Stikstofplannen kabinet onrealistisch en onwenselijk

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 15/06/2022 14:02
De nieuwste plannen van het kabinet om stikstof te reduceren zijn onrealistisch en onwenselijk. Uiteraard is ook FrieslandCampina van mening dat de stikstofproblematiek aangepakt moet worden en dat alle partijen, inclusief de zuivelsector, moeten bijdragen aan een oplossing.

Twee jaar geleden heeft de zuivelsector als onderdeel van de Coalitie Toekomstige Melkveehouderij (CTM) breed gedragen, uitvoerbare en realistische plannen voor een reductie van bijna 30 procent overhandigd aan de overheid. We zijn teleurgesteld dat het kabinet hier tot op heden niets mee heeft gedaan. Dit is duidelijk een gemiste kans.

Wat we nodig hebben is een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de blijvers die willen investeren in duurzame oplossingen, in plaats van alleen een aantrekkelijke opkoopregeling. We vragen de provinciale bestuurders met nadruk om de concrete voorstellen van de sector op te nemen in de gebiedsprocessen. Ook roepen we de Tweede Kamer op om deze sectorplannen op te nemen in de uitvoering van het kabinetsplan (NPLG).

Wij geloven in beschikbare technologie, innovatie en goede landbouwpraktijken als belangrijke bronnen om uitdagingen op te lossen. Ontzettend trots zijn wij als FrieslandCampina op de uitstekende kwaliteitsmelk die onze leden leveren en op hun inspanningen om elke dag weer duurzamer te werken. FrieslandCampina staat achter haar leden en de Nederlandse melkveehouderij. Onze coöperatieve geschiedenis gaat al 150 jaar terug. Door generaties van vakmanschap en ondernemerschap is de Nederlandse zuivelsector een van de meest duurzame en innovatieve in de wereld geworden. Geef de sector de ruimte om dit blijvend waar te maken.Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL