Lignine uit hout bouwstof voor asfalt

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 13/10/2020 09:10
Bij de aanleg van wegen komt veel CO? vrij. Het vervangen van het uit aardolie afkomstige bindmiddel bitumen door lignine uit hout kan een flinke CO?-besparing opleveren. Praktijktesten met dit bio-asfalt bieden perspectief.

De stof lignine is een plantaardige stof die stevigheid biedt aan houtige stengels van bomen, struiken en grassen. Maar geïsoleerd kan lignine ook voor andere toepassingen gebruikt worden. Wageningens onderzoek en praktijkproeven met lignine als bindmiddel in asfalt worden besproken in een artikel uit Wageningen World.

Bio-asfalt
In de wegenbouw wordt normaal het uit aardolie afkomstige bitumen gebruikt als bindmiddel in asfalt. Maar bij de productie van bitumen en de hoge verwerkingstemperatuur die daarvoor nodig is bij de aanleg van wegen komt veel CO? vrij. Door asfalt te binden met lignine wordt juist koolstof vastgelegd in het asfalt. Daarnaast heeft het een veel lagere verwerkingstemperatuur. Lignine kan zo een CO?-besparing van wel 20 procent opleveren, aldus het vakblad.

Maar de bindende eigenschappen van lignine uit de ene plant verschillen weer met de eigenschappen van een andere. Daarom testen onderzoekers verschillende soorten lignine op hun toepasbaarheid in asfalt. Sinds 2015 wordt er door Wageningen University & Research al praktijkproeven gedaan met het bio-asfalt. Op demonstratiewegen en op testplaatsen wordt er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van verschillende lignine-mengsels.

Papierindustrie
Lignine is een bijproduct uit de pulp- en papierindustrie, maar het wordt daar vanwege de hoge enegetische waarde vaak direct als energiebron gebruikt. Als er meer gangbare toepassingen komen voor lignine - zoals bio-asfalt en verwerking van de stof in plaatmateriaal - wordt grootschalige ontrekking en aanbod van de grondstof gestimuleerd, zo benadrukt het vakblad.

Wageningen University & Research werkt in het CHAPLIN-Programma (Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN) samen met andere kennisinstellingen, Rijkswaterstaat, mkb’ers en aannemers aan toepassingen van het bio-asfalt. Opschaling en recycling van lignine-asfalt zijn speerpunten binnen het CHAPLIN-programma.

Lees het artikel uit Wageningen World
ga naar
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Lignine-uit-hout-bouwstof-voor-asfalt.htmBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL