Renewable Polymers kwamen voort uit overeenkomsten die klanten in staat stellen onze technologie te valideren.
Het nettoverlies van Avantium over het jaar 2019 bedraagt € 23,5 miljoen (FY 2018: € 68,4 miljoen). De resultaten van 2018 werden beïnvloed door de boeking van eenmalige kosten en bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de verwerving van 100% van de aandelen van Synvina door Avantium, voor een bedrag van ongeveer € 50 miljoen.
De totale operationele kosten in 2019 bedroegen € 41,0 miljoen (2018: € 39,3 miljoen). In 2019 heeft Avantium Avantium Renewable Polymers in haar kostenbasis opgenomen, wat resulteerde in € 10,5 miljoen aan extra operationele kosten. Daarnaast heeft Avantium per 1 januari 2019 IFRS 16 geïmplementeerd, wat resulteerde in een toename van €1.635.000 aan afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen en een overeenkomstige daling van de kantoor- en huisvestingskosten. De stijging van de operationele kosten in 2019 werd gedeeltelijk gecompenseerd door de voorziening in 2018 voor verlieslatende contractkosten van € 13,1 miljoen.
De totale EBITDA daalde van €-9,5 miljoen in 2018 naar €-16,3 miljoen in 2019. De EBITDA van Avantium Renewable Polymers wordt voor het eerst gerapporteerd als een Avantium business unit. De hogere EBITDA van Avantium Renewable Chemistries is vooral te danken aan een hogere omzet en kostenbeheersing. De EBITDA van Avantium Catalysis steeg ook als gevolg van een hogere omzet en kostenbeheersing.

Consolidated statement of comprehensive incomein Euro x 1,000 2019 2018
Continuing operationsRevenues 13,821 11,283 Other income 4,217 3,637 ExpensesRaw materials and contract costs (3,666) (3,065)Employee benefit expenses (19,747) (13,731)Depreciation, amortization and impairment charge (5,948) (1,799)Office and housing expenses (1,800) (2,208)Patent, license, legal and advisory expenses (3,185) (1,897)Laboratory expenses (3,606) (1,737)Advertising and representation expenses (1,438) (1,311)Expense due for onerous contract (724) (13,088)Other operating expenses (890) (447)Operating loss (22,966) (24,362)Finance income 27 19 Finance costs (345) (87)Finance costs - net (319) (68)Share in loss of joint ventures (259) (43,948)Loss before income tax (23,544) (68,378)Income tax expense - - Profit / (loss) for the period (23,544) (68,378)Other comprehensive incomeShare of other comprehensive income of joint ventures accounted for using the equity method - - Total comprehensive income / (expense) for the year (23,544) (68,378)Profit / (Loss) attributable to:Owners of the parent (23,544) (68,378) (23,544) (68,378)Total comprehensive income / (expense) attributable to:Owners of the parent (23,544) (68,378) (23,544) (68,378)Earnings per share for profit from continuing operations attributable to the ordinary equity holders of the company20192018Basic earnings per share(0.91) (2.65) Diluted earnings per share(0.91) (2.65) Earnings per share for profit attributable to the ordinary equity holders of the companyBasic earnings per share(0.91) (2.65) Diluted earnings per share(0.91) (2.65)

zie meer op
https://www.avantium.com/wp-content/uploads/2020/03/20200325-Avantium-Persbericht-Publicatie-Jaarresultaten-2019_NL-versie_finaal.pdf

tijd 11.06
Avantium EUR 4,31 +76,5ct vol. 90.284
Er is nog een lange weg te gaan voor dit bedrijf, zal het alleen (lees zelfstandig) lukken?Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL