Verdienmodellen voor koolstofboeren

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/06/2021 08:58
Om de CO?-footprint te verlagen, kun je elders op de wereld bomen planten. Maar het kan ook dichter bij huis, in de landbouw, door koolstof op te slaan in de bodem. In het project Carbon Farming wordt gekeken naar verdienmodellen voor koolstofboeren.

Carbon farming of koolstofbewuste landbouw is een manier van landbouw waarbij koolstof uit de lucht te binden is in landbouwbodems. Zo kun je CO? uit de lucht - een broeikasgas - binden. Het Interregproject ‘Carbon Farming’ zoekt sinds 2019 naar mogelijkheden om koolstofbewuste landbouw in de praktijk te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar verdienmodellen voor koolstofboeren, blijkt uit een artikel in vakblad Boer&Tuinder.

Koolstof in de bodem

Onder meer door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de hoeveelheid CO? in de atmosfeer jaarlijks met 4,3 miljard ton toe. Je kunt die toename een halt toeroepen koolstof in de bodem op te slaan. Een jaarlijkse toename van koolstof in de bodem met 0,4% is voldoende, zo blijkt uit het artikel. Boeren kunnen zorgen dat het koolstofgehalte toeneemt door meer groenbemesters toe te passen, organische mest of compost te gebruiken of door aangepast graslandbeheer.

bekijk video op
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Verdienmodellen-voor-koolstofboeren.htm
Carbon Farming filmpje Innovatiesteunpunt

Een toename van het organisch stofgehalte in de bodem heeft meer voordelen. Zo verbetert het watervasthoudend vermogen, stimuleert het bodemleven en zorgt voor een betere beschikbaarheid van nutriënten voor het gewas. Boeren zouden de kansen moeten grijpen zoveel mogelijk koolstof in de bodem vast te leggen.

Verdienmodellen

Koolstofboeren zal een zetje in de rug krijgen, wanneer het ook financieel wat oplevert. Als een landbouwer kan aantonen dat hij inspanningen verricht om koolstof in de bodem op te slaan, zou hij ervoor beloond moeten worden.

In het project zijn daarom in een infographic vier verdienmodellen uitgewerkt voor koolstofboeren. Bij elk van die verdienmodellen zijn partners uit vier domeinen als initiatiefnemer als uitgangspunt genomen: de landbouw zelf, partners uit de agrofoodketen, organisaties buiten de agrofoodketen en de lokale overheid.

Artikel over koolstofboeren
ga naar https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Verdienmodellen-voor-koolstofboeren.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL