Nieuwe werkpakketten Robotisering en Precisielandbouw

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 17/06/2022 05:49
CoE Groen presenteert twee nieuwe projecten. Bij deze werkpakketten staat het ontwikkelen van kennis in samenwerking centraal. In werkpakket 2 ligt de focus op precisielandbouw en in werkpakket 3 onderzoekt het team de kansen van robotisering in de kringlooplandbouw. De resultaten van deze onderzoeken zullen straks op Groen Kennisnet te vinden zijn.
Werkpakket 2: inventariserend onderzoek Precisielandbouw
Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen? In de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.

Hedendaags zijn er veel technieken en data beschikbaar om precisielandbouw (PL) toe te passen. PL is op het juiste moment, op de juiste plek de juiste teeltmaatregel toepassen. Veel experts zien dit als de toekomst van de landbouw, maar het slaat nog niet overal aan. De voornaamste knelpunten die ervoor zorgen dat een akkerbouwer niet met PL begint zijn:

De Return On Investment (ROI) niet duidelijk is. Voordat er aan PL wordt begonnen is voor velen niet duidelijk wat een investering in PL op gaat brengen, waardoor er onzekerheid is of er wel tijd en geld in geïnvesteerd moet worden. Hierbij komt ook aan de orde dat de vervangingstijd van de precisiemachines onduidelijk is. Veel akkerbouwers zijn onzeker dat een investering van nu over enkele jaren onnodig is geweest, omdat de machines dan alweer verouderd zijn.
De interoperabiliteit is ook een belangrijk knelpunt. Veel systemen die aangeschaft moeten worden kunnen niet met elkaar samenwerken, waardoor het heel ingewikkeld of bijna onmogelijk is om data met verschillende systemen uit te wisselen. Dit bemoeilijkt het om PL toe te passen. Een onderdeel hiervan is het ontbreken van standaardisatie van PL-data en systemen.
PL is erg complex en er is daarom is geen sprake van plug & play.
Een volgend knelpunt is het wantrouwen bij de akkerbouwers om hun data te delen met derden en elders op te slaan. Zij vragen zich af wat er met hun data gebeurt en of er geen misbruik van wordt gemaakt als zij data delen. Omdat data een essentieel onderdeel is van PL, weerhoudt dit hen ervan om met PL te beginnen of dit verder te ontwikkelen.

zie & lees verder op
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/nieuwe-werkpakketten-robotisering-en-precisielandbouwBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL