Het beeklandschap als sleutel tot klimaatadaptatie

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/03/2023 07:47
Op de hoge zandgronden is droogte aan de orde van de dag. Lager gelegen beekdalen hebben vaak te maken met soms een overvloed aan water en dan weer een tekort. Beeklandschappen kunnen een sleutelrol spelen bij het klimaatbestendig maken van ons land. Onderzoekers schetsen drie toekomstscenario’s.
Hogescholen Aeres, HAS green academy, Van Hall Larenstein en Saxion werken de komende jaren nauw samen met waterschappen, provincies en gebiedspartijen. In drie beeklandschappen kijken ze praktijkgericht naar onder andere het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief en de verdienmogelijkheden van en binnen de landschappen. Het gaat daarbij specifiek om het Koningsdiep in Friesland, het Overijsselse Vechtdal en de Buulder Aa in Noord-Brabant.


BRON
Klimaatrobuuste beek(dal)landschappen Noordoost Brabant : in perspectief 2050
Wageningen Environmental Research


2021
Vanuit het programma Klimaat en Energie in de regio Noordoost-Brabant is gekeken naar verschillende toekomstperspectieven. De belangrijkste conclusie van de betrokken wetenschappers van Wageningen University en Research is dat hét beekdal of hét beeklandschap niet bestaat. Om tot klimaatbestendige beeklandschappen en watersystemen te komen, hangt veel af van de lokale situatie, het karakter van het landschap en de dynamiek in het gebied (landbouw, natuur en de aanwezigheid van stedelijk gebied).

Strategische keuzes
De onderzoekers hebben drie karakteristieke Brabantse beeksystemen onder de loep genomen: de Aa, de Raam en de Dommel. De drie toekomstscenario’s kunnen als basis worden gebruikt voor strategische keuzes; zo kan het natuurlijke systeem de leidraad vormen voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De onderzoekers zijn uitgegaan van een aantal principes zoals: er wordt niet meer grondwater onttrokken dan aangevuld, het water in hoger gelegen gebieden wordt zoveel mogelijk vastgehouden, en de waterkwaliteit is en blijft in orde.


Play


00:00
-04:07
Mute

Settings
Enter fullscreen

Play
Klimaatadaptatie | Hoe ziet een klimaatrobuust beekdallandschap eruit? #0 Ernest de Groot | 2020
STOWA
Scenario 1: geen fundamentele keuzes
In het eerste scenario ontplooien betrokkenen in het gebied tal van initiatieven in de komende kwarteeuw, maar blijven fundamentele beleidskeuzes uit. Dat zorgt voor een kwetsbare balans tussen bijvoorbeeld het gevoelige beekdalsysteem van de Dommel en omliggende functies zoals boomkwekerijen. Het landschap rondom de Aa blijft sterk afhankelijk van de Maas. De waterkwaliteit in de Raam staat nog onder druk van het intensieve gebruik van landbouwgronden.

Te veel en te weinig water blijft de agenda’s domineren in dit scenario, schetsen de onderzoekers. Water wordt steeds meer in de haarvaten vastgehouden, maar het watergebruik vermindert nauwelijks. Ook het watervasthoudend vermogen van met name de stedelijke gebieden verbetert maar mondjesmaat. De afhankelijk van het grondwater, zowel voor landbouw als voor drinkwatervoorziening, blijft onverminderd groot.

Scenario 2: inclusief
In het tweede perspectief ‘Inclusief’ is natuurinclusief en circulair de nieuwe norm. ‘Rewilding’ vormt een centraal element binnen het water- en natuurbeheer: de beken en de natuur vormen in verregaande mate zelf het landschap. De verschillende zones in de beekdalen leveren elk een eigen bijdrage aan water vasthouden, water bergen en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Deze zones zijn bovendien belangrijk voor de biodiversiteit, zowel als verbindend element als binnen grotere, aaneengesloten leefgebieden. De hoge delen in het landschap zijn ontwikkeld tot gebieden waar het water in de bodem kan sijpelen. In de lage delen staat vernatting centraal. De beken zelf zijn dieper en breder. Het omliggende gebied staat regelmatig onder water.

lees meer op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/het-beeklandschap-als-sleutel-tot-klimaatadaptatie

Belangrijke opvoeding normen gevaarlijk!
Wist U dat U met Fatsoen & Moed twee gevaarlijke eigenschappen bezit voor UW eigen overlevingskansen in deze wereld!
Wij waren weer eens in ons archief gedoken. Een artikel uit aug. 1996 trof ons duidelijk en wat is er verandert? Niets, geweld tegen fatsoen & moed is alleen maar erger geworden. Binnenkort het artikel.

Vandaag Stemmen.
Wie moet je stemmen? Iemand die 13 uur staat te liegen en nog steeds niet weet van "vertrekken/opstappen"! Die moet een enorm BORD voor het hoofd hebben!
Dus gaan wij niet stemmen. Wat zal het veranderen, zoals Fatsoen & moed(want daar ontbreekt het aan in deze wereld, om die twee te respecteren! De CEO die 13 uur staat te liegen en blunder op blunder maakt, blijft gewoon CEO van Nederland. Dan maakt stemmen ook niets meer uit. EIGEN BELANG = belangrijke dan "LANDSBELANG" en dan zullen wij geen gebruik maken van dat recht. De plaatselijke Gemeente heeft onze Nestor al bijna 4 jaar monddood gemaakt en mag slecht met 1 persoon contact hebben. OORZAK was, hij ging na een verloren zaak twee maal in verzet, en toen pleegde de Gemeente "Valsheid ingeschrijfte & meineed"! EN onze Nestor won alsnog die zaak! En toen werd hij als vervelende burger "MONDDOOD gemaakt"!
Zo zit Fatsoen & Moed in Nederland in elkaar.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL