Galapagos meldt positieve resultaten met selectieve TYK2-remmer GLPG3667 in fase 1b-studie in psoriasis

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/07/2021 06:51
Algemeen veilig en goed verdragen
Positief werkzaamheidssignaal bij psoriasispatiënten na vier weken
40% van de patiënten met de hoge dosis GLPG3667 laat een verbetering zien van ten minste 50% in PASI-respons (PASI 50) na vier weken
Data ondersteunen de start van fase 2b dose range studie in psoriasis

Mechelen, België; 14 juli 2021; 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) rapporteert positieve topline resultaten met tyrosine kinase 2 (TYK2) remmer GLPG3667 in een fase 1b-studie bij psoriasispatiënten. GLPG3667 is ontwikkeld door Galapagos.

Galapagos evalueerde GLPG3667, een zelf ontwikkelde TYK2 selectieve compound, in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde fase 1b-studie bij 31 patiënten met een diagnose van matige tot ernstige psoriasis. Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1:1 verhouding en kregen een eenmaal daagse orale dosis GLPG3667 (lage dosis of hoge dosis) of placebo, gedurende een periode van vier weken. Voornaamste doelstellingen waren het evalueren van de veiligheid en verdraagbaarheid van GLPG3667, evenals tekenen van klinische activiteit na vier weken.

GLPG3667 werd goed verdragen in deze fase 1b-studie. Eén patiënt in de groep met de lage dosis onderbrak de studie met één dag vanwege verergering van de psoriasis. Het merendeel van de treatment related adverse events (AEs) waren mild en van voorbijgaande aard. Er waren geen sterfgevallen of serious adverse events (SAEs) in de studie. Na vier weken hadden vier van de 10 patiënten in de hoge doseringsgroep een PASI1 50-respons, gedefinieerd als ten minste 50% verbetering in PASI ten opzichte van de beginwaarde, vergeleken met één van de 10 placebopatiënten. Er waren geen patiënten met een PASI 50-respons op de lage dosis GLPG3667. De vier responders in de hoge dosis groep van GLPG3667 bereikten een verbetering van 52%, 65%, 74% en 81% in hun PASI-scores ten opzichte van het begin, terwijl de patiënt op placebo een verbetering van 52% bereikte. Positieve werkzaamheidssignalen werden ook waargenomen met de hoge dosis voor andere eindpunten, waaronder het aangetaste lichaamsoppervlak en algemene beoordeling door arts en patiënt, vergeleken met placebo na vier weken.

“We zijn verheugd over de positieve resultaten en het bemoedigende veiligheidsprofiel met GLPG3667 bij patiënten met psoriasis gedurende een periode van 4 weken,” zei Dr. Walid Abi-Saab, Chief Medical Officer van Galapagos. “Op basis van deze resultaten zijn we van plan om volgend jaar een wereldwijd fase 2b-programma in psoriasis te starten, als onderdeel van een programma gericht op de brede ontwikkeling van onze selectieve orale TYK2-remmer GLPG3667 in ontstekingsziekten.”

“De PASI 50-scores en andere gegevens over de werkzaamheid na slechts 4 weken behandeling, in combinatie met het waargenomen veiligheidsprofiel, bieden goede ondersteuning om met deze compound een groter onderzoek in psoriasis te starten. Patiënten hebben behoefte aan alternatieve, vooral orale, behandelingen,” aldus Prof. Dr. Diamant Thaci, Professor in de Geneeskunde aan het Comprehensive Center for Inflammation Medicine, Universiteit van Lübeck, Duitsland.

Galapagos is van plan om deze studieresultaten met GLPG3667 in te dienen voor publicatie op wetenschappelijke conferenties en in wetenschappelijke medische tijdschriften.

GLPG3667 is een geneesmiddel in onderzoek en is niet goedgekeurd door enige regelgevende instantie. De werkzaamheid en veiligheid ervan zijn niet vastgesteld.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een klinisch onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake marktmisbruik (verordening marktmisbruik).
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL