De verduurzaming van de landbouw in cijfers

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 05/03/2023 08:53
Op 1 maart publiceerde het CBS het tweede deel van de reeks “Verduurzaming van de landbouw”. Dit keer met een uitgebreide analyse van de veranderingen in landbouwemissies in de afgelopen 25 jaar.
De reeks “verduurzaming van de landbouw’ kijkt vanuit een milieuoogpunt naar de ontwikkeling in de landbouw. In deel 1 besteedden de onderzoekers aandacht aan de productie en milieurelevant verbruik. In dit artikel gaat het om de inzet van (niet-hernieuwbare) energie, dierlijke mest en kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water en veevoer. De conclusie van dit deel was dat de productie stijgt maar het milieurelevant verbruik niet toe neemt.

Deel 2 kijkt naar de emissies van de landbouw. Deze zijn vooral aan het begin van de meetperiode (1995-2021) afgenomen maar stagneren de laatste jaren. De melkveehouderij stoot het grootste deel van de broeikasgassen uit. Daarnaast is er in deze publicatie aandacht voor de ontwikkeling van de natuur. De conclusie: de natuur in agrarisch gebied en in natuurgebieden is in de afgelopen 25 jaar achteruitgegaan.

Het CBS heeft de bevindingen van deel 2 samengevat in een nieuwsbericht. Dit is hier te vinden.


ga voor meer naar
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/de-verduurzaming-van-de-landbouw-in-cijfersBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL