Sorghum als voedergewas?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 13/05/2023 05:46
In de nieuwe, uitgebreide teeltbrochure van het Louis Bolk Instituut kun je meer uitleg vinden over teelt- en voederaspecten van sorghum. Sorghum is een van oorsprong tropisch gewas, dat een beetje op maïs lijkt. Over de teelt van sorghum zijn veelbelovende publicaties te vinden: voordelen met betrekking tot bodemkwaliteit, nitraatuitspoeling en ziektegevoeligheid. Maar klopt dit ook allemaal?
Tussen wens en werkelijkheid
In veel publicaties is te vinden dat sorghum voordelen biedt met betrekking tot bodemkwaliteit (structuur en organische stof), klimaatadaptatie (waterverbruik, overstromingstolerantie), nutriëntenefficiëntie (met name stikstofbehoefte), nitraatuitspoeling, lachgasemissie en ziektegevoeligheid. In teeltproeven van het Louis Bolk Instiuut is dit onderzocht en de bevindingen zijn kort weergegeven in de brochure. Niet alle gesuggereerde voordelen werden bevestigd door het onderzoek. Bewijzen voor sterke droogtetolerantie en hogere organische stofopbouw zijn bijvoorbeeld niet gevonden. Voordeel is wel het lagere risico in de teelt bij droge periodes (met uitzondering van de kiemperiode). Zo kan ook bespaard worden op beregeningskosten, want er is minder beregening nodig dan bij maïs. Daarnaast is er minder (kunst)mest nodig voor de teelt in vergelijking met maïs. Ook op het gebied van diergezondheid zijn er mogelijk voordelen te halen.

Teelt
In de brochure wordt ingegaan op de in Nederland beschikbare rassen, de perceelskeuze, de bemesting, het zaaien, de onkruidbeheersing en de gewasontwikkeling. Belangrijke kenmerken van de verschillende rassen, zoals vroegheid en opbrengst, maar ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, wordt besproken. Dit naast de vochtbehoefte van het gewas op verschillende momenten in de ontwikkeling. Er wordt informatie gegeven over het moment van zaaien, bemesten en eventueel beregenen.

Oogst en vervoedering
Oogsten en hakselen van sorghum gebeurt met een maïshakselaar. De voederwaarde van het product is afhankelijk van het sorghumtype, maar ook van het weer en het oogstmoment. Het is bij sorghum belangrijk niet te droog in te kuilen, vanwege de hardheid van de korrels en de verteerbaarheid. Sorghumkuil wordt graag opgenomen door melkvee en de melkproductieresultaten zijn goed. Qua kosten is de teelt van sorghum mogelijk iets gunstiger dan die van snijmaïs, maar de drogestofopbrengsten zijn vaak wat lager. Veehouders geven aan dat het product door onvoorspelbare zomers teelttechnisch lastig kan zijn, maar dat het een welkome aanvulling is in het rantsoen.

Perspectief
Sorghum is een gewas in ontwikkeling. Het kan een goede aanvulling zijn in het melkveerantsoen. Met de teeltbrochure krijgen melkveehouders een onderbouwde handleiding in handen, om zelf aan de slag te gaan met dit voor Nederland nieuwe gewas en ervaring op te doen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de PPS "Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij" en het Praktijknetwerk "Sorghum ervaringen in de praktijk, Noord-Brabant". Uitvoering was in handen van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research in samenwerking met Maatschap de Milliano-Meijer, Dusormil Sorghums, CZAV, en DSV Zaden Nederland BV. Financiering werd ontvangen van de Topsector Agri & Food, ZuivelNL, de provincie Noord-Brabant en het Melkveefonds.

lees verder op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/sorghum-als-voedergewasBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL