Melkprijzen FrieslandCampina november 2022

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/11/2022 09:13
FrieslandCampina Bio-Garantieprijs voor november 2022: 64,75 euro per 100 kg melk
31 oktober 2022
De FrieslandCampina Bio-Garantieprijs voor november daalt met 0,75 euro ten opzichte van oktober (65,50 euro). Dit is inclusief een negatieve correctie als gevolg van te hoog ingeschatte referentieprijzen voor biologische boerderijmelk in de afgelopen periode. Het is de verwachting dat de referentieprijzen voor biologische melk stabiel zullen blijven.


In de maand november bedraagt de eiwitwaarde 1.038,83 euro, de vetwaarde 519,41 euro en de lactosewaarde 103,88 euro per 100 kg.

De gemiddelde FrieslandCampina Bio-Garantieprijs voor 2022 inclusief november bedraagt 58,95 euro per 100 kg melk.

De FrieslandCampina Bio-Garantieprijs geldt voor 100 kg melk met standaardgehaltes eiwit (3,57%), vet (4,42%) en lactose (4,53%), exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 550.000 kg melk op jaarbasis.

Op basis van de maandelijkse bio-garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de bio-garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van de vaste kosten van 0,29 euro. Daarnaast zijn er afhankelijk van het seizoen toeslagen en/of heffingen.

Toelichting bij grafiek

2019 is gebaseerd op Melkgeldreglement 2017-2019 (3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose). 2020, 2021 en 2022 zijn gebaseerd op Melkgeldreglement 2020-2022 (3,57% eiwit, 4,42% vet en 4,53% lactose).

Meer informatie
ga naar
https://www.frieslandcampina.com/nl/news/frieslandcampina-bio-garantieprijs-voor-november-2022

FrieslandCampina Garantieprijs voor november 2022: 62,25 euro per 100 kg melk
31 oktober 2022
De FrieslandCampina Garantieprijs voor november blijft gelijk ten opzichte van oktober (62,25 euro). Dit is inclusief een positieve correctie als gevolg van hogere referentieprijzen voor boerderijmelk in de afgelopen periode. De verwachting is dat de referentiemelkprijzen stabiel zullen blijven.

Deze maand is de eiwitwaarde 998,72 euro, de vetwaarde 499,36 euro en de lactosewaarde 99,87 euro per 100 kg.

De gemiddelde FrieslandCampina Garantieprijs voor 2022 inclusief november bedraagt 54,52 euro per 100 kg melk.

De FrieslandCampina Garantieprijs geldt voor 100 kg melk met standaardgehaltes 3,57% eiwit, 4,42% vet en 4,53% lactose, exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 850.000 kg melk op jaarbasis.

Op basis van de maandelijkse garantieprijs ontvangt een lid-melkveehouder melkgeld. Het melkgeld is gebaseerd op de hoeveelheid en het eiwit-, vet- en lactosegehalte van de geleverde melk van het desbetreffende melkveebedrijf. Het verschil tussen de garantieprijs en het melkgeld ontstaat door de verrekening van de vaste kosten van 0,18 euro.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL