Wordt 2021 het kanteljaar voor biodiversiteit?

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 03/01/2021 08:52
De natuur staat onder druk. Dier- en plantsoorten sterven in rap tempo uit en grondstoffen raken op. Op den duur brengt biodiversiteitsverlies zelfs het voortbestaan van de mensheid in gevaar. 2021 moet het kantelpunt worden. Internationale toppen moeten het begin van het herstel inluiden. Financiële instellingen uit tien verschillende landen zetten dit jaar al een belangrijke stap voorwaarts met de ondertekening van de Finance for Biodiversity Pledge. “Nu de politiek nog”, zegt Roel Nozeman van ASN Bank, één van de initiatiefnemers van de pledge.

Roel Nozeman houdt zich als senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank al jaren met het thema bezig. Twee jaar geleden had hij niet durven hopen dat het thema in de financiële sector nu al zo op de kaart zou staan. “Een aantal jaar geleden was het toch vooral iets van ASN.” Desalniettemin is de aandacht voor biodiversiteit ook noodzaak. Het is namelijk vijf voor twaalf: dier- en plantsoorten blijven in rap tempo uitsterven en grondstoffen raken op. Dat is niet alleen vervelend voor mensen die genieten van de natuur, maar ook slecht voor de economie.

Het economische belang van biodiversiteit
Biodiversiteitverlies gaat om meer dan het uitsterven van dieren. Zo vallen bijvoorbeeld ook thema’s als waterschaarste, ontbossing en land- en watervervuiling eronder. Biodiversiteitsverlies gaat ten koste van bepaalde ecosysteemdiensten waarvan bedrijven (en dus mensen) afhankelijk zijn. Denk aan hout voor huizen, een vruchtbare bodem voor voedsel en voldoende zoet water als drinkwaterbron. Het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten is geen ver-van-ons-bed-show. Zo liepen Nederlandse drinkwaterbedrijven deze zomer tegen hun grenzen aan en De Nederlandse Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferden deze lente dat Nederlandse financiële instellingen miljarden aan risico lopen.

Biodiversiteitsverlies als financieel risico
Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben wereldwijd voor 510 miljard euro aan financieringen uitstaan bij bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van één of meerdere ecosysteemdiensten. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in landbouwbedrijven die afhankelijk zijn van bijen voor de bestuiving van hun voedselgewassen. Als de bijen uitsterven, kan dat gevolgen hebben voor de oogst van de boerenbedrijven.

Ook het financieren van bedrijven met een grote negatieve impact op biodiversiteit, neemt risico’s met zich mee. De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd voor 97 miljard euro aan dit soort investeringen uitstaan. Milieucontroverses en de negatieve publiciteit die daarmee gepaard gaan, zijn niet alleen slecht voor het bedrijf, maar ook voor de financiële instellingen die erachter zitten.

Tot slot waarschuwen DNB en PBL financiële instellingen in het rapport ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’ voor zogenoemde transitierisico’s. Overheidsbeleid en consumentenvoorkeuren kunnen veranderen. Zo is het niet ondenkbaar dat er een voorkeur komt voor minder stikstof-intensieve bedrijfsmodellen. Dit kan met name gevolgen hebben voor de drie Nederlandse grootbanken die voor 81 miljard euro aan leningen hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren die veel stikstof uitstoten, zoals de landbouw.

Nozeman vindt dat er nog een reden voor de financiële sector is om haar impact op biodiversiteitsverlies te verminderen. “Je hebt een verantwoordelijkheid als je iets financiert”, vindt hij. Toch verwacht hij dat de meeste financiële instellingen in eerste instantie vanuit risicoperspectief iets aan biodiversiteitsverlies zullen willen doen. Misschien zelfs alleen gedreven vanuit de verwachte controle door DNB. Het andere deel van de instellingen, waar ASN Bank zelf onder valt, wil hun impact op biodiversiteit meten en verbeteren vanuit de visie om een positieve bijdrage te leveren. Zo heeft ASN Bank bijvoorbeeld als doel dat de beleggingen en financieringen in 2030 een overall netto positief effect op biodiversiteit moeten hebben.\

zie & lees verder op
https://www.change.inc/finance/kantel-jaar-biodiversiteit-35325

door Rianne Lachmeijer.
zie & lees ook
https://www.change.inc/auteurs/rianne-lachmeijer

met o.a
“De snelheid waarmee bossen in Afrika op dit moment verdwijnen is werkelijk angstaanjagend”

Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL