Kruidenrijk grasland in de belangstelling

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 21/09/2022 06:20
Natuurinclusief boeren krijgt steeds meer aandacht bij melkveehouders. Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als methode voor natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan een kruidenrijk grasland veel voordelen hebben voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en aanpassing op klimaatverandering, maar ook voor voederkwaliteit en diergezondheid. Leertraject Kruidenrijk grasland (SABE / LIFE IP) doet verslag van de groepsbijeenkomst van 25 augustus.
Op donderdag 25 augustus vond de bijeenkomst bij melkveehouder Emiel Stam te Spijk, in het kader van het leertraject Kruidenrijk Grasland. Emiel verdiept zich op zijn bedrijf in de verschillende aspecten van het realiseren en beheren van (productief en biodivers) kruidenrijk grasland.

Na een zeer droge periode deze zomer bood de oprijlaan van Hof zum Walde bij aankomst al een illustratie van de weerbaarheid die verschillende graslandtypen hebben met betrekking tot de droogte. Aan de ene kant een uitgedroogd bruin perceel Engels raaigras, aan de andere kant een overwegend groen en kleurrijk perceel met kruidenrijk grasland.Twee foto’s met het nog groene kruidenrijk grasland (links een speciaal voor Emiel’s kaas ingezaaid mengsel met >30 soorten, midden een meer standaard perceel productief kruidenhoudend grasland) ondanks de droogte van de zomer en één foto met Engels raaigras (rechts) bij dezelfde melkveehouder, allen genomen op 25 augustus 2022 (foto’s Carleen Weebers).

Extensief en productief kruidenrijk grasland
De bijeenkomst startte met een presentatie van Rob Geerts (Wageningen University & Research). Tijdens zijn presentatie ging Rob onder andere in op zowel extensief kruidenrijk als productief kruidenrijk grasland. Verschillen in opbrengst en voederwaarde van verschillende graslandtypen, teelt- en beheeraspecten en de bredere waarden van kruidenrijk grasland, zoals biodiversiteit, diergezondheid, emissiereductie en bodemkwaliteit kwamen aan bod. De discussie n.a.v. Rob's presentatie richtte zich op de opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland, en de balans tussen 'productiviteit en biodiversiteit', binnen een houdbaar economisch model voor de boer. Lees meer over het lopende WUR onderzoek naar de meerwaarde van deze twee typen kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie, waarvan de volledige resultaten in 2023 verschijnen.


Vogels op blijvend grasland, productief en extensief kruidenrijk grasland
BRON
Vogels op blijvend grasland, productief en extensief kruidenrijk grasland

ga voor meer info naar
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/kruidenrijk-grasland-in-de-belangstellingBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL