Kennis uit project

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/11/2022 09:09
Binnen het Kennis-op-Maat-project “Eiwit van Eigen Land” is onderwijsmateriaal gemaakt, getest en ontsloten voor het groene onderwijs. Het gaat om achtergrondkennis, een filmpje, een presentatie en een eenvoudige tool om zelf mee te oefenen. En natuurlijk een lijst met maatregelen om de eiwitproductie en eiwitbenutting van eigen land te optimaliseren.
Eiwit van eigen land is een kengetal in de melkveehouderij dat steeds belangrijker wordt. Aanvoer van eiwit en stikstof is kostbaar. Een hogere benutting van eigen eiwit draagt bovendien bij aan een verder sluitende kringloop. Gras is op de meeste bedrijven de grootste eiwitbron. Door meer gras of kruidenrijk grasland te verbouwen en dit beter te benutten, hebben veehouders meer controle over hun voerkosten en hun klimaatimpact. Veehouders worden op die manier meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de inkoop van eiwitrijke grondstoffen. Verschillende projecten als Home Made Eiwit werken hieraan.

Beschikbaar op Groen Kennisnet
Wageningen Livestock Research, PPP-Agro Advies en Aeres hebben kennis ontsloten vanuit de diverse projecten om direct toepasbaar te maken in het groene onderwijs middels een Kennis-op-Maat-project. Op Groen Kennisnet zijn de producten daarvan voor iedereen toegankelijk. Op een workshop tijdens de onderwijsstudiedag voor veehouderijdocenten op 8 november 2022 hebben de aanwezigen daarmee enthousiast kennis gemaakt.

Zelf aan de slag met Eiwitradar
Binnen de projecten werd gewerkt met een Radar-diagram (Excel) om voor melkveehouders in beeld te brengen waar zij hun scores op eigen eiwit nog kunnen verbeteren. Deze radar is een zelfstandig werkende tool die nu beschikbaar is en getest binnen verschillende leergangen mbo en hbo van Aeres. Door een koppeling te maken met de uitdraai van de KringloopWijzer van een praktijkbedrijf ontstaat een oefening die heel praktisch ingezet kan worden in het groene onderwijs. Dat kan in praktijklessen, tijdens stage, maar ook in projectvorm voor groepen bedrijven. De ervaringen van Aeres hiermee waren positief.

lees meer op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/kennis-eiwit-eigen-landBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL