New Sources Energy NV publiceert voorlopige jaarcijfers 2020

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 30/04/2021 18:32
New Sources Energy NV publiceert voorlopige jaarcijfers 2020
Eigen Vermogen ultimo 2020 positief
Geen operationele activiteiten in boekjaar 2020
Bestuur verwacht binnen een redelijke termijn activiteiten te realiseren
Kan nieuwe technologie een bijdrage leveren aan ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie?
Kerncijfers (voor accountantscontrole)

Toelichting op de resultaten
Het boekjaar 2020 van NSE loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Status van de vennootschap
In NSE zijn op balansdatum (31 december 2020) geen bedrijfsactiviteiten ondergebracht.

Door NSE is in het boekjaar 2020 geen omzet gerealiseerd, evenals in het boekjaar 2018/2019.

Bedrijfsresultaat
NSE boekte over het jaar 2020 een bedrijfsresultaat van EUR 125.000 negatief (jaar 2018/2019: EUR 245.000 negatief).


210430 New Sources Energy N.V. persbericht - New Sources Energy NV publiceert voorlopige jaarcijfers 2020.pdf
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL