Minister Ingrid van Engelshoven opent de aanval op de campagne Cultuur onder Vuur. Help mij dit te stoppen!

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 12/07/2021 10:41
De aanval is ingeleid door D66, de partij van Van Engelshoven.

Het riekt naar een opzetje: eerst legden twee D66-Kamerleden met Kamervragen de bal op de stip.

Vervolgens richt de minister in haar antwoord het vizier direct op Cultuur onder Vuur. Dat zou "maatschappelijke effecten" nastreven die "dit kabinet onwenselijk acht".

Laat de minister hier nu voor 100% gelijk in hebben!

Cultuur onder Vuur is vóór Zwarte Piet en tégen massa-immigratie, islamisering, het gasverbod en de Europese schuldenunie.

Allemaal zaken die dit kabinet fanatiek doordrijft.

Waarom D66 het zo op onze campagne heeft voorzien?

Cultuur onder Vuur is DE organisatie voor de verdediging van de Nederlandse christelijke cultuur, diep gehaat door D66.

Onze successen zijn de linksliberalen een doorn in het oog.

Daarom ben ik ook zo blij met uw trouwe steun. Want zonder u kan ik niets.

Juist nu moeten u en ik samen blijven opkomen voor de Nederlandse cultuur. Met verdubbelde kracht!

Teken daarom de 'Steunverklaring voor de verdediging van de Nederlandse cultuur'. We moeten onze verdediging nu volhouden.

Teken de Steunverklaring ga naar
https://cultuurondervuur.nl/steunverklaring-voor-de-verdediging-van-de-nederlandse-cultuur-b?cid=1311622201&email=72qotjtwqcb03badlr9dauk3p0&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2021-07-12

De aanval van Van Engelshoven is niet de eerste charge die D66 uitvoert op Cultuur onder Vuur en op moederstichting Civitas Christiana.

Zo zag ik mij in 2020 als campagneleider al gedwongen aangifte te doen van een
rapport dat was opgesteld in opdracht van minister Ollongren, ook weer van D66.

Het rapport van de Universiteit van Amsterdam probeerde Cultuur onder Vuur en
andere campagnes in kwade reuk te brengen, zonder over ook maar één belastend feit te beschikken.

Het rapport was zélf nepnieuws.

D66-ministers maken stemming tegen onwelgevallige organisaties, via rapporten die
ze bestellen bij derden, terwijl ze zelf buiten schot blijven.

Forum voor Democratie heeft deze D66-tactiek al de 'Ollongren-doctrine' genoemd.

Deze doctrine behelst het verdachtmaken van kabinetskritische organisaties en
opinies door die te noemen in quasi-objectieve overheidsrapporten, met de insinuatie dat zij een bedreiging vormen voor de rechtsstaat.

Het omgekeerde is het geval.

Juist het linksliberale D66 is bezig het multiculturalisme en de klimaatagenda door
te drukken. Onze steun voor de christelijke cultuur en het privebezit zit ze daarbij in
de weg.

Daarom wil D66 eerst Cultuur onder Vuur wegkrijgen, om dan ongehinderd de
aanval op Zwarte Piet, het privébezit en heel de christelijke cultuur van Nederland te
hervatten.

Maar ik weet hoezeer u en zovele andere Nederlanders aan hun traditionele cultuur
hechten. Daar heeft het jarenlange schoppen van Sylvana Simons en Jerry Afriyie niets aan kunnen veranderen.

Geachte Lezer, help mij daarom en onderteken alstublieft de 'Steunverklaring voor de Nederlandse cultuur'. U en ik moeten die beschermen tegen de aanvallen van D66-ministers.

Ja, ik teken de Steunverklaring
https://cultuurondervuur.nl/steunverklaring-voor-de-verdediging-van-de-nederlandse-cultuur-b?cid=1311622201&email=72qotjtwqcb03badlr9dauk3p0&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2021-07-12

Toen zij beticht werd van 'betuttelracisme' door de VVD, omdat zij in haar 'nationaal
actieplan' allochtonen in het onderwijs systematisch wilde bevoordelen, was Engelhoven alleen maar beledigd.

Voortrekken van allochtonen op Nederlanders was volgens haar "diversiteit creëren".

Als minister voegde ze daaraan toe "enig activisme nodig te vinden om ervoor te
zorgen dat Nederland een progressief land blijft.”

Hoeveel duidelijker wilt u het nog hebben?

Anderhalf jaar geleden publiceerde de Universiteit van Leiden een rapport.

Nederlandse schoolboeken, zo was de strekking, bevatten teveel traditionele
voorstellingen van 'gender'. Van mannen die werken, en vrouwen die zorgen.

Een voorstelling die deze feministische D66-minister niet zint!

Van Engelshoven wil dat schoolboeken uitsluitend háár links-feministische dromen
weerspiegelen.

Ze wil schoolkinderen indoctrineren en omturnen. Daarom kondigde ze aan met uitgevers van schoolboeken om de tafel te willen.

Natuurlijk past het rapport uit Leiden over 'stereotyperen' prima in Van
Engelshovens kraampje. De wetenschap zegt het toch ook?

Wat ze er niet bij zegt: het Leidse onderzoek is besteld en betaald door haarzelf,
onderwijsminister Van Engelshoven.

Zelfs jongens- en meisjesspeelgoed is bij minister Van Engelshoven in ongenade
gevallen. Dat vindt ze maar 'stereotyperend' en 'rolbevestigend'.

Ook daarover wil ze weer om de tafel. Ditmaal met speelgoedfabrikanten.

De Nederlandse overheid die speelgoedfabrikanten onder druk zet, om jongens te
dwingen met poppen te spelen? En meisjes met autootjes? D66 kan dat.

Bedenk: dit gaat over uw en mijn kinderen. Over uw en mijn kleinkinderen.

De Telegraaf hield een peiling wat Nederland van Van Engelshovens actie vond. De
reactie was bijna unaniem (94%). Ik citeer: 'Volslagen knots!'

Hoe had minister Van Engelshoven de insinuerende vragen van haar partijgenoten
dan wel moeten beantwoorden?
•Gewoon rechtstatelijk, zoals een minister betaamt: 'Cultuur onder Vuur beweegt zich binnen de grenzen van de wet. De standpunten van deze organisatie komen niet overeen met die van dit kabinet, maar daar is ook geen enkele noodzaak toe. Nederland is een vrij land.'

•Door niet in te gaan op de insinuaties in de vraagstelling. In plaats daarvan gaat de minister grif in op de suggestie dat Cultuur onder Vuur en andere campagnes op buitenlands geld zouden draaien. Terwijl wij uitsluitend draaien op geld van goede Nederlandse gevers. Daar kunnen anderen een voorbeeld aan nemen.

•Niet alleen werkt de minister in haar antwoorden de insinuaties verder uit, in
haar voorlaatste antwoord wijst ze ook nog op de mogelijkheid - het is haast een oproep - om aangifte tegen Cultuur onder Vuur te doen!

Dit terwijl bewegingen als Kick Out Zwarte Piet, ondanks geweldsoproepen vette
overheidssubsidies mogen opstrijken.

Nee, ik ben niet jaloers.
Ik walg van de samenspanning tussen de politiek en dergelijke clubs, van deze
stilzwijgende financiering van de slopers van onze cultuur.

Het geld van Cultuur onder Vuur is uitsluitend afkomstig van u, van Nederlanders
met een eerlijke overtuiging, die met lede ogen moeten aanzien hoe de huidige regering met D66 onze traditionele christelijke cultuur steeds meer onder vuur neemt.
Dan is er nog de ‘Expertise-unit Sociale Stabiliteit’ van Sociale Zaken. Dit ministerie
valt onder minister Wouter Koolmees van - ik hoop u niet te vervelen - wederom D66.

Deze 'expertise-unit' publiceerde onlangs een factsheet onder de titel Online radicaal en extremistisch gedrag.

Worden daarin campagnes van Civitas Christiana genoemd? Ja.
Worden we schuldig bevonden aan 'online radicaal en extremistisch gedrag'? Nee.
Maar we staan er wel tussen! We worden wel genoemd tussen organisaties die met
dit gedrag zouden "flirten".
"Flirten". Opnieuw de Ollongren-doctrine: verdachtmaking, stemmingmakerij, in
kwade reuk brengen. En dat op overheidsniveau.

Van uw en mijn belastinggeld.

Want reken maar dat deze flodderige rapportjes niet voor niets gemaakt worden.
En dat allemaal omdat Cultuur onder Vuur de traditionele Nederlandse cultuur
verdedigt.

En niet meegaat in het multiculturalisme en de genderwaanzin van D66, maar scholen daarvoor waarschuwt, bijvoorbeeld met ons schoolboekenrapport.

Waarom heeft D66 het juist op onze campagne gemunt?
•Omdat Cultuur onder Vuur het voortouw genomen heeft tegen het rijden van
schoolkinderen naar moskeeën. Dit leidde zelfs tot een motie in de Tweede Kamer tegen het verplichte moskeebezoek.

•Een persoonlijk pijnpunt bij Van Engelshoven. Wij brachten naar buiten dat zij
schoolboeken wilden laten herschrijven, maar ook dat zij 'wetenschappelijk'
onderzoek bestelde om dat te rechtvaardigen. Op heterdaad betrapt!

Maar de belangrijkste reden dat D66 ons zo haat:

•Cultuur onder Vuur doorbreekt de illusie, zorgvuldig bewaakt door de
klimaatmafia en de multiculti-kliek, dat Nederlanders niets liever willen dan
moskeebezoek, gasverbod, windturbines en afschaffing van Zwarte Piet.

Cultuur onder Vuur bloeit. Want wij mobiliseren mensen en geven Nederlanders
weer hoop. Dát is de reden dat D66 ons aanvalt.

Ik heb dringend uw hulp nodig. Want ik ben nu al drie keer aangevallen door D66-
kabinetsleden.

Teken daarom alstublieft de steunverklaring ter verdediging van de Nederlandse cultuur! En help mij ook, als u kunt met een gift. Want ik ga hiertegen in verzet.

Ja, ik doe een gift

De Ollongren-doctrine dwingt mij tot tegenactie. En dus tot nieuwe uitgaven.
•Ik wil het naadje van de kous weten over de D66-manipulaties. Onderzoekers
van Cultuur onder Vuur gaan die doorlichten en zullen daarover in artikelvorm publiceren op cultuurondervuur.nl.

•Ik heb een uitstekende advocaat, die ik onderzoek wil laten doen naar juridische stappen tegen dit kabinet. De rechter moet ingrijpen.

•Ik laat advertenties op Facebook afvuren om medestanders te werven. Maar ook zeer gericht - met Facebook kan dat - op Tweede en Eerste Kamerleden, alsook politieke medewerkers op het Binnenhof.

•Ik open een lobby in Den Haag bij gelijkgezinde Kamerleden, om de D66-aanval tegen de Cultuur onder Vuur effectief te pareren.

•Ik laat een volledig boekhoudkundig onderzoek uitvoeren, zodat Cultuur
onder Vuur professioneel is ingedekt tegen lasterlijke Haagse aantijgingen van
onrechtmatige financiering of 'verdachte' geldbronnen.

Ik bereken de totale kosten hiervan op € 21.000,-.

Geachte lezer, deze mail is in vertrouwen gericht aan u, trouwe ondersteuner van Cultuur onder Vuur, maar ik moet er steeds rekening mee houden dat hij in verkeerde handen kan vallen.

Want als ik het bedrag niet haal, blijf ik met Cultuur onder Vuur blootstaan aan
de infame verdachtmakingen van D66. Dan kunnen we wel inpakken en gaat alle
inzet die u en ik voor onze cultuur hebben opgebouwd verloren. . .\
Dat nooit. De verdediging van onze cultuur mag niet worden opgegeven!

Want dat is precies waar haar vijanden op uit zijn.

Ik kan niet zonder uw hulp. Samen kunnen we deze aanvallen het hoofd bieden
en onze missie voortzetten. Teken daarom vandaag nog de steunverklaring.
En overweeg een extra stap te zetten in het steunen van Cultuur onder Vuur.

Ik help Cultuur onder Vuur met een gift
Trouwe medestanders als u helpen mij bij acties als deze met een gift van 100 euro.

Misschien bent u ook in staat om zulke waardevolle hulp te leveren.

Of u nu 100, 50, 25 euro of een ander bedrag geeft... Elke euro is een extra pijl in
mijn koker in de verdediging van onze boodschap tegen de aanvallen van D66.

Ik kan zo weer aangevallen worden.
D66 formeert samen met VVD een nieuw kabinet en zal de gelegenheid graag te baat
nemen om een nieuw offensief te starten tegen Cultuur onder Vuur. Daarom wil ik onze afweer snel opbouwen.

Ik ben van de doeltreffendheid van mijn maatregelen vast overtuigd.

Wie de ontwikkelingen in de media en de politiek volgt, ziet dat de ideologische
tegenstellingen steeds scherper worden.

Forum voor Democratie heeft in de Tweede Kamer de 'Ollongren-doctrine' al
keihard onder vuur genomen. Ook SGP uit scherpe kritiek op de D66-manoeuvres.

Ook de oppositie ziet dus hoe dit demissionaire kabinet grenzen overschrijdt!

De verdediging van onze cultuur is linkse partijen als D66 een doorn in het oog.
Knarsetandend zien zij onze successen en willen die stoppen.

In zekere zin bevestigen hun verdachtmakingen dan ook hoe goed u en ik bezig zijn.
Men is doodsbenauwd dat wij onze doelen bereiken.
We moeten dus doorpakken in plaats van inbinden. En terugvechten. Juist nu!
Teken daarom de 'Steunverklaring voor de verdediging van de Nederlandse cultuur'.

En help mij alstublieft dit grote verdedigingsprogramma te realiseren met een edelmoedige gift van 10, 25, 50, of zelfs 100 euro.

Ja, ik doe een gift

Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als ik er komende maanden niet in slaag
mij te verweren tegen de D66-aantijgingen...

Dan stort uw en mijn verdediging van onze traditionele Nederlandse cultuur als een kaartenhuis in elkaar.

Geachte lezers, ik vertrouw erop dat u mij op dit belangrijke uur te hulp schiet. Dank voor uw steun!

Met strijdbare groet,
P.S. D66 gebruikt zijn positie in het kabinet om onze Nederlandse cultuur zoveel
mogelijk te ondermijnen en dan te slopen.

Maar ook om Cultuur onder Vuur in een kwaad daglicht te stellen. Ik heb nu al drie
aanvallen te verduren gekregen: van de D66-ministers Van Engelshoven, Ollongren en Koolmees. Er komen er zeker nog meer.

Teken daarom vandaag nog de 'Steunverklaring voor de Nederlandse cultuur'.
ga naar
https://cultuurondervuur.nl/steunverklaring-voor-de-verdediging-van-de-nederlandse-cultuur-b?cid=1311622201&email=72qotjtwqcb03badlr9dauk3p0&utm_medium=email&utm_source=civitas&utm_campaign=newsletter-2021-07-12Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL