Samen brengen we het Texelse boerenland weer tot leven

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 11/07/2021 09:34
Populaties van diersoorten gaan hard achteruit en leefgebieden voor weidevogels verdwijnen op grote schaal. De droge bodem zorgt voor weinig voedsel, voor jonge vogels zijn er nauwelijks insecten door het ontbreken van bloemen en het vroeg maaien van de graslanden biedt weinig schuilplaats tegen roofdieren. Lid-melkveehouder Gerco Eelman en boswachter Loran Tinga van Natuurmonumenten werken samen met 24 andere boeren op Texel aan de verbetering van de leefgebieden voor weidevogels. Door de biodiversiteit op peil te brengen, kunnen weidevogels zich weer thuis voelen in hun graslanden.

Vogeleiland Texel
“We zijn al meer dan honderd jaar bezig de natuur op Texel te beschermen”, zegt Loran. “In 1909 is op voorstel van Jac. P. Thijsse een perceel in polder Waalenburg, midden op het eiland, gekocht, juist vanwege de broedvogels.” De medeoprichter van Natuurmonumenten woonde enkele jaren op het eiland en maakte in 1927 een Verkade-album over Texel. In zijn bekende lyrische stijl schrijft hij: “Maar vogels! Lieve hemel, wat een vogels. Ze liepen in de kreken, stonden te dutten langs de oevers, zaten in het gras en vlogen her en der. Het was een gejodel van Tureluurs, een geschreeuw van Scholeksters en geroep van Kluten, een tierelieren van Leeuweriken en Piepers en zowaar ook al het gekrijsch van Vischdiefjes. […] Alleen wie in die jaren het noorden heeft gezien kan geloven hoe wonderrijk en talrijk zelfs bij ons in Nederland een vogelvestiging kan zijn.”

Samen aan de slag
Waalenburg is nog steeds een kerngebied voor weidevogels, evenals Drijvers Vogelweid De Bol en Dijkmanshuizen. In totaal beheert de vereniging nu zo’n duizend hectare grasland, waar weidevogels broeden en bijzondere orchideeën, als de harlekijnorchis, bloeien. Boswachters en boeren spreken samen af hoe ze deze graslanden weer tiptop kunnen maken voor weidevogels.

Een van de deelnemers is FrieslandCampina-melkveehouder Gerco Eelman uit Oosterend. Met zijn broer Robin en zijn ouders Jaap en Astrid heeft hij een bedrijf met 140 melkkoeien en 50 fokschapen. 60 hectare van hun grond is primair bestemd voor de productie van voer voor de koeien en past in het streven naar duurzame kringlooplandbouw. Op 40 hectare krijgt de natuur voorrang. Van die 40 hectare pacht de jonge boer 30 hectare van Natuurmonumenten. “Ik wil goed zijn voor m’n koeien. Daarbij gaat het niet alleen om de melkproductie, ik wil ook dat ze gemakkelijk oud kunnen worden op ons bedrijf”, aldus Gerco.

De samenwerking gaat steeds beter

Beter bodemleven door vaste stalmest
Voor een beter bodemleven rijden de boeren alleen vaste stalmest uit. Om veel variatie in stukken met hoog gras, minder hoog gras en laag gras te krijgen, maken ze een planning wanneer waar gemaaid kan worden.

Als er gemaaid wordt – en dat is nooit voor 1 juli – gaat het altijd van binnen naar buiten, zodat jonge weidevogels die er nog zijn naar de randen kunnen vluchten. Ook blijven er stroken staan met verschillende soorten grassen en andere planten. Daarin vinden niet alleen vogels in de winter voedsel. Dankzij de stroken overleven ook muizen de schrale maanden. Als er voldoende muizen zijn, jaagt de bruine kiekendief minder op jonge weidevogels.

Ook voor een andere basisvoorwaarde ligt flinke verbetering in het vooruitzicht. Net als het grootste deel van het boerenland, was de polder Waalenburg verdroogd. Sinds enkele jaren zijn er geen agrarische bedrijven meer; die zijn verplaatst naar andere delen van het eiland. In de polder is nu alles gericht op herstel van de natuur. Het grondwaterpeil kan weer stijgen. Heel geleidelijk, met zo’n 10 tot 20 centimeter per jaar. Daarbij wordt goed in de gaten gehouden of omliggende boerenbedrijven geen schade oplopen. De samenwerking die boswachters en boeren op Texel vorm geven, laat volgens Natuurmonumenten zien hoe je het boerenland weer tot leven kunt brengen.

We waren pachters, nu zijn we partners

“We gaan ook samen op cursus”, vertelt Loran, “een prima manier om inzicht te krijgen in elkaars werk. Boeren zien waarom wij bepaalde maatregelen willen, ik zie hoe hun bedrijf in elkaar steekt.” “We waren pachters die aan allerlei voorwaarden moesten voldoen. Nu zijn we partners”, aldus Gerco.

Vertrouwen
Een natuurvriendelijke melkveehouderij is een huis waar voor veel planten en dieren plaats is. Water, bloemen, insecten, rust. Met deze elementen komt het huis voor weidevogels de komende jaren weer op orde. Boer en boswachter hebben er vertrouwen in. “De samenwerking gaat steeds beter”, aldus Gerco. “En mijn belangstelling groeit, nu ik steeds meer in de gaten krijg welke maatregelen positief uitpakken voor de natuur. Ik wil dan ook graag meer natuur gaan beheren. En als supermarkten en consumenten een eerlijke prijs betalen, kunnen veel meer boeren overstappen op natuurvriendelijke landbouw.” “We zijn op de goede weg”, vult Loran aan. “We maken goede afspraken. Iedereen houdt zich aan de afspraken. Met de grote, open polder waarin het waterpeil stijgt, gaan de broedresultaten de komende jaren echt verbeteren. Dat zal het moment dat de eerste grutto’s weer terugkomen nog mooier maken, ook al zal het niet zo worden als in de tijd van Thijsse.”

zie meer op
https://www.frieslandcampina.com/nl/stories/gerco-eelman-en-loran-tinga/
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL